Newsletter: Plenární zasedání EP 12.- 15. června 2017 ve Štrasburku

Od 12. do 15. června 2017 bude ve Štrasburku probíhat další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně se budou věnovat mimo jiné těmto tématům.  

Od A do G: zjednodušení označení energetické účinnosti domácích spotřebičů

Domácí spotřebiče budou podle spotřeby energie označeny hodnoceními A až G oproti současným A+/A++/A+++. Poslanci EP budou v úterý projednávat a hlasovat o dohodě uzavřené s Radou o nové legislativě, která má za cíl ulehčit zákazníkům výběr energeticky účinnějších výrobků, snížit spotřebu energie a s ní spojené náklady a zároveň povzbudit výrobce k inovaci a investicím do energeticky úspornějších výrobků. Zákazníci by se mohli v obchodech setkat s prvními štítky s novou stupnicí nejdříve na konci roku 2019.

Ve Štrasburku se bude slavit 30 let programu Erasmus+

Evropský parlament v úterý oslaví 30 let programu Erasmus, který pomohl vice než 9 milionům lidem v jejich studiu, práci nebo dobrovolnické činnosti v zahraničí. V úterý se v jednacím sále Evropského parlamentu ve Štrasburku uskuteční slavnostní ceremoniál za přítomnosti předsedy EP Tajaniho a předsedy EK Junkera u příležitosti 30. výročí programu Erasmus. Slavnostního ceremoniálu se zúčastní 33 absolventů tohoto programu - jeden za každou zemi, která je do programu zapojena. Slavnostního ceremoniálu se také zúčastní předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání Petra Kammerevert a komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics. Součástí oslav je i výstava a debata o budoucnosti Erasmus+ s absolventy programu a zástupci národních agentur Erasmus. Program Erasmus je jedním z nejúspěšnějších evropských programů, kterým již prošlo na 9 milionů lidí. Erasmus začal v roce 1987 jako studentský výměnný program. Nyní zahrnuje několik vzdělávacích a výměnných programů nejen pro střední školy a učňovské obory, ale i výměnné pobyty pro učitele nebo dobrovolnickou činnost.

Odstranění 40% rozdílu mezi důchody žen a mužů

Opatření pro odstranění nerovnosti žen a mužů na trhu práce a snížení téměř 40% rozdílu ve výši důchodů budou v pondělí předmětem rozpravy a v úterý hlasovány v usnesení EP. Rozdíl ve výši důchodů žen ve srovnání s muži v EU v roce 2014 činil 39,4% a v posledních pěti letech se zvýšil v polovině členských států. Nejnižší rozdíl ve výši důchodů žen a mužů je v Estonsku 3,7% a nejvyšší na Kypru 48,8%. Rozdíly ve výši důchodů mezi ženami a muži jsou především důsledkem rozdílů na pracovním trhu: vyšší podíl žen pracujících na částečný úvazek, nižší hodinové mzdy a ženy s menším počtem odpracovaných let v důsledku péče o děti. Poslanci předložili řadu návrhů na řešení rozdílů v důchodech mezi pohlavími: snižování nerovností řešením diskriminace a stereotypů, které blokují přístup na trh práce, respektování zásady rovného odměňování za stejnou práci a nabízení ženám lepší pobídky k tomu, aby pracovaly déle a pracovní činnost přerušovaly na kratší dobu, flexibilní pracovní podmínky a příspěvky na péči u mateřské, otcovské a rodičovské dovolené nebo péči o ostatní členy rodiny a obecně zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, nápravná opatření v důchodových systémech na pomoc nejzranitelnějším skupinám, přesnější hodnocení a zvyšování povědomí, včetně lepšího shromažďování a monitorování údajů.

