Newsletter Informační kanceláře Evropského parlamentu v České republice

Projednávaná legislativa v Evropském parlamentuEvropský parlament na svém plenárním zasedání ve Štrasburku ve dnech 11. - 14. června 2012 projednal následující témata:Zahájení zasedání – Schengen, nový srbský prezident, Leyla Zanaová a Asma Mahfouzová
Parlament bude důrazně bojovat proti plánu, schváleného ministry vnitra 7. června, na změnu právního základu hodnocení fungování Schengenského prostoru, slíbil předseda Parlamentu Martin Schulz v úvodním projevu. Změna byla ostře kritizována většinou politických skupin jako útok proti základním právům občanů EU. Předseda Schulz také varoval srbského prezidenta Tomislava Nikoliče před přepisováním historie a upozornil na procesy s laureátkami Sacharovovy ceny Leyly Zanaové a Asmy Mahfouzové.
Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120608IPR46525/html/Zah%C3%A1jen%C3%AD-%E2%80%93-Schengen-nov%C3%BD-srbsk%C3%BD-prezident-Leyla-Zanaov%C3%A1-a-Asma-Mahfouzov%C3%A1"Dvoubalíček" ke správě hospodářských záležitostí v centru rozpravy
Den před plenárním hlasováním o nejnovější dvojici předpisů týkajících se hospodářské správy, tzv. "two-pack", využili poslanci úterní rozpravy k vyjádření svých názorů na to, jak by předpisy měly nejen zlepšit správu deficitů a dluhu, ale také posílit hospodářský růst, odpovědnost a demokratickou kontrolu.
Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120608IPR46526/html/Dvoubal%C3%AD%C4%8Dek-ke-spr%C3%A1v%C4%9B-hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch-z%C3%A1le%C5%BEitost%C3%AD-v-centru-dopoledn%C3%AD-rozpravyHospodářská správa s širší vizí
Další sada předpisů v oblasti hospodářské správy musí být více zaměřena na růst a nové pravomoci Evropské komise v oblasti posuzování rozpočtů členů eurozóny musí být demokraticky kontrolovány, uvedli poslanci v úterý v usnesení k tzv."dvojbalíčku" ("two-pack"). Největší změny oproti návrhu Komise představují nová kapitola ke koordinaci vydávání dluhopisů, včetně částečného sdílení dluhu eurozóny, a právní ochrana zemí na pokraji platební neschopnosti.
Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120613IPR46722/html/Hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-spr%C3%A1va-s-%C5%A1ir%C5%A1%C3%AD-viz%C3%ADPoslanci požadují robustní a flexibilní rozpočet a reformu příjmů EU
Ke splnění svých politických cílů potřebuje EU robustní rozpočet, vzkázali poslanci lídrům EU, kteří budou 28. a 29. června diskutovat o rozpočtu na léta 2014-2020. Dlouhodobý rozpočet by měl být dostatečně pružný, aby dokázal reagovat na nové výzvy a příspěvky členských států by měly být nahrazeny jinými způsoby financování EU, uvádí se v usnesení, které ve středu schválil Parlament.
Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120613IPR46724/html/Poslanci-po%C5%BEaduj%C3%AD-robustn%C3%AD-a-flexibiln%C3%AD-rozpo%C4%8Det-a-reformu-p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF-EUChemické havárie: posílení kontrol a lepší informovanost veřejnosti
Podniky, které pracují s nebezpečnými chemikáliemi, by měly být podrobovány pravidelnějším kontrolám, podle nových předpisů, které ve čtvrtek schválil Parlament. Novelizace předpisů známá jako "Seveso III" by rovněž měla zajistit právo občanů na informace o výskytu takových podniků v blízkosti jejich bydliště a na podrobné informace o krizových plánech v případě havárie.
Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120613IPR46788/html/Chemick%C3%A9-hav%C3%A1rie-pos%C3%ADlen%C3%AD-kontrol-a-lep%C5%A1%C3%AD-informovanost-ve%C5%99ejnostiPrsní implantáty: Parlament navrhuje přísnější kontroly
Registr prsních implantátů, přísnější kontroly, lepší vysledovatelnost implantátů a surovin použitých pro jejich výrobu a autorizační systém pro uvedení implantátů na trh by měly podle ve čtvrtek schváleného usnesení zabránit opakování skandálu s vadnými prsními implantáty PIP. Novelizace odpovídající legislativy se očekává v průběhu tohoto roku.
Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120613IPR46787/html/Prsn%C3%AD-implant%C3%A1ty-Parlament-navrhuje-p%C5%99%C3%ADsn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-kontrolyParlament přijal nová pravidla pro kojenecká mléka a bezlepkové potraviny
Pravidla pro označování a složení kojeneckých mlék a potravin pro osoby se zvláštními lékařskými potřebami budou lépe definována, dle návrhu předpisů, které ve čtvrtek jako svou vyjednávací pozici s Radou schválil Parlament. Cílem legislativy je lepší ochrana spotřebitelů a přehlednost pro potravinářský průmysl. Speciální pravidla by měla zahrnovat také nesnášenlivost lepku a některé nízkokalorické diety.
Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/pressroom/content/20120613IPR46785/html/Parlament-p%C5%99ijal-nov%C3%A1-pravidla-pro-kojeneck%C3%A1-ml%C3%A9ka-a-bezlepkov%C3%A9-potraviny
Aktivity EP


