Newsletter: Plenární zasedání EP 6. - 9. června 2016 ve Štrasburku

Na plenárním zasedání ve dnech 6. - 9. června ve Štrasburku budou poslanci Evropského parlamentu debatovat mimo jiné o těchto tématech:

Hlasování o zřízení vyšetřovacího výboru ke kauze Panama Papers

Evropský parlament bude hlasovat o návrhu předloženém jeho vedením ke zřízení vyšetřovacího výboru, který by se zabýval úniky v kauze Panama Papers týkající se finančního zabezpečení offshorových společností a jejich koncových příjemců. Výbor složený z 65 členů by se zabýval údajným porušením a chybami v uplatňování právních předpisů EU týkajících se praní špinavých peněz a daňových úniků. Výbor má dvanáct měsíců na to, aby předložil svou závěrečnou zprávu. Mandát výboru byl schválen dne 2. června Konferencí předsedů (předseda EP a předsedové politických skupin).


Debata o pokroku investičního plánu EU

Ve středu bude projednávána realizace investičního záměru Evropské komise pomocí tzv. Junckerova plánu - investičního balíčku obsahujícího 315 miliard €. Nástroj představený koncem roku 2014 si klade za cíl během tří let mobilizovat soukromé a veřejné prostředky k nastartování růstu po globální finanční krizi. V debatě bude představeno fungování činnosti Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) v jeho polovičním období. Cílem EFSI je nastartovat investice do projektů jako jsou dopravní spoje, super-rychlé přípojky širokopásmových elektrických sítí nebo zlepšení škol a nemocničních zařízení.


Evropský parlament zopakoval svou výzvu k obraně proti endokrinním disruptorům

Evropský parlament zopakuje svůj požadavek, aby Evropská komise zveřejnila slibovaná vědecká kritéria potřebná k identifikaci a odhalení chemikálií, které ovlivňují hormony v lidském těle, jejichž seznam měl být zveřejněn již koncem roku Evropský soudní dvůr rozhodl v prosinci 2015, že Evropská komise porušila právní předpisy EU svou nečinností a poslanci opakovaně vyzvali Evropskou komisi k přitvrzení v oblasti těchto látek. V usnesení z března 2013 vyzval Evropský parlament Komisi, aby jednala za účelem snížení nárůstu endokrinních disruptorů, které byly spojeny se vzrůstajícím počtem případů zhoršené kvality spermií, předčasného nástupu puberty, některých druhů rakoviny a dalších poruch. Existuje podezření, že široká škála chemikálií má vlastnosti, které narušují činnost endokrinního systému. Ovšem definice vědeckých kritérií pro identifikaci těchto látek je velmi složitý úkol. Prodlení Komise při plnění kritérií si vyžádalo silné reakce od zástupců průmyslu a spotřebitelů. Očekává se, že stanovení vědeckých kritérií a předložení právních návrhů je nezbytné před začátkem léta 2016.


Parlament bude diskutovat a hlasovat o balíčku proti daňovým únikům

Evropský parlament bude ve středu diskutovat svůj postoj k návrhu Komise na směrnici o zamezení daňových úniků a ve čtvrtek bude hlasovat o usnesení. Návrh, který si klade za cíl uzavřít mezery pro vyhýbání se zdanění právnických osob, byl příznivě přijat Hospodářským a měnovým výborem Evropského parlamentu v usnesení, o kterém se hlasovalo dne 24. května 2016. Poslanci nicméně prosazují přísnější limity odpočtu úroků a efektivní daňové sazby ve výši 15% pro zahraniční příjmy. Směrnice o zamezení daňových úniků reaguje na akční plán OECD, jehož cílem je omezit narušení daňového základu a převod zisků (BEPS) a následně reflektuje doporučení přijatá Parlamentem v listopadu (Zpráva Taxe 1) a v prosinci (právní doporučení vypracovaná poslanci Anneliese Dodds (S&D, UK) a Luďkem Niedermayerem (EPP, CZ). Směrnice vychází z principu, že daň by měla být placena v místě, kde vznikly zisky a obsahuje právně závazná opatření s cílem blokovat nejčastěji používané metody, jak se vyhnout odvodu daní. Směrnice dále navrhuje také společnou definici pojmů, kterými jsou například "stálé provozovny", "daňové ráje", "minimální ekonomická podstata", "převodní ceny" a další doposud nejednotné výrazy.

Datum: 6.6.2016

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]