O ČEM SE MLUVÍ : Stručný týdenní výběr událostí z EP

POZASTAVEN VÝVOZ TVRDÉHO ALKOHOLU Z ČR
V důsledku tzv. metanolové aféry byl ve čtvrtek v České republice opatřením Ministerstva zdravotnictví vydán zákaz vývozu alkoholu s obsahem nad 20 procent. Zákaz exportu tvrdého alkoholu následoval po jednáních s Evropskou komisí necelý týden po vyhlášení prohibice v ČR. Evropská komise upozorňovala, že v EU s jednotným trhem, kdy zboží může unií volně putovat, by podobné restriktivní opatření nemělo být omezeno pouze na jeden členský stát. O zákaz vývozu také požádal telefonicky ministra zdravotnictví Leoše Hegera komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli. Ochrana spotřebitele je dle čl. 4 SFEU sdílenou pravomocí členských států a Evropské unie.

Celou záležitost projednával také na základě iniciativy poslance Evropského parlamentu Pavla Poce (ČSSD) Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) na svém středečním zasedání jako 28. bod agendy (záznam od 17:07 hod.). Jednalo se o výměnu názorů mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Mimo jiné bylo zástupcem Evropské komise zmíněno, že pokud ČR nepřistoupí k zákazu exportu tvrdého alkoholu, učiní Evropská komise nezbytná opatření, tak aby ochránila evropské spotřebitele a nemuselo docházet k jednostranným krokům. K zákazu dovozu českého alkoholu přistoupilo v průběhu tohoto týdne Polsko a Slovensko, podmínky dovozu z ČR zpřísnilo i Německo. Evropská komise také nabídla ČR svou pomoc. Za ČR v debatě vystoupili europoslanci Pavel Poc (ČSSD), Jiří Maštálka (KSČM), Milan Cabrnoch (ODS) a Zuzana Roithová (KDÚ-ČSL). V debatě mimo jiné europoslankyně Dagmar Roth-Behrendt (S&D, Německo) uvedla, že je ráda, že se výbor touto záležitostí zabývá a pokud ČR exportuje alkohol, který je na jejím území zakázán, nejedná se o vnitřní záležitost ČR.

HLASOVÁNÍ O PROTOKOLU ČR NA VÝBORU AFCO ZPOCHYBNĚNO
Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu (AFCO) hlasoval na své schůzi 17. září o druhé verzi zprávy Andrew Duffa (ALDE, Velká Británie) k Protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice. Zpravodaj navrhoval, aby Evropská rada rozhodla, že navrhovanou změnu Smluv nebude projednávat. Evropský parlament má v této věci pouze konzultační roli. Jako první byl přijat pozměňovací návrh poslance Trzaskowskeho (EPP, Polsko) č. 30, který vyzývá Evropskou radu, aby navrhovanou změnu Smluv projednala. Tím byl závěr zprávy jako takové kompletně otočen. Dále byly přijaty pozměňovací návrhy č. 16, 17, 19, 20, 21 a 27, které vedly k vypuštění jednotlivých pasáží. Ostatní pozměňovací návrhy z celkového počtu 32 byly buď odmítnuty nebo staženy. V konečném hlasování bylo odevzdáno 24 hlasů: 12 pro pozměněnou zprávu, 11 proti a 1 se zdržel. Nicméně poté bylo hlasování zpochybněno, což znamená, že se o celé zprávě - nikoliv o jednotlivých pozměňovacích návrzích - bude hlasovat znovu, a to pravděpodobně 9. října.

INSTITUCIONÁLNÍ POHYB EU - INICIATIVA PŘEDSEDY EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz je v kontextu připravovaného institucionálního pohybu EU znepokojen posilující tendencí deparlamentarizace EU, a to především v hospodářské a měnové oblasti. Jedná se mu především o nemožnost parlamentů zasahovat do procesu evropského semestru, o měnící se roli Evropské centrální banky, o absenci demokratické kontroly navrhovaného jednotného bankovního dohledu či o blokaci vlastních rozpočtových zdrojů EU apod. Evropský parlament chce ve vyjednávání institucionálního pohybu EU hrát vedle Rady, Evropské komise, Evropské centrální banky a Euroskupiny klíčovou roli. Pro tato vyjednávání ustanovil 13. září tým, jehož členy jsou právě Martin Schulz (S&D), Elmar Brok (EPP), Roberto Gualtieri (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE) a Daniel Cohn-Bendit (Zelení). Evropský parlament v tomto ohledu připravuje také zprávu z vlastní iniciativy.

V této souvislosti proběhlo tento týden setkání zástupců národních parlamentů s členy kabinetu předsedy Evropského parlamentu. Ambicí předsedy Evropského parlamentu je nastartování skutečné spolupráce všech parlamentů EU, a to především v oblasti evropského semestru. Mimo jiné se má ještě v listopadu t.r. uskutečnit konference předsedů 40 komor národních parlamentů a Evropského parlamentu k tomuto tématu.

Zpracovala: Jana Maláčová, Zástupkyně Kanceláře Senátu při EP
Datum: 22.9.2012

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Lucemburské dny

19.11.2015 | Krátké ohlédnutí za Lucemburskými dny v Kroměříži
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]