Newsletter: Plenární zasedání EP 12.- 15. června 2017 ve Štrasburku

Od 12. do 15. června 2017 bude ve Štrasburku probíhat další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně se budou věnovat mimo jiné těmto tématům.  

Od A do G: zjednodušení označení energetické účinnosti domácích spotřebičů

Domácí spotřebiče budou podle spotřeby energie označeny hodnoceními A až G oproti současným A+/A++/A+++. Poslanci EP budou v úterý projednávat a hlasovat o dohodě uzavřené s Radou o nové legislativě, která má za cíl ulehčit zákazníkům výběr energeticky účinnějších výrobků, snížit spotřebu energie a s ní spojené náklady a zároveň povzbudit výrobce k inovaci a investicím do energeticky úspornějších výrobků. Zákazníci by se mohli v obchodech setkat s prvními štítky s novou stupnicí nejdříve na konci roku 2019.

Ve Štrasburku se bude slavit 30 let programu Erasmus+

Evropský parlament v úterý oslaví 30 let programu Erasmus, který pomohl vice než 9 milionům lidem v jejich studiu, práci nebo dobrovolnické činnosti v zahraničí. V úterý se v jednacím sále Evropského parlamentu ve Štrasburku uskuteční slavnostní ceremoniál za přítomnosti předsedy EP Tajaniho a předsedy EK Junkera u příležitosti 30. výročí programu Erasmus. Slavnostního ceremoniálu se zúčastní 33 absolventů tohoto programu - jeden za každou zemi, která je do programu zapojena. Slavnostního ceremoniálu se také zúčastní předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Petra Kammerevert a komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics. Součástí oslav je i výstava a debata o budoucnosti Erasmus+ s absolventy programu a zástupci národních agentur Erasmus. Program Erasmus je jedním z nejúspěšnějších evropských programů, kterým již prošlo na 9 milionů lidí. Erasmus začal v roce 1987 jako studentský výměnný program. Nyní zahrnuje několik vzdělávacích a výměnných programů nejen pro střední školy a učňovské obory, ale i výměnné pobyty pro učitele nebo dobrovolnickou činnost.

Odstranění 40% rozdílu mezi důchody žen a mužů

Opatření pro odstranění nerovnosti žen a mužů na trhu práce a snížení téměř 40% rozdílu ve výši důchodů budou v pondělí předmětem rozpravy a v úterý hlasovány v usnesení EP. Rozdíl ve výši důchodů žen ve srovnání s muži v EU v roce 2014 činil 39,4% a v posledních pěti letech se zvýšil v polovině členských států. Nejnižší rozdíl ve výši důchodů žen a mužů je v Estonsku 3,7% a nejvyšší na Kypru 48,8%. Rozdíly ve výši důchodů mezi ženami a muži jsou především důsledkem rozdílů na pracovním trhu: vyšší podíl žen pracujících na částečný úvazek, nižší hodinové mzdy a ženy s menším počtem odpracovaných let v důsledku péče o děti. Poslanci předložili řadu návrhů na řešení rozdílů v důchodech mezi pohlavími: snižování nerovností řešením diskriminace a stereotypů, které blokují přístup na trh práce, respektování zásady rovného odměňování za stejnou práci a nabízení ženám lepší pobídky k tomu, aby pracovaly déle a pracovní činnost přerušovaly na kratší dobu, flexibilní pracovní podmínky a příspěvky na péči u mateřské, otcovské a rodičovské dovolené nebo péči o ostatní členy rodiny a obecně zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, nápravná opatření v důchodových systémech na pomoc nejzranitelnějším skupinám, přesnější hodnocení a zvyšování povědomí, včetně lepšího shromažďování a monitorování údajů.

Priority europoslanců pro nadcházející zasedání Evropské rady

Poslanci budou ve středu diskutovat s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem EP a maltským předsednictvím Rady EU o migraci, bezpečností, obraně a brexitu, tedy o tématech, kterým se budou věnovat také premiéři a hlavy států EU na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června. Evropský parlament v květnu naléhal na země EU, aby plnily své závazky a urychlily přemístění uprchlíků a upřednostnily děti, které cestují samy. Zároveň usiluje o ambiciózní reformu společného evropského azylového systému. Poslanci EP důsledně podporují větší spolupráci v oblasti obrany mezi zeměmi EU a vyzývají členské státy, aby ukázaly politický závazek, zvýšily investice, sdílely informace a zdroje a vytvořily synergie na úrovni EU, aby lépe chránily Evropany.

Dohoda o klimatických změnách: rozprava o rozhodnutí USA a plnění závazků EU

Rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa odstoupit od Pařížské dohody o změně klimatu bude projednáno ve středu. Parlament bude ve stejný den hlasovat o legislativě provádějící cíle snížení emisí do roku 2030. Tato opatření přispějí k dosažení celkového cíle EU pro rok 2030 - snížení emisí o 30% oproti úrovni z roku 2005 v souladu s Pařížskou dohodou.

Návrh umožní rozdělení společného cíle EU na závazné vnitrostátní cíle pro odvětví, na něž se nevztahuje evropský trh s uhlíkem. Mezi tato odvětví patří například zemědělství, doprava, stavebnictví a nakládání s odpady, které dohromady představují přibližně 60% emisí skleníkových plynů v EU.

Evropská hlavní města kultury pro roky 2020-2033

V úterý bude Evropský parlament hlasovat o seznamu zemí ucházejících se o Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 – 2033. Každý rok jmenují dvě členské země EU město, které se uchází o titul Evropské hlavní město kultury. O tento titul se mohou ucházet města z členských států EU nebo kandidátských zemí. Letos poprvé, a poté vždy jednou za tři roky, se mohou o tento titul také ucházet města ze zemí Evropského sdružení volného obchodu, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru („země ESVO EHP“). Seznam zemí ucházejících se o titul Evropské hlavní město kultury na období 2020 – 2033 již předběžně odsouhlasila Rada EU, nyní proběhne formální hlasování. Akce Evropská hlavní města kultury vyzdvihuje bohatost a rozmanitost evropských kultur a posiluje u občanů pocit příslušnosti ke společnému kulturnímu prostoru. Město s titulem Evropské hlavní město kultury těží z kulturního programu a kulturních investic, které by měly přispívat k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. Rumunsko (Timisoara) společně s Řeckem (Elefsina) a Srbskem (Novi Sad) budou hostiteli Evropského hlavního města kultury v roce 2021. Česká republika bude hostitelem Evropského hlavního města kultury v 1. pololetí roku 2028.


Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 12.6.2017

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]