Newsletter z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 8. - 11. června 2015

Na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 8. - 11. června 2015 se poslanci Evropského parlamentu věnovali mimo jiné těmto tématům:

Zahájení červnového zasedání ve Štrasburku

V pátek tomu bylo 30 let, co Španělsko a Portugalsko podepsaly své přístupové smlouvy do EU a znovu se tak navrátily do rodiny evropských demokratických národů, uvedl v úvodu zasedání předseda EP Martin Schulz. "Ne všechny naděje této historické chvíle byly naplněny, obě země však zvítězily v boji s regresivními silami a dosáhly stability. Evropský slib síly demokracie a blahobytu pro mnohé, nikoli jen pro některé, stále platí," dodal předseda EP.

Rozprava o ochraně duševního vlastnictví 

V pondělí v podvečer se konala rozprava o ochraně duševního vlastnictví. Evropská komise předložila akční plán, jak bojovat proti krádeži patentů a proti poškozování práv duševného vlastnictví. Návrh opatření týkajících se zákonodárství uvnitř EU předložil český poslanec Pavel Svoboda z Evropské lidové strany, který upozornil na potřebu aktivnějšího přístupu při informování veřejnosti a především mladé generace. Upozornil na obrovské změny, které se odehrávají především v oblasti digitální komunikace. Návrh ohledně opatření mimo EU předložila italská sociální demokratka Alessia Maria Mosca. 

Rozprava o rovnosti mužů a žen po roce 2015

V pondělí proběhla v Evropském parlamentu rozprava o strategii EU pro rovnost mužů a žen. Návrh usnesení, který předložila poslankyně Maria Noichl, sociální demokratka z Bavorska, kritizuje unii za pomalý pokrok v této oblasti a navrhla konkrétní kroky pro EU na období nadcházejících pěti let. "Evropská unie potřebuje novou strategii. Strategii, která jasně navrhuje efektivní prostředky a průběžné hodnocení situace. Potřebujeme zároveň dlouhodobá řešení. Strategie by měla obsahovat jak závazné, tak i dobrovolné kroky a měla by brát ohled na různorodou diskriminaci, se kterou se ženy setkávají v každodenním životě,“ uvedla v rozhovoru.

S litevským poslancem Gabrielusem Landsbergisem o sankcích proti Rusku

V úterý projednával Parlament vztahy EU s Ruskem, ve středu pak poslanci hlasovali o zprávě, která hodnotí současný stav vzájemných vztahů. Zeptali jsme se autora zprávy, litevského konzervativního poslance Gabrieluse Landsbergise, jaký dopad mají současné sankce vůči Rusku a zákaz vstupu do Ruska pro některé evropské politiky a úředníky.

Podle poslanců EP už Rusko není strategickým partnerem EU

Ve středu poslanci hlasovali o zprávě, ve které uvedli, že EU musí kriticky přehodnotit své vztahy s Ruskem, které jsou hluboce poškozeny v důsledku úmyslného porušování demokratických zásad, základních hodnot a mezinárodního práva ze strany Ruska prostřednictvím násilností a destabilizace jeho sousedů. EU nyní podle nich musí vypracovat nouzový plán, založený na tzv. ”měkké síle”, proti agresivní a rozdělující politice Ruska. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 494 (pro): 135 (proti): 69 (zdrželo se hlasování).

Zdrojem: Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

Datum: 15.6.2015

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]