O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

Od 18. do 21. listopadu 2013 proběhlo ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Kromě legislativních balíčků společné kohezní politiky a společné zemědělské politiky byly schváleny také programy Erasmus pro všechny, Horizont, Life, COSME, Program Tvůrčí Evropa, Evropa pro občany apod. Více informací naleznete zde. Mezi klíčové události dále patřilo:

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC 2014-2020 A ROZPOČET NA ROK 2014

V úterý schválil Evropský parlament po devíti měsících vyjednávání s členskými státy  dlouhodobý rozpočet EU na léta 2014-2020. Jeho celková výše je 960 mld. EUR v prostředcích na závazky a 908 mld. EUR na platby (v cenách 2011). Evropskému parlamentu se podařilo prosadit některé své požadavky, mezi které patří revize rozpočtu v polovině programového období a větší flexibilita na straně výdajů. Ve středu pak Evropský parlament schválil unijní rozpočet na rok 2014 a prostředky k pokrytí chybějících plateb pro členské státy z roku 2013.

Víceletý finanční rámec 2014-2020, jednotlivé rozpočtové kapitoly (v mld. EUR, v %)

Zemědělská politika                          373,2     38,9

Kohezní politika                                325,1     33,9

Konkurenceschopnost                     125,6     13,1

Administrativa EU                               61,6        6,4

Globální Evropa                                 58,7        6,1

Bezpečnost a občanství                     15,7        1,6

Celkem                                            959,9     100%

MOŽNOST EVROPSKÉHO PARLAMENTU ROZHODNOUT O VLASTNÍM SÍDLE - REVIZE SMLUV

Ve středu se Evropský parlament shodl na usnesení, že by měl mít právo rozhodovat o tom, kde a kdy zasedá. Parlament se zavazuje, že bude iniciovat postup revize smluv s cílem navrhnout změny nezbytné pro to, aby mohl Parlament sám, a nikoli jednomyslně členské státy, rozhodovat o umístění svého sídla a o své vnitřní organizaci. Dle Smlouvy o Evropské unii může Parlament předložit Radě návrhy na změnu Smluv. Evropský parlament by dle svých členů/ členek byl "účinnější, nákladově efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí, pokud by působil na jediném místě”. Toto usnesení bylo přijato velkou většinou: 483 poslankyň/ poslanců bylo pro, 141 proti a 34 poslanců/ poslankyň se zdrželo. Dále je zde uvedeno, že geografická roztříštěnost činnosti Parlamentu (mezi Bruselem, Lucemburkem a Štrasburkem) vytváří podle odhadů dodatečné roční náklady ve výši 156 až 204 milionů EUR, do nichž patří dodatečné náklady spojené se sídlem ve Štrasburku odhadované na 103 milionů EUR (cca 10 % ročního rozpočtu Parlamentu).

GENDEROVÉ KVÓTY VE VEDENÍ PODNIKŮ - ZAVEDENÍ TRANSPARENTNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Evropský parlament také schválil svůj mandát pro vyjednávání s Radou ohledně návrhu směrnice genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady společností kotovaných na burzách. Směrnice zavádí uplatňování transparentních výběrových řízení s jasně nadefinovanými kvalifikačními kritérii (článek 4 směrnice), které mají vést k dosažení kvóty 40 % pod-zastoupeného pohlaví v nevýkonných orgánech společností do roku 2020, ve státních firmách do roku 2018. Sankcionováno má být pouze nekonání výběrových řízení nikoliv nedosáhnutí 40 % kvóty. Návrh podpořilo 459 poslanců a poslankyň, proti se vyslovilo cekem 148 členů Evropského parlamentu.

POVODNĚ - FOND SOLIDARITY

Evropský parlament také odsouhlasil finanční pomoc z Fondu solidarity pro země postižené povodněmi z května a června 2013 (ČR, Německo a Rakousko) a suchem a lesními požáry v roce 2012 (Rumunsko). Česká republika tak získala částku 15,9 milionů eur, která má být určena např. na obnovu infrastruktury, financování záchranných akcí apod.

ROZVOLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 NA N+3 PRO ČR DEFINITIVNĚ ZAMÍTNUTO

Evropský parlament také schválil revizi tzv. Obecného nařízení ohledně ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy. Definitivně tak zhasla naděje pro ČR, že by - stejně jako v případě Slovenska a Rumunska - mohlo být pravidlo finanční disciplíny n+2 pro léta 2011 a 2012 převedeno na pravidlo n+3. Zpravodajem předlohy byl místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. ČR v důsledku své neschopnosti čerpat hrozí na konci roku ztráta finančních prostředků ve výši několika desítek mld. Kč.

PŘEDÁNÍ SACHAROVOVY CENY

Malalaj Júsufzai - 16letá pákistánská dívka - si ve středu při slavnostním ceremoniálu převzala letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, kterou jí Evropský parlament udělil za její boj za právo dívek na vzdělání, ve kterém pokračuje navzdory neúspěšnému atentátu a pokračujícím násilným hrozbám Tálibánu.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 25.11.2013

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]