O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

VÝBOR AFCO PO TÉMĚŘ 1,5 ROKU SCHVÁLIL ZPRÁVU K TZV. KLAUSOVĚ VÝJIMCE
V úterý schválil Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) většinou 20 ku 4 třetí verzi zprávy poslance Andrew Duffa k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice (mediálně známý jako tzv. Klausova výjimka). Stínovou zpravodajkou za frakci S&D byla poslankyně Zuzana Brzobohatá, která Duffovu zprávu podpořila a opakovaně upozornila na usnesení Senátu PČR č. 330 z 6. října 2011 k Protokolu ČR. Vzhledem k tomu, že se výbor na předchozích dvou verzích zprávy neshodl, táhla se celá záležitost v Evropském parlamentu, který je v této věci konzultován, téměř 1,5 roku. K současné verzi Duffovy zprávy, která je označována za velmi kompromisní, bylo předloženo 14 pozměňovacích návrhů. Všechny předložila skupina poslanců frakce ECR: Ashley Fox, Jan Zahradil, Edvard Kožušník a Andrea Češková. Přijaty byly pouze pozměňovací návrhy 8 a 11 o vypuštění paragrafů M a Q. Nyní by zpráva měla jít na plenární zasedání Evropského parlamentu, které se koná od 11. března. Schválení zprávy plenárním zasedáním se považuje za formalitu. Následovat by mohlo rozhodnutí Evropské rady o dalším projednání Protokolu a nesvolání Konventu. Příští Evropská rada se uskuteční 14. a 15. března, případně další se uskuteční 22. května. V případě schválení Protokolu ČR Evropskou radou musí být tato změna primárního práva potvrzena Coreperem (nahradí Konferenci zástupců členských států) a následovat bude podpis Protokolu ČR. Poté by začal ratifikační proces v členských státech. Za klíčové místo osmistránkové zprávy je považováno konstatování, že vzhledem k tomu, že není jisté, zda Parlament ČR dokončí ratifikaci nového protokolu ČR, mohou se ostatní členské státy rozhodnout, že nezahájí proces ratifikace do té doby, než svoji ratifikaci dokončí právě ČR.

TABÁKOVÁ SMĚRNICE: STAV ODŮVODNĚNÝCH STANOVISEK
Tento týden začaly národní parlamenty vydávat svá odůvodněná stanoviska ohledně porušení principu subsidiarity k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků. Doposud odůvodněná stanoviska vydalo šest komor či parlamentů: Poslanecká sněmovna ČR, řecký a švédský parlament, obě komory italského parlamentu a rumunská dolní komora (celkem osm hlasů). Lhůta pro tzv. odůvodněná stanoviska vyprší 4. března 2013. Svá odůvodněná stanoviska pravděpodobně chystají také dánský, španělský, maďarský a portugalský parlament a také nizozemská sněmovna. I kdyby byla všechna avízovaná odůvodněná stanoviska přijata, bylo by dosaženo pouze 17 z potřebné hranice 18 hlasů pro tzv. žlutou kartu. Senátní Výbor pro záležitosti EU návrh směrnice projednal na své schůzi tuto středu a přijal k ní doporučení pro usnesení pléna, nicméně porušení principu subsidiarity nekonstatoval.

VÝBOR ENVI PODPOŘIL NAVRHOVANÉ ZMĚNY OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI
V úterý podpořil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost Evropského parlamentu (ENVI) ostře sledované změny v systému EU pro obchodování s emisními povolenkami (EU ETS), které by Evropské komisi umožnily v průběhu období 2013-2020 odkládat dražby emisních povolenek. Jednalo by se cca o 1 celkového objemu. Evropská komise by tak měla možnost řešit nadbytek povolenek na evropském trhu. Odložení dražeb povolenek má zvýšit jejich cenu ze současného rekordního minima a tím oživit pobídky k investicím do nízkouhlíkových technologií. Odpůrci návrhu však tvrdí, že opatření pouze finančně zatíží průmysl. Příští týden bude muset výbor ENVI rozhodnout, zda má být zahájeno vyjednávání s irským předsednictvím ještě před hlasováním zprávy na dubnovém plenárním zasedání. Např. europoslanec Pavel Poc návrh považuje za pouhé odložení problému namísto systémového řešení.

DOSAŽENÍ DOHODY OHLEDNĚ TWO-PACKU
Ve středu bylo v rámci trialogu dosáhnuto neformální dohody mezi Parlamentem, irským předsednictvím Radě EU a Komisí ohledně konečné podoby dvou nařízení, které si kladou za cíl umožnit zesílenou spolupráci mezi členy hospodářské a měnové unie, pokud jde o koordinaci jejich hospodářských a rozpočtových politik a dohledu nad nimi (tzv. two-pack). Dohoda má být formálně posvěcena Evropským parlamentem a Radou v březnu. Pravomoc Evropské komise vyžadovat změnu rozpočtu členských států eurozóny v případě jejich vážného nesouladu se stanovenými deficitními stropy má platit již od roku 2014. Posledním jablkem sváru byl požadavek frakcí S&D, ALDE a Zelených, aby bylo před schválením two-packu dosaženo pokroku týkajícího se zřízení tzv. společného fondu na umoření dluhu a zavedení tzv. eurobillů (státní dluhopisy eurozóny se splatností max. dvou let). Evropská komise zřídí expertní skupinu pro tyto účely.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 22.2.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]