O čem se mluví - stručný týdenní výběr událostí EU

VÝBOR BUDG VČERA SCHVÁLIL ROZPOČET NA ROK 2014 A VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

Na svém včerejším zasedání schválil Výbor pro rozpočet Evropského parlamentu (BUDG) Víceletý finanční rámec 2014-2020 stejně jako rozpočet pro rok 2014. Dohody na rozpočtu 2014 bylo dosaženo mezi Evropským parlamentem a Radou po celonočním vyjednávání z pondělí na úterý tento týden. Jablkem sváru byly chybějící finance na platby z tohoto roku - europoslanci chtěli zabránit tomu, aby první rok nového finančního rámce začínal deficitem. Dohoda je i dobrou zprávou pro ČR, která je jednou ze zemí, která má obdržet z Fondu solidarity EU kompenzace za letní povodně ve výši 15,9 mil. EUR. Dohodnutý objem rozpočtu na rok 2014 je 135,5 mld. EUR na platbách a 142,6 mld. EUR na závazcích. Dohoda na rozpočtu 2014 byla předpokladem schválení Víceletého finančního rámce. I když shoda na Víceletém finančním rámci byla dosažena mezi Evropským parlamentem a Radou již v červnu t.r., Evropský parlament pozdržel svůj souhlas do té doby, než budou splněny všechny jeho požadavky. Konkrétně se jednalo o vypořádání 1. chybějících financí z roku 2013, 2. zřízení pracovní skupiny na nejvyšší úrovni k modernizaci vlastních zdrojů rozpočtu EU a 3. dokončení vyjednávání ke všem aspektům nejrůznějších politik EU. V bodě 2 zmíněná pracovní skupina však stále zřízena nebyla.

Další postup: Konference předsedů Evropského parlamentu rozhodla, že Evropský parlament bude o souhlasu s Víceletým finančním rámcem 2014-2020 stejně jako o Interinstitucionální dohodě o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a o řádném finančním řízení hlasovat na svém plenárním zasedání ve Štrasburku v úterý, 19. listopadu. O rozpočtu na rok 2014 bude Evropský parlament hlasovat ve středu, 20. listopadu.

ROČNÍ ANALÝZA RŮSTU EVROPSKÉ KOMISE - ZAHÁJENÍ EVROPSKÉHO SEMESTRU

Ve středu 14. listopadu zahájila Evropská komise již čtvrtý cyklus evropského semestru koordinace hospodářských politik v rámci EU zveřejněním tzv. roční analýzy růstu 2014. Také letošní 19stránková roční analýza růstu analyzuje ekonomický vývoj v rámci EU a navrhuje priority pro hospodářskou politiku na úrovni EU. Podle Evropské komise by se členské země měly soustředit na pět hlavních priorit: 1. fiskální konsolidace zaměřující se na růst, 2. podpora konkurenceschopnosti, 3. řešení nezaměstnanosti a sociálních dopadů krize, 4. modernizace veřejné správy a 5. obnova běžného úvěrování ekonomiky. Klíčová doporučení tak Evropská komise od minulého roku nezměnila. Závěry analýzy růstu budou schváleny na březnovém jednání Evropské rady. O měsíc později pak jednotlivé vlády odevzdají své Národní programy reforem, na základě kterých Komise představí doporučení pro hospodářskou situaci pro jednotlivé členské státy. Ta pak budou schválena na červnové Evropské radě, čímž bude cyklus evropského semestru zakončen.

V souvislosti s roční analýzou růstu pak Evropská komise zveřejnila i tyto dokumenty:

•             nově je rovněž publikován pracovní dokument EK o pokroku v plnění minulých doporučení členským zemím; v kapitole určené ČR je zmíněna potřeba další konsolidace veřejných financí, neschopnost čerpat fondy EU, neefektivita veřejné správy a problémy s korupcí, nutnost zákona o státní službě, nejnižší podíl zaměstnanosti žen s malými dětmi v EU a nedostatek míst předškolního vzdělávání, apod.;

•             tzv. zpráva mechanismu varování, která analyzuje možná rizika a nerovnováhy hospodářského vývoje v jednotlivých členských zemích EU; 

•             tzv. zpráva o zaměstnanosti, která poprvé zahrnuje přehlednou sadu indikátorů z oblasti sociální politiky a zaměstnanosti;

•             tzv. zpráva o jednotném trhu, která analyzuje růstový potenciál jednotného trhu EU.

DNES EVROPSKÁ KOMISE PŘEDSTAVILA SVŮJ PRVNÍ BALÍČEK ROZPOČTOVÉHO DOHLEDU

V důsledku schválení tzv. Two-packu jsou země eurozóny s výjimkou tzv. programových zemí (tj. Kypr, Řecko, Irsko a Portugalsko) povinny zaslat své návrhy národních rozpočtů do 15. října každého roku Evropské komisi k posouzení, a to ještě před jejich schválením svými parlamenty. Kromě dotčených 13 zemí eurozóny své národní rozpočty Evropské komisi zaslaly zcela z vlastní iniciativy také Polsko, Chorvatsko a Litva, která usiluje o přijmutí společné měny k 1. lednu 2015.

Evropská komise posuzuje, zda návrh národního rozpočtu zohledňuje požadavky Paktu stability a růstu (schodek veřejných financí nesmí překročit 3 % HDP a veřejný dluh musí být menší než 60 % HDP nebo se musí snižovat) obecná hospodářsko-politická doporučení v rámci evropského semestru. Komise může také vyžadovat přepracování národního rozpočtu.

Dle hodnocení Komise riskuje porušení pravidel Paktu stability a růstu celkem pět zemí eurozóny. Jedná se o třetí a čtvrtou největší ekonomiku v EU, tj. Itálii a Španělsko, stejně jako Finsko, Lucembursko a Maltu.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Senátu při Evropském parlamentu

Datum: 15.11.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Život se supermarkety, život bez nich

16.9.2015 | Kdy jste naposled nakoupili v supermarketu? Dnes, včera, nebo předevčírem? Obchodní řetězce jsou hlavním místem, kde Češi i jiní Evropané nakupují potraviny. Jejich působení má ale mnoho dopadů i mimo naše žaludky a peněženky. ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]