O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

Od 18. do 21. listopadu 2013 proběhlo ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Kromě legislativních balíčků společné kohezní politiky a společné zemědělské politiky byly schváleny také programy Erasmus pro všechny, Horizont, Life, COSME, Program Tvůrčí Evropa, Evropa pro občany apod. Více informací naleznete zde. Mezi klíčové události dále patřilo:

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC 2014-2020 A ROZPOČET NA ROK 2014

V úterý schválil Evropský parlament po devíti měsících vyjednávání s členskými státy  dlouhodobý rozpočet EU na léta 2014-2020. Jeho celková výše je 960 mld. EUR v prostředcích na závazky a 908 mld. EUR na platby (v cenách 2011). Evropskému parlamentu se podařilo prosadit některé své požadavky, mezi které patří revize rozpočtu v polovině programového období a větší flexibilita na straně výdajů. Ve středu pak Evropský parlament schválil unijní rozpočet na rok 2014 a prostředky k pokrytí chybějících plateb pro členské státy z roku 2013.

Víceletý finanční rámec 2014-2020, jednotlivé rozpočtové kapitoly (v mld. EUR, v %)

Zemědělská politika                          373,2     38,9

Kohezní politika                                325,1     33,9

Konkurenceschopnost                     125,6     13,1

Administrativa EU                               61,6        6,4

Globální Evropa                                 58,7        6,1

Bezpečnost a občanství                     15,7        1,6

Celkem                                            959,9     100%

MOŽNOST EVROPSKÉHO PARLAMENTU ROZHODNOUT O VLASTNÍM SÍDLE - REVIZE SMLUV

Ve středu se Evropský parlament shodl na usnesení, že by měl mít právo rozhodovat o tom, kde a kdy zasedá. Parlament se zavazuje, že bude iniciovat postup revize smluv s cílem navrhnout změny nezbytné pro to, aby mohl Parlament sám, a nikoli jednomyslně členské státy, rozhodovat o umístění svého sídla a o své vnitřní organizaci. Dle Smlouvy o Evropské unii může Parlament předložit Radě návrhy na změnu Smluv. Evropský parlament by dle svých členů/ členek byl "účinnější, nákladově efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí, pokud by působil na jediném místě”. Toto usnesení bylo přijato velkou většinou: 483 poslankyň/ poslanců bylo pro, 141 proti a 34 poslanců/ poslankyň se zdrželo. Dále je zde uvedeno, že geografická roztříštěnost činnosti Parlamentu (mezi Bruselem, Lucemburkem a Štrasburkem) vytváří podle odhadů dodatečné roční náklady ve výši 156 až 204 milionů EUR, do nichž patří dodatečné náklady spojené se sídlem ve Štrasburku odhadované na 103 milionů EUR (cca 10 % ročního rozpočtu Parlamentu).

GENDEROVÉ KVÓTY VE VEDENÍ PODNIKŮ - ZAVEDENÍ TRANSPARENTNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ

Evropský parlament také schválil svůj mandát pro vyjednávání s Radou ohledně návrhu směrnice genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady společností kotovaných na burzách. Směrnice zavádí uplatňování transparentních výběrových řízení s jasně nadefinovanými kvalifikačními kritérii (článek 4 směrnice), které mají vést k dosažení kvóty 40 % pod-zastoupeného pohlaví v nevýkonných orgánech společností do roku 2020, ve státních firmách do roku 2018. Sankcionováno má být pouze nekonání výběrových řízení nikoliv nedosáhnutí 40 % kvóty. Návrh podpořilo 459 poslanců a poslankyň, proti se vyslovilo cekem 148 členů Evropského parlamentu.

POVODNĚ - FOND SOLIDARITY

Evropský parlament také odsouhlasil finanční pomoc z Fondu solidarity pro země postižené povodněmi z května a června 2013 (ČR, Německo a Rakousko) a suchem a lesními požáry v roce 2012 (Rumunsko). Česká republika tak získala částku 15,9 milionů eur, která má být určena např. na obnovu infrastruktury, financování záchranných akcí apod.

ROZVOLNĚNÍ PRAVIDLA N+2 NA N+3 PRO ČR DEFINITIVNĚ ZAMÍTNUTO

Evropský parlament také schválil revizi tzv. Obecného nařízení ohledně ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy. Definitivně tak zhasla naděje pro ČR, že by - stejně jako v případě Slovenska a Rumunska - mohlo být pravidlo finanční disciplíny n+2 pro léta 2011 a 2012 převedeno na pravidlo n+3. Zpravodajem předlohy byl místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák. ČR v důsledku své neschopnosti čerpat hrozí na konci roku ztráta finančních prostředků ve výši několika desítek mld. Kč.

PŘEDÁNÍ SACHAROVOVY CENY

Malalaj Júsufzai - 16letá pákistánská dívka - si ve středu při slavnostním ceremoniálu převzala letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, kterou jí Evropský parlament udělil za její boj za právo dívek na vzdělání, ve kterém pokračuje navzdory neúspěšnému atentátu a pokračujícím násilným hrozbám Tálibánu.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 25.11.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]