O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

EVROPSKÝ PARLAMENT: DOHODA EVROPSKÉ RADY O VÍCELETÉM ROZPOČTU EU JE JEN ZAČÁTKEM CELÉHO PROCESU
V úterý 12. února vydali lídři čtyř největších politických skupin v Evropském parlamentu - skupiny Evropské lidové strany (EPP), skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a skupiny Zelených/ Evropské svobodné aliance (GREENS) – společné prohlášení, že Evropský parlament upřednostňuje rozpočet, který podporuje růst a tvorbu pracovních míst. Poslanci Evropského parlamentu jsou také znepokojeni cca 50 miliardovým rozdílem mezi prostředky na závazky a prostředky na platby víceletého finančního rámce. Konkrétně lídři prohlásili: "S údivem sledujeme, že lídři EU se shodli na rozpočtu, který by mohl vést ke strukturálnímu deficitu. Velké rozdíly mezi platbami a závazky jen zakládají na problémy v blízké budoucnosti a neřeší současné problémy." Představitelé těchto čtyř politických skupin, které disponují 604 z celkového počtu 754 poslanců Evropského parlamentu, také požadují, aby EU měla skutečné vlastní zdroje, které by snížily příspěvky členských zemí.
S dohodou o tzv. víceletém finančním rámci, kterou učinili lídři 27 členských států minulý pátek, musí na základě Lisabonské smlouvy vyslovit Evropský parlament souhlas. Na rozdíl od rozpočtů jednotlivých let nemůže Evropský parlament dle článku 312 Smlouvy o fungování EU zasahovat do dílčích návrhů dohody Evropské rady o víceletém finančním rámci, ale může s návrhem většinou všech svých poslanců jako celkem souhlasit nebo jej odmítnout.

PRVNÍ ÚSPĚŠNÁ EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA: PRÁVO NA VODU
Necelý rok po jejím vstupu v platnost se pravděpodobně podařilo realizovat první Evropskou občanskou iniciativu. Iniciativa Evropské federace odborů v oblasti veřejných služeb (EPSU) „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“ nasbírala dle informací portálu EU Observer potřebný milión podpisů občanů EU. Iniciativa vyzývá Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak, jak je uznáváno Organizací spojených národů, a která bude garantovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny.
Občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou a vstoupila v platnost k 1. dubnu 2012, umožňuje milionu obyvatel pocházejících alespoň ze čtvrtiny členských států EU možnost požadovat po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila legislativní návrh. V současné době je v oficiálním registru Evropské občanské iniciativy vedeno 14 neuzavřených iniciativ, osm zrušených a pět odmítnutých iniciativ.

PŘÍSTUPOVOU SMLOUVU S CHORVATSKEM DOPOSUD RATIFIKOVALO 23 ČLENSKÝCH STÁTŮ
Zhruba pět měsíců před vstupem Chorvatska do Evropské unie, které je plánováno na 1. července 2013, ratifikovalo přístupovou smlouvu s Chorvatskem 23 členských států EU. Posledními čtyřmi členskými státy, které proces ratifikace doposud nedokončily, jsou dle informací zástupců národních parlamentů při Evropském parlamentu Německo, Dánsko, Nizozemí a Slovinsko. Chorvatsko tuto smlouvu ratifikovalo již minulý rok, kdy s přístupem Chorvatska rovněž vyslovil souhlas i Evropský parlament. Vstup Chorvatska do EU může stále ohrozit Slovinsko. Chorvatsku a Slovinsku se stále nedaří vyřešit letité spory ohledně bankovních úspor zaniklého, kdysi velmi populárního finančního ústavu Ljublanska Banka. V době rozdělení Jugoslávie přišlo při zániku této banky o své úspory cca 130 tisíc Chorvatů.

EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA PODROBNOSTI K DANI Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ V RÁMCI POSÍLENÉ SPOLUPRÁCE
Ve čtvrtek 14. února vydala Evropská komise návrh vyjasňující podrobnosti daně z finančních transakcí, jež má být zavedena v rámci posílené spolupráce 11 členských zemí EU. Navrhovaná směrnice navazuje na rozsah působnosti a cíle původního návrhu ze září 2011. Nový návrh zachovává přístup, podle něhož by se zdaňovaly všechny transakce s vazbou na státy, které daň z finančních transakcí zavedly. Sazba této daně by v případě akcií a dluhopisů zůstala na úrovni 0,1 % a v případě derivátových nástrojů 0,01 %. Evropská komise předpokládá, že daň z finančních transakcí v 11 členských státech ročně vygeneruje cca 30 až 35 miliard EUR. Navrhovaná směrnice bude nyní projednána členskými státy. Diskusí ohledně tohoto návrhu se může účastnit všech 27 členských států. Hlasovací právo však budou mít pouze ty členské státy, které se podílí na posílené spolupráci. K provedení směrnice je zapotřebí, aby byl návrh schválen jednomyslně. Konzultován bude i Evropský parlament.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 15.2.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]