O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

EVROPSKÝ PARLAMENT: DOHODA EVROPSKÉ RADY O VÍCELETÉM ROZPOČTU EU JE JEN ZAČÁTKEM CELÉHO PROCESU
V úterý 12. února vydali lídři čtyř největších politických skupin v Evropském parlamentu - skupiny Evropské lidové strany (EPP), skupiny Progresivní aliance socialistů a demokratů (S&D), skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE) a skupiny Zelených/ Evropské svobodné aliance (GREENS) – společné prohlášení, že Evropský parlament upřednostňuje rozpočet, který podporuje růst a tvorbu pracovních míst. Poslanci Evropského parlamentu jsou také znepokojeni cca 50 miliardovým rozdílem mezi prostředky na závazky a prostředky na platby víceletého finančního rámce. Konkrétně lídři prohlásili: "S údivem sledujeme, že lídři EU se shodli na rozpočtu, který by mohl vést ke strukturálnímu deficitu. Velké rozdíly mezi platbami a závazky jen zakládají na problémy v blízké budoucnosti a neřeší současné problémy." Představitelé těchto čtyř politických skupin, které disponují 604 z celkového počtu 754 poslanců Evropského parlamentu, také požadují, aby EU měla skutečné vlastní zdroje, které by snížily příspěvky členských zemí.
S dohodou o tzv. víceletém finančním rámci, kterou učinili lídři 27 členských států minulý pátek, musí na základě Lisabonské smlouvy vyslovit Evropský parlament souhlas. Na rozdíl od rozpočtů jednotlivých let nemůže Evropský parlament dle článku 312 Smlouvy o fungování EU zasahovat do dílčích návrhů dohody Evropské rady o víceletém finančním rámci, ale může s návrhem většinou všech svých poslanců jako celkem souhlasit nebo jej odmítnout.

PRVNÍ ÚSPĚŠNÁ EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA: PRÁVO NA VODU
Necelý rok po jejím vstupu v platnost se pravděpodobně podařilo realizovat první Evropskou občanskou iniciativu. Iniciativa Evropské federace odborů v oblasti veřejných služeb (EPSU) „Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“ nasbírala dle informací portálu EU Observer potřebný milión podpisů občanů EU. Iniciativa vyzývá Evropskou komisi k návrhu legislativy, která zavede lidské právo na vodu a hygienu tak, jak je uznáváno Organizací spojených národů, a která bude garantovat zajišťování vody a hygieny jako základní veřejné služby pro všechny.
Občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou a vstoupila v platnost k 1. dubnu 2012, umožňuje milionu obyvatel pocházejících alespoň ze čtvrtiny členských států EU možnost požadovat po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila legislativní návrh. V současné době je v oficiálním registru Evropské občanské iniciativy vedeno 14 neuzavřených iniciativ, osm zrušených a pět odmítnutých iniciativ.

PŘÍSTUPOVOU SMLOUVU S CHORVATSKEM DOPOSUD RATIFIKOVALO 23 ČLENSKÝCH STÁTŮ
Zhruba pět měsíců před vstupem Chorvatska do Evropské unie, které je plánováno na 1. července 2013, ratifikovalo přístupovou smlouvu s Chorvatskem 23 členských států EU. Posledními čtyřmi členskými státy, které proces ratifikace doposud nedokončily, jsou dle informací zástupců národních parlamentů při Evropském parlamentu Německo, Dánsko, Nizozemí a Slovinsko. Chorvatsko tuto smlouvu ratifikovalo již minulý rok, kdy s přístupem Chorvatska rovněž vyslovil souhlas i Evropský parlament. Vstup Chorvatska do EU může stále ohrozit Slovinsko. Chorvatsku a Slovinsku se stále nedaří vyřešit letité spory ohledně bankovních úspor zaniklého, kdysi velmi populárního finančního ústavu Ljublanska Banka. V době rozdělení Jugoslávie přišlo při zániku této banky o své úspory cca 130 tisíc Chorvatů.

EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA PODROBNOSTI K DANI Z FINANČNÍCH TRANSAKCÍ V RÁMCI POSÍLENÉ SPOLUPRÁCE
Ve čtvrtek 14. února vydala Evropská komise návrh vyjasňující podrobnosti daně z finančních transakcí, jež má být zavedena v rámci posílené spolupráce 11 členských zemí EU. Navrhovaná směrnice navazuje na rozsah působnosti a cíle původního návrhu ze září 2011. Nový návrh zachovává přístup, podle něhož by se zdaňovaly všechny transakce s vazbou na státy, které daň z finančních transakcí zavedly. Sazba této daně by v případě akcií a dluhopisů zůstala na úrovni 0,1 % a v případě derivátových nástrojů 0,01 %. Evropská komise předpokládá, že daň z finančních transakcí v 11 členských státech ročně vygeneruje cca 30 až 35 miliard EUR. Navrhovaná směrnice bude nyní projednána členskými státy. Diskusí ohledně tohoto návrhu se může účastnit všech 27 členských států. Hlasovací právo však budou mít pouze ty členské státy, které se podílí na posílené spolupráci. K provedení směrnice je zapotřebí, aby byl návrh schválen jednomyslně. Konzultován bude i Evropský parlament.

Zpracovala: Jana Maláčová, zástupkyně Kanceláře Senátu v EP

Datum: 15.2.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]