O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

VÝBOR AFCO PO TÉMĚŘ 1,5 ROKU SCHVÁLIL ZPRÁVU K TZV. KLAUSOVĚ VÝJIMCE
V úterý schválil Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) většinou 20 ku 4 třetí verzi zprávy poslance Andrew Duffa k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice (mediálně známý jako tzv. Klausova výjimka). Stínovou zpravodajkou za frakci S&D byla poslankyně Zuzana Brzobohatá, která Duffovu zprávu podpořila a opakovaně upozornila na usnesení Senátu PČR č. 330 z 6. října 2011 k Protokolu ČR. Vzhledem k tomu, že se výbor na předchozích dvou verzích zprávy neshodl, táhla se celá záležitost v Evropském parlamentu, který je v této věci konzultován, téměř 1,5 roku. K současné verzi Duffovy zprávy, která je označována za velmi kompromisní, bylo předloženo 14 pozměňovacích návrhů. Všechny předložila skupina poslanců frakce ECR: Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník a Andrea Češková. Přijaty byly pouze pozměňovací návrhy 8 a 11 o vypuštění paragrafů M a Q. Nyní by zpráva měla jít na plenární zasedání Evropského parlamentu, které se koná od 11. března. Schválení zprávy plenárním zasedáním se považuje za formalitu. Následovat by mohlo rozhodnutí Evropské rady o dalším projednání Protokolu a nesvolání Konventu. Příští Evropská rada se uskuteční 14. a 15. března, případně další se uskuteční 22. května. V případě schválení Protokolu ČR Evropskou radou musí být tato změna primárního práva potvrzena Coreperem (nahradí Konferenci zástupců členských států) a následovat bude podpis Protokolu ČR. Poté by začal ratifikační proces v členských státech. Za klíčové místo osmistránkové zprávy je považováno konstatování, že vzhledem k tomu, že není jisté, zda Parlament ČR dokončí ratifikaci nového protokolu ČR, mohou se ostatní členské státy rozhodnout, že nezahájí proces ratifikace do té doby, než svoji ratifikaci dokončí právě ČR.

TABÁKOVÁ SMĚRNICE: STAV ODŮVODNĚNÝCH STANOVISEK
Tento týden začaly národní parlamenty vydávat svá odůvodněná stanoviska ohledně porušení principu subsidiarity k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Doposud odůvodněná stanoviska vydalo šest komor či parlamentů: Poslanecká sněmovna ČR, řecký a švédský parlament, obě komory italského parlamentu a rumunská dolní komora (celkem osm hlasů). Lhůta pro tzv. odůvodněná stanoviska vyprší 4. března 2013. Svá odůvodněná stanoviska pravděpodobně chystají také dánský, španělský, maďarský a portugalský parlament a také nizozemská sněmovna. I kdyby byla všechna avízovaná odůvodněná stanoviska přijata, bylo by dosaženo pouze 17 z potřebné hranice 18 hlasů pro tzv. žlutou kartu. Senátní Výbor pro záležitosti EU návrh směrnice projednal na své schůzi tuto středu a přijal k ní doporučení pro usnesení pléna, nicméně porušení principu subsidiarity nekonstatoval.

VÝBOR ENVI PODPOŘIL NAVRHOVANÉ ZMĚNY OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI
V úterý podpořil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost Evropského parlamentu (ENVI) ostře sledované změny v systému EU pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), které by Evropské komisi umožnily v průběhu období 2013-2020 odkládat dražby emisních povolenek. Jednalo by se cca o 1 celkového objemu. Evropská komise by tak měla možnost řešit nadbytek povolenek na evropském trhu. Odložení dražeb povolenek má zvýšit jejich cenu ze současného rekordního minima a tím oživit pobídky k investicím do nízkouhlíkových technologií. Odpůrci návrhu však tvrdí, že opatření pouze finančně zatíží průmysl. Příští týden bude muset výbor ENVI rozhodnout, zda má být zahájeno vyjednávání s irským předsednictvím ještě před hlasováním zprávy na dubnovém plenárním zasedání. Např. europoslanec Pavel Poc návrh považuje za pouhé odložení problému namísto systémového řešení.

DOSAŽENÍ DOHODY OHLEDNĚ TWO-PACKU
Ve středu bylo v rámci trialogu dosáhnuto neformální dohody mezi Parlamentem, irským předsednictvím Radě EU a Komisí ohledně konečné podoby dvou nařízení, které si kladou za cíl umožnit zesílenou spolupráci mezi členy hospodářské a měnové unie, pokud jde o koordinaci jejich hospodářských a rozpočtových politik a dohledu nad nimi (tzv. two-pack). Dohoda má být formálně posvěcena Evropským parlamentem a Radou v březnu. Pravomoc Evropské komise vyžadovat změnu rozpočtu členských států eurozóny v případě jejich vážného nesouladu se stanovenými deficitními stropy má platit již od roku 2014. Posledním jablkem sváru byl požadavek frakcí S&D, ALDE a Zelených, aby bylo před schválením two-packu dosaženo pokroku týkajícího se zřízení tzv. společného fondu na umoření dluhu a zavedení tzv. eurobillů (státní dluhopisy eurozóny se splatností max. dvou let). Evropská komise zřídí expertní skupinu pro tyto účely.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 22.2.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]