Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu
Evropský parlament na svých plenárních zasedáních ve Štrasburku ve dnech 22. - 23. října a 25. - 26. října 2012 projednal následující témata:Zahájení zasedání: postřelení M.Yousafzai, novinky o trhlinách trámů v Bruselu
Postřelení Malaly Yousafzai, čtrnáctileté pákistánské dívky, která se opovážila hájit vzdělávání dívek, bylo v pondělí ostře odsouzeno předsedou EP Martinem Schulzem. Předseda Schulz jí popřál brzké uzdravení ve Velké Británii a vyjádřil naději, že její příklad bude inspirovat mladé ženy po celém světě. Poslance také seznámil s prošetřováním trhlin střešních trámů plenárního sálu v Bruselu, které vedly ke zrušení listopadového zasedání.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121019IPR53983/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-post%C5%99elen%C3%AD-M.Yousafzai-novinky-o-trhlin%C3%A1ch-tr%C3%A1m%C5%AF-v-BruseluRozpočet EU na rok 2013: vyhnout se výpadkům v platbách a investovat do růstu a zaměstnanosti
Aby byla EU schopná v roce 2013 platit své účty, musí být zrušeny škrty uskutečněné Radou v původním návrhu rozpočtu předloženém Komisí, uvedl v úterý Parlament. Obnovení financování plateb v roce 2013 pomůže ochránit populární unijní programy, jako například Erasmus Mundus nebo Evropský sociální fond, před stejnými výpadky ve financování, kterým musely čelit letos.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121019IPR54020/html/Rozpo%C4%8Det-EU-na-rok-2013-vyhnout-se-v%C3%BDpadk%C5%AFm-v-platb%C3%A1chRozpočet 2014-20:"Bez peněz do hospody nelez," vzkazují poslanci členským státům
Budoucí rozpočty EU pro výzkum a konkurenceschopnost musí být navýšeny, v souladu se slibem lídrů EU na summitu v červnu 2012, uvádí Evropský parlament v úterý schváleném usnesení. Poslanci varují členské státy, aby při přijímání svého stanoviska ke konečným vyjednáváním o příštím víceletém rozpočtovém rámci neškrtaly v prorůstových oblastech politik.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121019IPR54021/html/Rozpo%C4%8Det-2014-20Bez-pen%C4%9Bz-do-hospody-nelez-vzkazuj%C3%AD-poslanci-%C4%8Dlensk%C3%BDm-st%C3%A1t%C5%AFmSummit Evropské rady: palce dolů
Evropská rada na svém posledním zasedání promarnila příležitost přijmout skutečná rozhodnutí, uvedla v úterý většina předsedů politických skupin Parlamentu. EU potřebuje od Rady více ambicí pokud jde o bankovní dohled a dlouhodobý rozpočet EU, a méně důrazu na úspory, uvedli předsedové v pravidelné plenární rozpravě po summitu. Zmínili také otázku rovnováhy pohlaví v Evropské centrální bance.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121019IPR54035/html/Summit-Evropsk%C3%A9-rady-palce-dol%C5%AFEvropský rok občanů: zvýšit povědomí o právech občanů EU
Parlament v úterý vyhlásil rok 2013 Evropským rokem občanů. Jeho cílem bude zvýšit povědomí veřejnosti o právech spojených s občanstvím EU. Evropský rok občanů bude zaměřen na zlepšení informovanosti občanů, kteří se v jiném členské státě EU chystají studovat, pracovat, založit firmu či se tam usadit na důchod, o jejich právech.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121019IPR54022/html/Evropsk%C3%BD-rok-ob%C4%8Dan%C5%AF-zv%C3%BD%C5%A1it-pov%C4%9Bdom%C3%AD-o-pr%C3%A1vech-ob%C4%8Dan%C5%AF-EUOdepřít víza do EU ruským úředníkům zapojeným do případu Magnitského
