Nový pohled na městskou mobilitu

Evropská města se rychle rozrůstají. Téměř tři čtvrtiny evropské populace žijí ve městech a tvoří se zde zhruba 85 procent hrubého domácího produktu. Pohyb po městech, ale také každodenní dojíždění do měst a zásobování rychle zvyšuje nároky na dopravu. Udržitelná městská mobilita je tak velmi naléhavé téma, které musí zachytit trendy v nových technologiích tak, aby byla městská doprava efektivní s co nejmenšími negativními dopady na životní prostředí a celkové utváření městského prostředí.

Právě těmto tématům byla věnována středeční konference s názvem Rethinking Urban Mobility, kterou pořádal think-tank Friends of Europe. Diskutovali na ní poslanci Evropského parlamentu spolu se zástupci Evropské komise, Evropské investiční banky a automobilového průmyslu.

Konference se snažila nalézt odpovědi na otázky, jakým způsobem by se měla plánovat města pro alternativní druhy dopravy zahrnující zejména veřejnou dopravu, cyklistickou dopravu, tzv. „car sharing" a samozřejmě chodce. Plány udržitelné mobility by se měly stát nedílnou součásti dlouhodobých rozvojových úvah ve městech. Na konferenci zaznělo několik dobrých příkladů.


Jedním z nich je dánské hlavní město Kodaň, které dlouhodobě pracuje na svém udržitelném plánu mobility. Kombinace bezpečné infrastruktury a propagace jízdy na kole do zaměstnání zde znamená, že 41 procent pracující populace využívá při své cestě do zaměstnání cyklistickou dopravu. Nárůst v počtu přepravených cestujících zaznamenává i veřejná doprava. Navíc v následujících letech mají k dalšímu růstu pomoci dvě nové linky metra a zkapacitnění tratí příměstské železnice.


Jiným příkladem je koncept „Smart Cities”, který umožní občanům žijících ve městech snadno optimalizovat své cesty pomocí mobilních aplikací, internetu a sdílení dat mezi jednotlivými druhy dopravy.


Druhá část konference se zaměřila na otázku alternativních paliv. Dopravních prostředků s pohonem na alternativní paliva je jen 2,5 procenta. Poptávka po alternativním pohonu sice postupně, ale velmi zvolna roste.  Důvodem je především vysoká cena vozidel a nedostatečná infrastruktura. To by se mělo v následujících letech výrazně změnit. Evropská komise počítá na rozvoj infrastruktury v oblasti alternativních paliv s finančními prostředky především v programech Horizont 2020 nebo Nástroji pro propojení Evropy CEF. Podporu projektů udržitelné městské mobility by měl umožnit i tzv. Junckerův balíček.


„Je určitě namístě věnovat městské mobilitě pozornost a bude to jedna z hlavních priorit v nadcházejím období i pro Evropský parlament. Bohužel to, co alternativní paliva ani komunikační technologie v případě individuální automobilové dopravy nevyřeší, je pokračující nárůst osobních automobilů, který s sebou nese i nároky na počet parkovacích míst. To rychle mění tvář měst, kde ubývá veřejných ploch a zeleně. Zde se bude hledat v budoucnosti kompromis jen velmi těžce," uvedla k tématu poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Datum: 14.12.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]