O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

EVROPSKÝ PARLAMENT: DOHODA EVROPSKÉ RADY O VÍCELETÉM ROZPOČTU EU JE JEN ZAČÁTKEM CELÉHO PROCESU
V úterý 12. února vydali lídři čtyř největších politických skupin v Evropském parlamentu - skupiny Evropské lidové strany (EPP), skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a skupiny Zelených/ Evropské svobodné aliance (GREENS) – společné prohlášení, že Evropský parlament upřednostňuje rozpočet, který podporuje růst a tvorbu pracovních míst. Poslanci Evropského parlamentu jsou také znepokojeni cca 50 miliardovým rozdílem mezi prostředky na závazky a prostředky na platby víceletého finančního rámce. Konkrétně lídři prohlásili: "S údivem sledujeme, že lídři EU se shodli na rozpočtu, který by mohl vést ke strukturálnímu deficitu. Velké rozdíly mezi platbami a závazky jen zakládají na problémy v blízké budoucnosti a neřeší současné problémy." Představitelé těchto čtyř politických skupin, které disponují 604 z celkového počtu 754 poslanců Evropského parlamentu, také požadují, aby EU měla skutečné vlastní zdroje, které by snížily příspěvky členských zemí.
S dohodou o tzv. víceletém finančním rámci, kterou učinili lídři 27 členských států minulý pátek, musí na základě Lisabonské smlouvy vyslovit Evropský parlament souhlas. Na rozdíl od rozpočtů jednotlivých let nemůže Evropský parlament dle článku 312 Smlouvy o fungování EU zasahovat do dílčích návrhů dohody Evropské rady o víceletém finančním rámci, ale může s návrhem většinou všech svých poslanců jako celkem souhlasit nebo jej odmítnout.

PRVNÍ ÚSPĚŠNÁ EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA: PRÁVO NA VODU
Necelý rok po jejím vstupu v platnost se pravděpodobně podařilo realizovat první Evropskou občanskou iniciativu. Iniciativa Evropské federace odborů v oblasti veřejných služeb (EPSU) „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“ nasbírala dle informací portálu EU Observer potřebný milión podpisů občanů EU. Iniciativa vyzývá Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak, jak je uznáváno Organizací spojených národů, a která bude garantovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny.
Občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou a vstoupila v platnost k 1. dubnu 2012, umožňuje milionu obyvatel pocházejících alespoň ze čtvrtiny členských států EU možnost požadovat po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila legislativní návrh. V současné době je v oficiálním registru Evropské občanské iniciativy vedeno 14 neuzavřených iniciativ, osm zrušených a pět odmítnutých iniciativ.

PŘÍSTUPOVOU SMLOUVU S CHORVATSKEM DOPOSUD RATIFIKOVALO 23 ČLENSKÝCH STÁTŮ
Zhruba pět měsíců před vstupem Chorvatska do Evropské unie, které je plánováno na 1. července 2013, ratifikovalo přístupovou smlouvu s Chorvatskem 23 členských států EU. Posledními čtyřmi členskými státy, které proces ratifikace doposud nedokončily, jsou dle informací zástupců národních parlamentů při Evropském parlamentu Německo, Dánsko, Nizozemí a Slovinsko. Chorvatsko tuto smlouvu ratifikovalo již minulý rok, kdy s přístupem Chorvatska rovněž vyslovil souhlas i Evropský parlament. Vstup Chorvatska do EU může stále ohrozit Slovinsko. Chorvatsku a Slovinsku se stále nedaří vyřešit letité spory ohledně bankovních úspor zaniklého, kdysi velmi populárního finančního ústavu Ljublanska Banka. V době rozdělení Jugoslávie přišlo při zániku této banky o své úspory cca 130 tisíc Chorvatů.

EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA PODROBNOSTI K DANI Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ V RÁMCI POSÍLENÉ SPOLUPRÁCE
Ve čtvrtek 14. února vydala Evropská komise návrh vyjasňující podrobnosti daně z finančních transakcí, jež má být zavedena v rámci posílené spolupráce 11 členských zemí EU. Navrhovaná směrnice navazuje na rozsah působnosti a cíle původního návrhu ze září 2011. Nový návrh zachovává přístup, podle něhož by se zdaňovaly všechny transakce s vazbou na státy, které daň z finančních transakcí zavedly. Sazba této daně by v případě akcií a dluhopisů zůstala na úrovni 0,1 % a v případě derivátových nástrojů 0,01 %. Evropská komise předpokládá, že daň z finančních transakcí v 11 členských státech ročně vygeneruje cca 30 až 35 miliard EUR. Navrhovaná směrnice bude nyní projednána členskými státy. Diskusí ohledně tohoto návrhu se může účastnit všech 27 členských států. Hlasovací právo však budou mít pouze ty členské státy, které se podílí na posílené spolupráci. K provedení směrnice je zapotřebí, aby byl návrh schválen jednomyslně. Konzultován bude i Evropský parlament.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 15.2.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]