Newsletter z plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku ve dnech 8. - 11. června 2015

Na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 8. - 11. června 2015 se poslanci Evropského parlamentu věnovali mimo jiné těmto tématům:

Zahájení červnového zasedání ve Štrasburku

V pátek tomu bylo 30 let, co Španělsko a Portugalsko podepsaly své přístupové smlouvy do EU a znovu se tak navrátily do rodiny evropských demokratických národů, uvedl v úvodu zasedání předseda EP Martin Schulz. "Ne všechny naděje této historické chvíle byly naplněny, obě země však zvítězily v boji s regresivními silami a dosáhly stability. Evropský slib síly demokracie a blahobytu pro mnohé, nikoli jen pro některé, stále platí," dodal předseda EP.

Rozprava o ochraně duševního vlastnictví 

V pondělí v podvečer se konala rozprava o ochraně duševního vlastnictví. Evropská komise předložila akční plán, jak bojovat proti krádeži patentů a proti poškozování práv duševného vlastnictví. Návrh opatření týkajících se zákonodárství uvnitř EU předložil český poslanec Pavel Svoboda z Evropské lidové strany, který upozornil na potřebu aktivnějšího přístupu při informování veřejnosti a především mladé generace. Upozornil na obrovské změny, které se odehrávají především v oblasti digitální komunikace. Návrh ohledně opatření mimo EU předložila italská sociální demokratka Alessia Maria Mosca. 

Rozprava o rovnosti mužů a žen po roce 2015

V pondělí proběhla v Evropském parlamentu rozprava o strategii EU pro rovnost mužů a žen. Návrh usnesení, který předložila poslankyně Maria Noichl, sociální demokratka z Bavorska, kritizuje unii za pomalý pokrok v této oblasti a navrhla konkrétní kroky pro EU na období nadcházejících pěti let. "Evropská unie potřebuje novou strategii. Strategii, která jasně navrhuje efektivní prostředky a průběžné hodnocení situace. Potřebujeme zároveň dlouhodobá řešení. Strategie by měla obsahovat jak závazné, tak i dobrovolné kroky a měla by brát ohled na různorodou diskriminaci, se kterou se ženy setkávají v každodenním životě,“ uvedla v rozhovoru.

S litevským poslancem Gabrielusem Landsbergisem o sankcích proti Rusku

V úterý projednával Parlament vztahy EU s Ruskem, ve středu pak poslanci hlasovali o zprávě, která hodnotí současný stav vzájemných vztahů. Zeptali jsme se autora zprávy, litevského konzervativního poslance Gabrieluse Landsbergise, jaký dopad mají současné sankce vůči Rusku a zákaz vstupu do Ruska pro některé evropské politiky a úředníky.

Podle poslanců EP už Rusko není strategickým partnerem EU

Ve středu poslanci hlasovali o zprávě, ve které uvedli, že EU musí kriticky přehodnotit své vztahy s Ruskem, které jsou hluboce poškozeny v důsledku úmyslného porušování demokratických zásad, základních hodnot a mezinárodního práva ze strany Ruska prostřednictvím násilností a destabilizace jeho sousedů. EU nyní podle nich musí vypracovat nouzový plán, založený na tzv. ”měkké síle”, proti agresivní a rozdělující politice Ruska. Usnesení bylo přijato poměrem hlasů 494 (pro): 135 (proti): 69 (zdrželo se hlasování).

Zdrojem: Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

Datum: 15.6.2015

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]