Priority europoslanců pro nadcházející zasedání Evropské rady

Poslanci budou ve středu diskutovat s předsedou Evropské komise Jean-Claude Junckerem EP a maltským předsednictvím Rady EU o migraci, bezpečností, obraně a brexitu, tedy o tématech, kterým se budou věnovat také premiéři a hlavy států EU na zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června. Evropský parlament v květnu naléhal na země EU, aby plnily své závazky a urychlily přemístění uprchlíků a upřednostnily děti, které cestují samy. Zároveň usiluje o ambiciózní reformu společného evropského azylového systému. Poslanci EP důsledně podporují větší spolupráci v oblasti obrany mezi zeměmi EU a vyzývají členské státy, aby ukázaly politický závazek, zvýšily investice, sdílely informace a zdroje a vytvořily synergie na úrovni EU, aby lépe chránily Evropany.

Dohoda o klimatických změnách: rozprava o rozhodnutí USA a plnění závazků EU

Rozhodnutí amerického prezidenta Trumpa odstoupit od Pařížské dohody o změně klimatu bude projednáno ve středu. Parlament bude ve stejný den hlasovat o legislativě provádějící cíle snížení emisí do roku 2030. Tato opatření přispějí k dosažení celkového cíle EU pro rok 2030 - snížení emisí o 30% oproti úrovni z roku 2005 v souladu s Pařížskou dohodou.

Návrh umožní rozdělení společného cíle EU na závazné vnitrostátní cíle pro odvětví, na něž se nevztahuje evropský trh s uhlíkem. Mezi tato odvětví patří například zemědělství, doprava, stavebnictví a nakládání s odpady, které dohromady představují přibližně 60% emisí skleníkových plynů v EU.

Evropská hlavní města kultury pro roky 2020-2033

V úterý bude Evropský parlament hlasovat o seznamu zemí ucházejících se o Evropská hlavní města kultury pro roky 2020 – 2033. Každý rok jmenují dvě členské země EU město, které se uchází o titul Evropské hlavní město kultury. O tento titul se mohou ucházet města z členských států EU nebo kandidátských zemí. Letos poprvé, a poté vždy jednou za tři roky, se mohou o tento titul také ucházet města ze zemí Evropského sdružení volného obchodu, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru („země ESVO EHP“). Seznam zemí ucházejících se o titul Evropské hlavní město kultury na období 2020 – 2033 již předběžně odsouhlasila Rada EU, nyní proběhne formální hlasování. Akce Evropská hlavní města kultury vyzdvihuje bohatost a rozmanitost evropských kultur a posiluje u občanů pocit příslušnosti ke společnému kulturnímu prostoru. Město s titulem Evropské hlavní město kultury těží z kulturního programu a kulturních investic, které by měly přispívat k dlouhodobému udržitelnému rozvoji. Rumunsko (Timisoara) společně s Řeckem (Elefsina) a Srbskem (Novi Sad) budou hostiteli Evropského hlavního města kultury v roce 2021. Česká republika bude hostitelem Evropského hlavního města kultury v 1. pololetí roku 2028.


Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 12.6.2017

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 12.- 15. listopadu 2018 ve Štrasburku 11.11.2018

Ve dnech 12. - 15. listopadu 2018 proběhne ve Štrasburku plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně se budou mimo jiné věnovat těmto tématům:  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 22.- 25. října 2018 ve Štrasburku 22.10.2018

Hlasování o zákazu jednorázových plastů ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku 1. - 4. října 2018 1.10.2018

Ve dnech 1. - 4. října 2018 budou poslankyně a poslanci Evropského parlamentu jednat ve Štrasburku. Na programu plenárního zasedání mají mimo jiné tato témata: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. září 2018 ve Štrasburku 10.9.2018

Ve Štrasburku dnes začíná další plenární zasedání Evropského parlamentu. Poslanci a poslankyně budou mimo jiné hlasovat o zprávě věnované dvojí kvalitě na vnitřním trhu, jejíž zpravodajkou je Olga Sehnalová.  ...

Jak to vidím já
Sliby - chyby aneb salámová metoda začala?

Omezení péče v Kroměřížské nemocnici byrokratickým rozhodnutím od stolu začalo, navzdory všem předvolebním ujišťováním ze strany vedení kraje, že se k ničemu takovému nechystá. Tak už je to tady. V tichosti, bez fanfár a oslavných článků v Oknu do kraje. Od 1. ledna tak končí lůžková část očního oddělení. Občany Kroměříže a okolí by mělo zajímat, kdo a proč tak rozhodl, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]