Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentu

Evropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 13. - 16. února 2012 projednal mimo jiné následující témata:


Zahájení zasedání: saudskému novináři hrozí trest smrti, diskriminační holandský web

Hrozba trestu smrti pro saudského novináře Hamzovi Kašgárímu za "rouhačské" komentáře na Twitteru a spuštění nizozemských webových stránek, na kterých je možno udat občany ze střední a východní Evropy, byly předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem při zahájení zasedání ve Štrasburku kritizovány jako zneuctění všeobecných a evropských hodnot.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120213IPR37956/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-zased%C3%A1n%C3%AD-hrozba-trestu-smrti-novin%C3%A1%C5%99i-diskrimina%C4%8Dn%C3%AD-web


Parlament opětovně vyzývá k vytvoření strategie EU pro občany bez domova

Vytvoření strategie EU k boji proti bezdomovectví a plýtvání potravinami, prodloužení unijního programu na distribuci potravin pro potřebné a zlepšení přístupu ke službám obecného zájmu byly v pondělí mezi návrhy poslanců, jak zabránit sociálnímu vyloučení.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120210IPR37797/html/Parlament-op%C4%9Btovn%C4%9B-vyz%C3%BDv%C3%A1-k-vytvo%C5%99en%C3%AD-strategie-EU-pro-ob%C4%8Dany-bez-domova


Přesměrování eurofondů na podporu zaměstnanosti může podkopat důvěru, varuje EP

Poslanci v pondělí varovali, že plán Komise na přesměrování dosud nepřidělených až 82 miliard eur strukturálních fondů na podporu malých firem a tvorby pracovních míst pro mládež může podkopat důvěru v regionální politiku. Ta totiž právě na tyto priority míří. Plán počítá s využitím prostředků, které ještě nebyly přiděleny konkrétním projektům.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120210IPR37799/html/P%C5%99esm%C4%9Brov%C3%A1n%C3%AD-eurofond%C5%AF-na-podporu-zam%C4%9Bstnanosti-m%C5%AF%C5%BEe-podkopat-d%C5%AFv%C4%9Bru-varuje-EP


Parlament zajistil lepší vyjednávací pozice chovatelům mléčného skotu

Parlament ve středu schválil novou legislativu, která posiluje vyjednávací pozice zemědělců tak, aby za surové mléko dostávali spravedlivou cenu a mohli se lépe připravit na konec mléčných kvót v roce 2015. Organizace producentů budou díky předpisu moci vyjednávat o cenách syrového mléka za zemědělce, které zastupují, aniž by porušovali unijní pravidla hospodářské soutěže.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38106/html/Parlament-zajistil-lep%C5%A1%C3%AD-vyjedn%C3%A1vac%C3%AD-pozice-chovatel%C5%AFm-ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A9ho-skotu


Eurobondy a krátkodobější řešení jsou nezbytné pro stabilitu eurozóny

Eurobondy budou ve střednědobém horizontu zdrojem stability pro eurozónu, ale pouze až budou dořešeny zbývající otázky související s její podobou, tvrdí poslanci v usnesení přijatém ve středu. Pro vyřešení krátkodobých potřeb eurozóny je také třeba rychlé zavedení dalších finančních nástrojů, jako například pakt pro umoření dluhu, který navrhuje německá rada ekonomických expertů.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38127/html/Eurobondy-a-kr%C3%A1tkodob%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-%C5%99e%C5%A1en%C3%AD-jsou-nezbytn%C3%A9-pro-stabilitu-euroz%C3%B3ny


Nad rámec škrtů: rozprava o růstu pro Řecko a zbytek EU

Nadcházející summit EU 1. a 2.března musí řešit růst, uvedli poslanci ve středeční rozpravě s Radou a Komisí ve Štrasburku. Mnoho poslanců napříč politickým spektrem vyjádřilo skepsi a obavy ohledně poslední vlny úsporných opatřeních v Řecku, iniciované "Trojkou" - Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38124/html/Nad-r%C3%A1mec-%C5%A1krt%C5%AF-rozprava-o-r%C5%AFstu-pro-%C5%98ecko-a-zbytek-EU


EP zachránil program potravinové pomoci pro nejpotřebnější občany EU

Program potravinové pomoci EU bude v následujících dvou letech i nadále dodávat jídlo nejpotřebnějším občanům Unie. Stane se tak díky záchrannému plánu, který ve středu schválil Parlament, na základě dohody vyjednané s Radou. Program, na kterém je závislých 18 milionů nejpotřebnějších obyvatel 20 členských států EU, bude pokračovat do konce roku 2013 s rozpočtem až 500 milionů eur ročně.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38103/html/EP-zachr%C3%A1nil-program-potravinov%C3%A9-pomoci-pro-nejpot%C5%99ebn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-ob%C4%8Dany-EU


Ano rozpočtové kontrole, v oblasti růstu a zaměstnanosti je však třeba učinit více

Pro dosažení hlubší hospodářské koordinace budou muset členské státy EU rozhodněji naplňovat doporučení v oblasti strukturálních reforem a zlepšit transparentnost, uvádí reakce Parlamentu na roční analýzu Komise týkající se pokynů pro zajištění růstu a zaměstnanosti. Parlament ve trojici ve středu přijatých usneseních také vyzývá k většímu úsilí v oblasti růstu, zaměstnanosti a boje s chudobou.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120215IPR38105/html/Ano-rozpo%C4%8Dtov%C3%A9-kontrole-v-oblasti-r%C5%AFstu-a-zam%C4%9Bstnanosti-je-v%C5%A1ak-t%C5%99eba-v%C3%ADce