EU by měla zavést zákaz udělování víz a zmrazit finanční prostředky ruských úředníků zapojených do smrti ruského právníka Sergeje Magnitského, který zemřel ve vazbě poté, co nařkl vysoké hodnostáře z rozsáhlé korupce a zpronevěry veřejných prostředků. Uvalení sankcí by posílilo tlak na Rusko, aby lépe prosazovalo právní stát, uvedli poslanci.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121019IPR54023/html/Odep%C5%99%C3%ADt-v%C3%ADza-do-EU-rusk%C3%BDm-%C3%BA%C5%99edn%C3%ADk%C5%AFm-zapojen%C3%BDm-do-p%C5%99%C3%ADpadu-Magnitsk%C3%A9hoVítězi Sacharovovy ceny za rok 2012 jsou Nasrín Sotúde a Džafar Panahí
Laureáty letošní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení jsou dva iránští aktivisté - právnička Nasrín Sotúde a režisér Džafar Panahí. O vítězi ceny udělované Evropským parlamentem rozhodl v pátek dopoledne předseda EP Schulz spolu s předsedy politických skupin.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121024IPR54366/html/V%C3%ADt%C4%9Bzi-Sacharovovy-ceny-za-rok-2012-jsou-Nasr%C3%ADn-Sot%C3%BAde-a-D%C5%BEafar-Panah%C3%ADKoordinace hospodářských politik EU musí být ve znamení politiky a odpovědnosti
Celoevropská koordinace národních rozpočtových a hospodářských politik se musí stát političtější, demokratičtější a musí zahrnout více zainteresovaných stran, uvádí se v pátek schváleném usnesení hodnotícím hospodářskou koordinaci v roce 2012. Usnesení také vyzývá národní parlamenty, aby v rámci koordinace hráli významnější roli. Komise by měla kontrolovat, zda členské státy jednají dle jejích doporučení.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121024IPR54394/html/Koordinace-hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch-politik-EU-mus%C3%AD-b%C3%BDt-ve-znamen%C3%AD-politiky-a-odpov%C4%9BdnostiPřísnější pravidla na ochranu investorů a omezení vysokofrekvenčního obchodování
Lepší ochrana investorů, spravedlivější obchodování na finančních trzích a zpřísnění navrhovaných pravidel v oblasti vysokofrekvenčního obchodování. To by měla přinést nová unijní pravidla, o kterých v pátek hlasoval Parlament. Pravidla by se měla vztahovat na všechny investiční společnosti a téměř všechny finanční nástroje, od dluhopisů po komoditní deriváty.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20121024IPR54367/html/P%C5%99%C3%ADsn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-pravidla-na-ochranu-investor%C5%AF-a-omezen%C3%AD-vysokofrekven%C4%8Dn%C3%ADho-obchodov%C3%A1n%C3%AD
Aktivity EPVítězi Sacharovovy ceny za rok 2012 jsou Nasrín Sotúde a Džafar Panahí
Laureáty letošní Sacharovovy ceny za svobodu myšlení jsou dva iránští aktivisté - právnička Nasrín Sotúde a režisér Džafar Panahí. O vítězi ceny udělované Evropským parlamentem rozhodl v pátek dopoledne předseda Evropského parlamentu Martin Schulz spolu s předsedy politických skupin.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20121026STO54665/html/V%C3%ADt%C4%9Bzi-Sacharovovy-ceny-za-rok-2012-jsou-Nasr%C3%ADn-Sot%C3%BAde-a-D%C5%BEafar-Panah%C3%AD
EuroparlTVTento týden na EuroparlTV:
Jednotný trh: už je čas na změnu? (http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=e3819ef8-5c58-4c32-9eee-a0f5012b2368)

