O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

Od 18. do 21. listopadu 2013 proběhlo ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Kromě legislativních balíčků společné kohezní politiky a společné zemědělské politiky byly schváleny také programy Erasmus pro všechny, Horizont, Life, COSME, Program Tvůrčí Evropa, Evropa pro občany apod. Více informací naleznete zde. Mezi klíčové události dále patřilo:

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC 2014-2020 A ROZPOČET NA ROK 2014

V úterý schválil Evropský parlament po devíti měsících vyjednávání s členskými státy  dlouhodobý rozpočet EU na léta 2014-2020. Jeho celková výše je 960 mld. EUR v prostředcích na závazky a 908 mld. EUR na platby (v cenách 2011). Evropskému parlamentu se podařilo prosadit některé své požadavky, mezi které patří revize rozpočtu v polovině programového období a větší flexibilita na straně výdajů. Ve středu pak Evropský parlament schválil unijní rozpočet na rok 2014 a prostředky k pokrytí chybějících plateb pro členské státy z roku 2013.

Víceletý finanční rámec 2014-2020, jednotlivé rozpočtové kapitoly (v mld. EUR, v %)

Zemědělská politika                          373,2     38,9

Kohezní politika                                325,1     33,9

Konkurenceschopnost                     125,6     13,1

Administrativa EU                               61,6        6,4

Globální Evropa                                 58,7        6,1

Bezpečnost a občanství                     15,7        1,6

Celkem                                            959,9     100%

MOŽNOST EVROPSKÉHO PARLAMENTU ROZHODNOUT O VLASTNÍM SÍDLE - REVIZE SMLUV

Ve středu se Evropský parlament shodl na usnesení, že by měl mít právo rozhodovat o tom, kde a kdy zasedá. Parlament se zavazuje, že bude iniciovat postup revize smluv s cílem navrhnout změny nezbytné pro to, aby mohl Parlament sám, a nikoli jednomyslně členské státy, rozhodovat o umístění svého sídla a o své vnitřní organizaci. Dle Smlouvy o Evropské unii může Parlament předložit Radě návrhy na změnu Smluv. Evropský parlament by dle svých členů/ členek byl "účinnější, nákladově efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí, pokud by působil na jediném místě”. Toto usnesení bylo přijato velkou většinou: 483 poslankyň/ poslanců bylo pro, 141 proti a 34 poslanců/ poslankyň se zdrželo. Dále je zde uvedeno, že geografická roztříštěnost činnosti Parlamentu (mezi Bruselem, Lucemburkem a Štrasburkem) vytváří podle odhadů dodatečné roční náklady ve výši 156 až 204 milionů EUR, do nichž patří dodatečné náklady spojené se sídlem ve Štrasburku odhadované na 103 milionů EUR (cca 10 % ročního rozpočtu Parlamentu).

GENDEROVÉ KVÓTY VE VEDENÍ PODNIKŮ - ZAVEDENÍ TRANSPARENTNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Evropský parlament také schválil svůj mandát pro vyjednávání s Radou ohledně návrhu směrnice genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady společností kotovaných na burzách. Směrnice zavádí uplatňování transparentních výběrových řízení s jasně nadefinovanými kvalifikačními kritérii (článek 4 směrnice), které mají vést k dosažení kvóty 40 % pod-zastoupeného pohlaví v nevýkonných orgánech společností do roku 2020, ve státních firmách do roku 2018. Sankcionováno má být pouze nekonání výběrových řízení nikoliv nedosáhnutí 40 % kvóty. Návrh podpořilo 459 poslanců a poslankyň, proti se vyslovilo cekem 148 členů Evropského parlamentu.

POVODNĚ - FOND SOLIDARITY

Evropský parlament také odsouhlasil finanční pomoc z Fondu solidarity pro země postižené povodněmi z května a června 2013 (ČR, Německo a Rakousko) a suchem a lesními požáry v roce 2012 (Rumunsko). Česká republika tak získala částku 15,9 milionů eur, která má být určena např. na obnovu infrastruktury, financování záchranných akcí apod.

ROZVOLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 NA N+3 PRO ČR DEFINITIVNĚ ZAMÍTNUTO

Evropský parlament také schválil revizi tzv. Obecného nařízení ohledně ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy. Definitivně tak zhasla naděje pro ČR, že by - stejně jako v případě Slovenska a Rumunska - mohlo být pravidlo finanční disciplíny n+2 pro léta 2011 a 2012 převedeno na pravidlo n+3. Zpravodajem předlohy byl místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. ČR v důsledku své neschopnosti čerpat hrozí na konci roku ztráta finančních prostředků ve výši několika desítek mld. Kč.

PŘEDÁNÍ SACHAROVOVY CENY

Malalaj Júsufzai - 16letá pákistánská dívka - si ve středu při slavnostním ceremoniálu převzala letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, kterou jí Evropský parlament udělil za její boj za právo dívek na vzdělání, ve kterém pokračuje navzdory neúspěšnému atentátu a pokračujícím násilným hrozbám Tálibánu.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 25.11.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]