Rusko by mělo reformovat volební zákon a zastavit prodej zbraní Sýrii

Znemožnění opozičním kandidátům ucházet se o hlasy v ruských prezidentských volbách 4.března opět podkopává politickou soutěž a pluralismus, říká usnesení Evropského parlamentu, které dnes schválili poslanci. Text vyzývá k okamžité reformě ruského volebního zákona.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120216IPR38361/html/Rusko-by-m%C4%9Blo-reformovat-volebn%C3%AD-z%C3%A1kon-a-zastavit-prodej-zbran%C3%AD-S%C3%BDrii


EP: Maďarsko by mělo respektovat základní hodnoty EU

Parlament ve čtvrtek rozhodl, že vypracuje zprávu, která zhodnotí, zda jsou v Maďarsku respektovány právní předpisy a hodnoty EU. V návaznosti na tuto zprávu pak rozhodne, zda je třeba aktivovat článek 7 Smlouvy o EU, který lze použít v případě zřejmého nebezpečí závažného porušení společných hodnot EU. Usnesení také vyzývá Evropskou komisi, aby pozorně sledovala případné změny v maďarských zákonech a jejich provádění.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120216IPR38359/html/EP-Ma%C4%8Farsko-by-m%C4%9Blo-respektovat-z%C3%A1kladn%C3%AD-hodnoty-EUAktivity EP

Kdo, kdy, proč, co a jak na plenárním zasedání

Tento týden se poslanci Evropského parlamentu sešli ve Štrasburku na plenárním zasedání k debatám a hlasování o návrzích, které mohou mít dopad na všechny obyvatele EU. Plenární zasedání je završením měsíců příprav ve výborech a politických skupinách. Jak ale takové projednávání vypadá? Co hlasování? Jak je možné neztratit se v názorech více než 750 poslanců? Přečtěte si našeho stručného průvodce.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120210STO37766/html/Kdo-kdy-pro%C4%8D-co-a-jak-na-plen%C3%A1rn%C3%ADm-zased%C3%A1n%C3%ADEuroparlTV


Pořady na:

http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx


Nízkouhlíková budoucnost

Zásoby fosilních paliv klesají a Evropská unie chce přejít na nízkouhlíkové hospodářství. V úterý 31. ledna poslanci ve Výboru pro životní prostředí vyzvali k zlepšení systému obchodování s emisemi (ETS), aby se tak pomohlo naplňování cílů EU pro snížení emisí CO2 o minimálně 80% do roku 2050 , ve srovnání s úrovněmi roku 1990.

Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120126STO36324/html/Podporaitiner%C3%A1%C5%99e-cesty-k-n%C3%ADzkouhl%C3%ADkov%C3%A9mu-hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%ADAktivity IKEP

22. 2. 2012 - Evropa 2020 ve světle krize?

Chcete se dozvědět více o strategii pro růst a zaměstnanost? Přijďte 22.2.2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html


Filmové cestování napříč Evropou v Evropském domě

Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského filmového světa. Vstup je zdarma.


29.2.2012 Kino Evropský dům představí film Tilt (Bulharsko/Německo, 2010).Na rozdíl od líbezných vzpomínek českých filmařů na dobu konce komunismu, bulharská žánrově podložená výpověď drsně konfrontuje sny a ideály s popřevratovou kocovinou.


14.3.2012 se můžete těšit na film Yesmeni napravují svět (Velká Británie/USA, 2009), dokumentární příběh dvou aktivistů, kteří se nehodlají smířit s tím, čemu ostatní lhostejně přihlížejí.Program kina Evropský dům a více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/europehousecinema.htmlJak se stát stážistou v evropských institucích?

Naše kancelář vás spolu s Informačním střediskem Europe Direct Brno a Zastoupením Evropské komise zve na seminář "Jak se stát stážistou v institucích Evropské unie", který se koná v úterý 6. března 2012 od 16.30 do 18.00h v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4 – 3.NP Hudební sál.

Zajímává Vás ochrana spotřebitelů a rozvoj vnitřního trhu EU?

Přijďte se podívat na konferenci dne 8. března, která se v dopoledních hodinách bude konat na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Diskutovat budete moci s europoslankyní Olgou Sehnalovou a europoslancem Edvardem Kožušníkem, dále se zástupcem akademické sféry a svůj pohled představí i student univerzity, který byl vybrán v soutěži o nejlepší příspěvek na výše uvedená témata.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-February/pr-2012-Feb-8.html


Přijďte diskutovat o nerovnosti v odměňování

Přijďte diskutovat o nerovnosti v odměňování a při té příležitosti i oslavit Mezinárodní den žen, který letos Informační kancelář Evropského parlamentu pořádá dne 8. března 2012 v Brně. Kromě panelové diskuse bude i bohatý večerní program v HaDivadle.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-February/pr-2012-Feb-7.html


7. 3. 2012 - Bílý dům a Berlaymont v nové éře

Chcete se dozvědět více o transatlantických vztazích ve světle nadcházejících prezidentských voleb v USA? Přijďte 7.3.2012 v 17 hodin na seminář do Evropského domu.

Více informací zde: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/seminars.html

Datum: 16.2.2012

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]