Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu
Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 10. - 13. září 2012 projednal následující témata:
Zahájení zasedání - stav Unie, Bělorusko, Gambie, Stavros Lambrinidis

Předseda Schulz vyzval poslance, aby využili projevu předsedy Komise Barrosa o stavu Unie a dali "jasně najevo postoj Parlamentu a jeho politických skupin." Minutou ticha uctil památku zemřelých europoslanců Jiřího Havla, Edith Mastenbroekové, Alexe Falconera a Paddyho Lanea, jakož i držitele Sacharovovy ceny Oswalda Payá. Vyzval rovněž k reformám v Bělorusku a zastavení trestu smrti v Gambii a pogratuloval Stavrasi Lambrinidisovi ke jmenování prvním zvláštním představitelem EU pro lidská práva.

Více informací zde


Rychlejší zavádění technických norem podpoří hospodářský růst
Evropské firmy získají rychlejší přístup k normalizovaným řešením technických problémů, která jim umožní snížit výrobní náklady, napomohou šíření osvědeených postupů, podpoří konkurenceschopnost a hospodářský růst, díky nové dohodě o modernizaci tvorby evropských norem, kterou v úterý schválil Parlament.

Více informací zde


Energetická úeinnost: úspory ušetří miliardy

Směrnice o energetické úeinnosti, kterou dnes schválilo plénum EP, zavede závazná opatření na úspory energie, mezi která budou patřit renovace veřejných budov, plány na úsporu energií pro energetické spoleenosti a energetické audity pro všechny velké firmy. Omezení spotřeby energií v EU o 20% by mohlo ušetřit až 50 miliard EUR roeně.

Více informací zde


Poslanci EP jsou proti placenému dárcovství tkání a buněk

Dárcovství tkání a buněk by mělo být dobrovolné, bezplatné a ve většině případů anonymní, uvádí se v nelegislativním usnesení, které v úterý přijal Evropský parlament. Přestože zdravotní péee zůstává zejména národní kompetencí, poslanci navrhují, aby elenské státy lépe spolupracovaly v případě přeshranieních dárcovství. Poukazují také na možné přínosy využívání kmenových buněk z pupeeníkové krve.

Více informací zdeÚdajná vězení CIA v Evropě: poslanci vyzývají elenské státy k vyšetřování

Elenské státy EU musí vyšetřit, zda na jejich území existovala tajná vězení ei zařízení, ve kterých byly na zaeátku tohoto století zadržovány osoby v rámci programu CIA pro vydávání a tajné zadržování osob. Uvádí se tak v usnesení, které v úterý schválili poslanci. Litvu, Polsko a Rumunsko Parlament vyzval k zahájení, ei pokraeování, nezávislého vyšetřování.

Více informací zdeParlament chce pro všechny oběti trestných einů v EU základní práva

Všechny oběti trestných einů napříe EU získají stejná minimální práva a jejich zvláštní potřeby budou individuálně posouzeny. Uvádí se tak v textu směrnice, kterou ve středu schválil Parlament. Bezplatné služby jako psychologická podpora, překlady a tlumoeení, budou dostupné všem obětem, které budou mít právo absolvovat vyšetřování a soudní líeení v jazyce, kterému rozumí. V EU je každoroeně obětí trestného einu na 75 milionů lidí.

Více informací zde


Strategietější vnější politika EU, zaměřená na výsledky a vycházející z hodnot

Aby byla vnější einnost EU koherentní, konsistentní a úeinná, potřebuje Unie novou ucelenou strategii své zahraniení politiky. Uvedli tak v usnesení o výroení zprávě o spoleené zahraniení a bezpeenostní politice poslanci. Zahraniení politika EU se podle nich také musí opírat o dostateené zdroje.

Více informací zdeHospodářská krize a demokracie hlavními tématy rozpravy o stavu Unie

Předseda Komise Barroso získal pro svou vizi Unie smíšenou podporu poslanců, kteří obecně přivítali potřebu silnější EU, ale zdůraznili, že je třeba lépe reagovat na sociální otázky. Návrhy na federaci musí být ambicióznější, uvedli. Hlavní politické skupiny volaly po silném rozpoetu EU, který by podnítil investice a růst. "Méně EU" bylo řešením prosazovaném skupinami více na pravici.

