O ČEM SE MLUVÍ : Stručný týdenní výběr událostí z EP

POZASTAVEN VÝVOZ TVRDÉHO ALKOHOLU Z ČR
V důsledku tzv. metanolové aféry byl ve čtvrtek v České republice opatřením Ministerstva zdravotnictví vydán zákaz vývozu alkoholu s obsahem nad 20 procent. Zákaz exportu tvrdého alkoholu následoval po jednáních s Evropskou komisí necelý týden po vyhlášení prohibice v ČR. Evropská komise upozorňovala, že v EU s jednotným trhem, kdy zboží může unií volně putovat, by podobné restriktivní opatření nemělo být omezeno pouze na jeden členský stát. O zákaz vývozu také požádal telefonicky ministra zdravotnictví Leoše Hegera komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli. Ochrana spotřebitele je dle čl. 4 SFEU sdílenou pravomocí členských států a Evropské unie.

Celou záležitost projednával také na základě iniciativy poslance Evropského parlamentu Pavla Poce (ČSSD) Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) na svém středečním zasedání jako 28. bod agendy (záznam od 17:07 hod.). Jednalo se o výměnu názorů mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Mimo jiné bylo zástupcem Evropské komise zmíněno, že pokud ČR nepřistoupí k zákazu exportu tvrdého alkoholu, učiní Evropská komise nezbytná opatření, tak aby ochránila evropské spotřebitele a nemuselo docházet k jednostranným krokům. K zákazu dovozu českého alkoholu přistoupilo v průběhu tohoto týdne Polsko a Slovensko, podmínky dovozu z ČR zpřísnilo i Německo. Evropská komise také nabídla ČR svou pomoc. Za ČR v debatě vystoupili europoslanci Pavel Poc (ČSSD), Jiří Maštálka (KSČM), Milan Cabrnoch (ODS) a Zuzana Roithová (KDÚ-ČSL). V debatě mimo jiné europoslankyně Dagmar Roth-Behrendt (S&D, Německo) uvedla, že je ráda, že se výbor touto záležitostí zabývá a pokud ČR exportuje alkohol, který je na jejím území zakázán, nejedná se o vnitřní záležitost ČR.

HLASOVÁNÍ O PROTOKOLU ČR NA VÝBORU AFCO ZPOCHYBNĚNO
Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) hlasoval na své schůzi 17. září o druhé verzi zprávy Andrew Duffa (ALDE, Velká Británie) k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice. Zpravodaj navrhoval, aby Evropská rada rozhodla, že navrhovanou změnu Smluv nebude projednávat. Evropský parlament má v této věci pouze konzultační roli. Jako první byl přijat pozměňovací návrh poslance Trzaskowskeho (EPP, Polsko) č. 30, který vyzývá Evropskou radu, aby navrhovanou změnu Smluv projednala. Tím byl závěr zprávy jako takové kompletně otočen. Dále byly přijaty pozměňovací návrhy č. 16, 17, 19, 20, 21 a 27, které vedly k vypuštění jednotlivých pasáží. Ostatní pozměňovací návrhy z celkového počtu 32 byly buď odmítnuty nebo staženy. V konečném hlasování bylo odevzdáno 24 hlasů: 12 pro pozměněnou zprávu, 11 proti a 1 se zdržel. Nicméně poté bylo hlasování zpochybněno, což znamená, že se o celé zprávě - nikoliv o jednotlivých pozměňovacích návrzích - bude hlasovat znovu, a to pravděpodobně 9. října.

INSTITUCIONÁLNÍ POHYB EU - INICIATIVA PŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz je v kontextu připravovaného institucionálního pohybu EU znepokojen posilující tendencí deparlamentarizace EU, a to především v hospodářské a měnové oblasti. Jedná se mu především o nemožnost parlamentů zasahovat do procesu evropského semestru, o měnící se roli Evropské centrální banky, o absenci demokratické kontroly navrhovaného jednotného bankovního dohledu či o blokaci vlastních rozpočtových zdrojů EU apod. Evropský parlament chce ve vyjednávání institucionálního pohybu EU hrát vedle Rady, Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny klíčovou roli. Pro tato vyjednávání ustanovil 13. září tým, jehož členy jsou právě Martin Schulz (S&D), Elmar Brok (EPP), Roberto Gualtieri (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE) a Daniel Cohn-Bendit (Zelení). Evropský parlament v tomto ohledu připravuje také zprávu z vlastní iniciativy.

V této souvislosti proběhlo tento týden setkání zástupců národních parlamentů s členy kabinetu předsedy Evropského parlamentu. Ambicí předsedy Evropského parlamentu je nastartování skutečné spolupráce všech parlamentů EU, a to především v oblasti evropského semestru. Mimo jiné se má ještě v listopadu t.r. uskutečnit konference předsedů 40 komor národních parlamentů a Evropského parlamentu k tomuto tématu.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Kanceláře Senátu při EP
Datum: 22.9.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]