Téma k rozhovoru: Evropský rok občanů (http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=cacdec69-fcca-481d-9b51-a0f40104f647)

Další pořady na:

http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspxVyhlášení soutěže o cenu Karla Velikého pro mladé Evropany 2013
Na začátku října byl zahájen další, již šestý ročník Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena, která se uděluje od roku 2008, je určena pro mladé lidi, kteří se podílejí na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Termín pro podání přihlášek je 28. ledna 2013.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-October/pr-2012-Oct-6.html
Aktivity IKEP
Navštivte nás na stánku na veletrhu Gaudeamus v Brně (30.10.- 2.11.)
Na brněnském výstavišti se tento týden koná již 19. ročník veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Rádi vás přivítáme na našem stánku (č. 113, pavilon F), kde získáte informace o možnostech stáží a návštěv v Evropském parlamentu i dalších unijních institucích. Samozřejmě vám rádi zodpovíme dotazy ohledně fungování europarlamentu či Evropské unie a poskytneme informační materiály.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-October/pr-2012-Oct-15.html30. října: Kulatý stůl s europoslanci v Ostravě
Srdečně Vás zveme na kulatý stůl s europoslanci Janem Březinou (EPP) a Evženem Tošenovským (ECR), který se koná 30. října od 12hod na Technické univerzitě v Ostravě. Tématem kulatého stolu je víceletý finanční rámec EU na léta 2014 až 2020 a věda a výzkum.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-October/pr-2012-Oct-12.htmlObchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko

V úterý 30. října 2012 od 17 hod se v Evropském domě uskuteční kulatý stůl na téma Obchodní dohody EU: Jižní Korea a Japonsko, kam jsou pozváni zástupci exekutivy, zájmových skupin a další odborníci.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/ressource/static/files/pozvanka_-esf.pdfBudeme muset sanovat španělské banky?
Chcete se dozvědět více o o evropském stabilizačním mechanismu a návrzích na bankovní unii? Přijďte ve středu 31. října 2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu.

Více informací o našich seminářích: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html1. listopadu: Kulatý stůl s europoslanci v Českých Budějovicích
Srdečně Vás zveme na kulatý stůl s europoslancem Pavlem Pocem (S&D) a místopředsedou EP Oldřichem Vlasákem (ECR), který se koná 1. listopadu od 12hod na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Tématem kulatého stolu je víceletý finanční rámec EU na léta 2014 až 2020 a regionální politika a krajinotvorba.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-October/pr-2012-Oct-12.html
Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě
Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského filmového světa. Vstup je zdarma.

7.11.2012 Kino Evropský dům představí film Výlet/Izlet (Slovinsko, 2011), skromné, avšak působivé drama o třech přátelích ze střední školy, jejich vzpomínkách na minulost i obavách z budoucnosti.

21.11.2012 promítáme film Východní proud/Eurazijos aborigenas (Francie/Litva/Rusko, 2010).

Program kina Evropský dům a více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/europehousecinema.htmlJak na stáž do evropské instituce?
Naše kancelář spolu s libereckým Eurocentrem a Zastoupením Evropské komise vás zve na seminář "Jak na stáž do evropské instituce". Seminář se koná v úterý 13. listopadu 2012 od 14,20 hod v sále Univerzitní knihovny TUL v Liberci.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-October/pr-2012-Oct-11.htmlRegionální diskusní fórum v Ústí nad Labem 15.-17. listopadu
Naše kancelář vás srdečně zve na regionální diskusní fórum s europoslanci, které pořádáme tentokrát v Ústí nad Labem od 15. do 17. listopadu. Mimo jiné připravujeme diskusi na téma víceletého finančního rámce 2014-2020.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-October/pr-2012-Oct-22.html;jsessionid=CD3C635C58E9A98B0CBE58C7C878CA90Přeshraniční občanské fórum 29. listopadu v německé Žitavě
Zveme Vás na přeshraniční občanské fórum, které pořádáme společně s Informační kanceláří Evropského parlamentu v Berlíně 29. listopadu od 19:00 hod. v německé Žitavě (Zittau). Tématem tohoto setkání s občany bude "Budoucnost Evropské Unie: hraniční regiony jako motor evropské integrace". Tlumočení je zajištěno. Fórum proběhne v divadle Gerharta Hauptmanna.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-October/pr-2012-Oct-23.htmlPrůvodce Evropským parlamentem
Co vlastně dělají politici v Evropském parlamentu: Jakým způsobem se zákony Evropské unie tvoří, schvalují a uvádějí do života? Sedm videoreportáží představuje zajímavou formou Evropský parlament.

Část 7 - Slovo generální ředitelky pro komunikaci na závěr - naleznete: http://www.youtube.com/watch?v=DarbpKABtsk&feature=relmfu

Datum: 30.10.2012

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]