O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

ZPRÁVA GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA WELLEHO O PŘÍPRAVĚ EVROPSKÉHO PARLAMENTU NA BUDOUCÍ VÝZVY
V současné době poutá pozornost odborné veřejnosti cca 270-stránková zpráva generálního tajemníka Evropského parlamentu Klause Welleho pod názvem „Příprava na komplexitu. Evropský parlament v roce 2025 - odpovědi“. Cílem dokumentu, který byl představen na konci ledna t.r. a vypracován úředníky Evropského parlamentu, je zmapovat budoucí výzvy, kterým by mohl Evropský parlament čelit v roce 2025 a naznačit směr, jakým by se měl druhý největší parlament na světě vyvíjet. Jedná se jak o výzvy administrativního charakteru, tak o politické otázky. Dokument, který je opatrně označen jako podklad pro diskuzi, počítá s expanzí Evropského parlamentu – ve střednědobém rámci bez změn Smluv a v dlouhodobém rámci za předpokladu jejich změny.
V dokumentu je zmíněno, že Evropský parlament by měl fungovat jako parlament eurozóny zajišťující komplexní demokratickou kontrolu. Dále je navrženo, aby Evropský parlament institucionalizoval spolupráci s Evropskou službou vnější akce, například prostřednictvím vysílání pracovníků za účelem rozvoje kapacity pro evropskou parlamentní diplomacii, která může pomoci rozvíjet demokratické tendence ve třetích zemích. Parlament by také měl posílit svou expertízu v oblasti obrany tak, aby se jeho členové byli schopni účastnit krizové diplomacie. Také je zde zmíněno posílení informačních kanceláří Evropského parlamentu v zahraničí, jako např. v Indii a v Číně, či jasné vymezení právní formy Evropského parlamentu tak, aby Evropský parlament mohl nakupovat nemovitosti v zahraničí. Dále by měl být Evropský parlament schopen vypracovávat studie dopadu přijaté legislativy – tak jak dnes činí Evropská komise. Dle zprávy by měly být i specializované výbory či komise Evropského parlamentu schopny se účastnit vyjednávání o volném obchodu s třetími zeměmi. Velká část zprávy je věnována technickému zajištění překládání a tlumočení. Co se týká sídla Evropského parlamentu, je ve zprávě uvedeno: „Záležitost tří sídel Evropského parlamentu, tj. situace, která značně zatěžuje životní prostředí, a má i sociální a symbolické dopady, nemůže zůstat v době omezených rozpočtových zdrojů tabu pro politické vedení naší instituce. Čím dříve bude určen politický směr, tím dříve bude možné se na tyto změny připravit“.

IRSKÝ PROTOKOL: STAV RATIFIKACÍ
Tzv. protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy, který měl být původně ratifikován do konce irského předsednictví v Radě EU (první pololetí 2013) doposud ratifikovaly pouze čtyři z 27 členských států EU. Jedná se o Rakousko, Nizozemí, Slovinsko a samotné Irsko. V ČR bude v rámci ratifikačního procesu nutné vyřešit otázku, jakou většinou má být v obou komorách Parlamentu ČR tato změna primárního práva EU ratifikována – zda třípětinovou většinou (tak jak byla ratifikována Lisabonská smlouva) či prostou většinou.

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA NA PODOBĚ NAŘÍZENÍ A SMĚRNICE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH
Ve čtvrtek 28. února bylo v rámci tzv. trialogu dosaženo předběžné dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Evropskou komisí ohledně finální podoby návrhu nařízení a směrnice o kapitálových požadavcích (tzv. CRD IV-CRR). Návrhy přinesou celou řadu podstatných změn pro fungování úvěrových institucí. Především by měly přimět banky držet více regulatorního kapitálu a posilovat likviditu a odolnost bank proti nepříznivých událostem. Posledním sporným bodem vyjednávání byly požadavky Evropského parlamentu na omezení bonusů pro bankéře. Vzhledem k tomu, že platové incentivy bankéřů jsou považovány za jednu z příčinu jejich nezodpovědného chování a tedy i finanční a hospodářské krize, požadoval Evropský parlament jejich omezení. Od 1. ledna 2014 v případě schválení návrhu nemohou odměny (tedy pohyblivá složka mzdy) překročit výši jejich běžného platu (tedy fixní složky). Jde tedy o poměr 1:1, přičemž akcionáři mohou ve výjimečných případech tento poměr navýšit na 2:1. Legislativa by měla být schválena Evropským parlamentem na jeho dubnovém zasedání, Rada ECOFIN by tuto dohodu měla potvrdit 5. března. Proti dohodě se již ohradila Velká Británie. Nicméně návrh má být hlasován kvalifikovanou většinou.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 3.3.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]