Více informací zdeKvalita a odpovědnost základem bankovního dohledu

Plánovaná pravidla pro celoevropský bankovní dohled musí sploovat kritéria kvality a odpovědnosti. Soueasné postoje elenských států však mohou vyslat negativní signál a brzdit jeho úeinnost, varuje Parlament v dnes přijatém usnesení.

Více informací zde
Aktivity EP
Stáže: příležitost poznat Evropský parlament skrz naskrz

Jste student nebo eerstvý absolvent se zájmem o evropské záležitosti a fungování Evropského parlamentu? Pak pro vás něco máme. Každý rok sekretariát Evropského parlamentu otevírá své dveře stovkám stážistů, a nabízí i speciální programy pro mladé lidi se zdravotním postižením. Pokud to chcete zkusit i vy, nenechte si ujít šanci podat přihlášku. 15. srpna zaealo nové kolo výběrových řízení.

Více informací zde
EuroparlTV

Tento týden na EuroparlTV:

Get the Picture: Europoslanec?
Velký plán Evropy

Další pořady na: http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspxFilmová cena LUX 2012 - v hlavní roli evropský film


Propagace evropských filmů a kultury a podnícení veřejné debaty o evropských hodnotách - to jsou hlavní cíle filmové ceny Evropského parlamentu LUX. Porota složená z filmových odborníků vybrala z oficiálního výběru 10 filmů 3 finalisty letošního roeníku. Tyto tři filmy, opatřené titulky ve všech 23 oficiálních jazycích EU budou v rámci Filmových dnů LUX promítány ve všech elenských zemích EU. Bude to poprvé od založení Ceny LUX v roce 2007, kdy bude mít široká veřejnost možnost shlédnout všechny tři filmy na jednom místě ještě před vyhlášením vítěze.

Více informací zde
Aktivity IKEP

13.9.2012: Směrnice o energetické úeinnosti

Dnes od 17 hodin se v Evropském domě uskuteení diskusní kulatý stůl na téma Směrnice o energetické úeinnosti, kam jsou pozváni zástupci exekutivy, zájmových skupin a další odborníci.

Více informací zde

13.9.2012: Kino Evropský dům - Loverboy

Po prázdninové pauze se dnes opět rozjedou projekce úspěšných evropských filmů. Startujeme výjimeeně ve etvrtek 13. září, další projekce už budou klasicky každou druhou středu od 19.00. Dnes se vydáme do Rumunska s filmem Loverboy (Rumunsko / Švédsko / Srbsko, 2011), který se loni objevil na mezinárodním festivalu v Cannes v sekci Un Certain Regard.>Průvodce Evropským parlamentem

Co vlastně dělají politici v Evropském parlamentu: Jakým způsobem se zákony Evropské unie tvoří, schvalují a uvádějí do života? Sedm videoreportáží představuje zajímavou formou Evropský parlament.

Eást 6 - Práce novináře v Evropském parlamentu - naleznete zdeFilmové cestování napříe Evropou v Evropském domě

Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku soueasného evropského filmového světa. Vstup je zdarma.

26.9.2012 Kino Evropský dům představí film Pomáhat a chránit/The Guard (Irsko, 2011), komediální thriller ze západního pobřeží Irska o policistovi z malého městeeka, který má konfliktní povahu, zvrácený smysl pro humor, umírající matku, zálibu v prostitutkách a hlavně ho vůbec nezajímá mezinárodní obchod s kokainem, kvůli kterému mu jednoho dne na dveře klepe agent FBI.

10.10.2012 Vás zveme na strhující a navýsost autentické váleené drama Armadillo (Dánsko, 2010), které bylo na festivalu v Cannes po zásluze odměněno hlavní cenou v Týdnu kritiky.

24.10.2012 promítáme film Víkend (Velká Británie, 2011).

Program kina Evropský dům a více informací zdeOslavy jednotného trhu: patent EU

V pondělí 15. října 2012 se v Evropském domě uskuteení diskusní kulatý stůl na téma "Oslavy jednotného trhu: patent EU", kam jsou pozváni zástupci exekutivy, zájmových skupin a další odborníci.

Více informací již brzy zde


Zahájeno 2. kolo soutěže Euroscola pro studenty ve věku 16-18

10. září 2012 bylo spuštěno druhé kolo vědomostní soutěže Euroscola 2012, které potrvá do 30. září. Studenti středních škol ve věku 16 - 18 let mají možnost se přihlásit na stránkách http://www.euroscola.cz

Datum: 13.9.2012

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]