Nový pohled na městskou mobilitu

Evropská města se rychle rozrůstají. Téměř tři čtvrtiny evropské populace žijí ve městech a tvoří se zde zhruba 85 procent hrubého domácího produktu. Pohyb po městech, ale také každodenní dojíždění do měst a zásobování rychle zvyšuje nároky na dopravu. Udržitelná městská mobilita je tak velmi naléhavé téma, které musí zachytit trendy v nových technologiích tak, aby byla městská doprava efektivní s co nejmenšími negativními dopady na životní prostředí a celkové utváření městského prostředí.

Právě těmto tématům byla věnována středeční konference s názvem Rethinking Urban Mobility, kterou pořádal think-tank Friends of Europe. Diskutovali na ní poslanci Evropského parlamentu spolu se zástupci Evropské komise, Evropské investiční banky a automobilového průmyslu.

Konference se snažila nalézt odpovědi na otázky, jakým způsobem by se měla plánovat města pro alternativní druhy dopravy zahrnující zejména veřejnou dopravu, cyklistickou dopravu, tzv. „car sharing" a samozřejmě chodce. Plány udržitelné mobility by se měly stát nedílnou součásti dlouhodobých rozvojových úvah ve městech. Na konferenci zaznělo několik dobrých příkladů.


Jedním z nich je dánské hlavní město Kodaň, které dlouhodobě pracuje na svém udržitelném plánu mobility. Kombinace bezpečné infrastruktury a propagace jízdy na kole do zaměstnání zde znamená, že 41 procent pracující populace využívá při své cestě do zaměstnání cyklistickou dopravu. Nárůst v počtu přepravených cestujících zaznamenává i veřejná doprava. Navíc v následujících letech mají k dalšímu růstu pomoci dvě nové linky metra a zkapacitnění tratí příměstské železnice.


Jiným příkladem je koncept „Smart Cities”, který umožní občanům žijících ve městech snadno optimalizovat své cesty pomocí mobilních aplikací, internetu a sdílení dat mezi jednotlivými druhy dopravy.


Druhá část konference se zaměřila na otázku alternativních paliv. Dopravních prostředků s pohonem na alternativní paliva je jen 2,5 procenta. Poptávka po alternativním pohonu sice postupně, ale velmi zvolna roste.  Důvodem je především vysoká cena vozidel a nedostatečná infrastruktura. To by se mělo v následujících letech výrazně změnit. Evropská komise počítá na rozvoj infrastruktury v oblasti alternativních paliv s finančními prostředky především v programech Horizont 2020 nebo Nástroji pro propojení Evropy CEF. Podporu projektů udržitelné městské mobility by měl umožnit i tzv. Junckerův balíček.


„Je určitě namístě věnovat městské mobilitě pozornost a bude to jedna z hlavních priorit v nadcházejím období i pro Evropský parlament. Bohužel to, co alternativní paliva ani komunikační technologie v případě individuální automobilové dopravy nevyřeší, je pokračující nárůst osobních automobilů, který s sebou nese i nároky na počet parkovacích míst. To rychle mění tvář měst, kde ubývá veřejných ploch a zeleně. Zde se bude hledat v budoucnosti kompromis jen velmi těžce," uvedla k tématu poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Datum: 14.12.2014

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Nejen o dvojí kvalitě mluvila Olga Sehnalová v debatě pro Aktuálně.cz

31.5.2018 | Češi chtějí jíst stejně kvalitní potraviny jako Němci. Měla by se kvůli tomu zakázat současná praxe, kdy někteří výrobci nabízejí potraviny s různým složením v Česku, než například v Německu? V debatě pro Aktuálně.cz Olga Sehnalová ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]