Bitva o dlouhodobý rozpočet Evropské unie (2014-2020)
Je Evropská unie, nacházející se právě uprostřed ohromné hospodářské krize, připravena finančně podpořit své ambiciózní cíle stanovené ve strategii Evropa 2020, nebo se nechá zamotat do sítí požadavků členských zemí, které zajímá hlavně to, aby dostaly zpátky aspoň to, čím do rozpočtu přispějí? Budeme mít spolehlivý rozpočet podporující odsouhlasené cíle strategie Evropa 2020, a pokud ano, co se stane s tradičními politikami EU? Přibudou nové vlastní zdroje?
Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20110429FCS18370/html/Bitva-o-dlouhodob%C3%BD-rozpo%C4%8Det-Evropsk%C3%A9-unie-(2014-2020)EuroparlTV

Tento týden na EuroparlTV:
Ze zákulisí: Hlasování v EP není přísně tajné

Rozhovor: Vyřeší prohloubení unie krizi eurozóny?

Další pořady na:

http://www.europarltv.europa.eu/cs/home.aspx


Vše, co potřebujete vědět o ACTA
Obchodní dohoda proti padělatelství ACTA se ukázala být kontroverzní hned od té doby, kdy byla poprvé navržena. Dohoda je zaměřena na účinnější prosazování práv duševního vlastnictví na mezinárodní úrovni. Mnohé země se obávají, že padělatelství a pirátství způsobuje jejich hospodářství velké škody. Kritici dohody se ale obávají, že bude upřednostňovat zájmy velkých společností na úkor občanských práv.

Více informací: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20120220FCS38611/html/V%C5%A1e-co-pot%C5%99ebujete-v%C4%9Bd%C4%9Bt-o-ACTA
Aktivity IKEP


Česko-polské občanské fórum v Lądek-Zdrój
Letošní první přeshraniční občanské fórum pro vás spolu s našimi kolegy z Informační kanceláře ve Wroclavi připravujeme v městečku Lądek Zdrój. Na fóru, které se koná 23. června od 10 hod v kavárně Albrechtshalle vystoupí kvestorka Evropského parlamentu paní Lidia Geringer de Oedenberg, čeští a polští europoslanci i představitelé místní samosprávy.
Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/pr-2012-June.htmlFilmové cestování napříč Evropou v Evropském domě
Každou druhou středu od 19 hodin Vám v Evropském domě nabízíme filmovou ochutnávku současného evropského filmového světa. Vstup je zdarma.

20.6.2012 Kino Evropský dům představí film Mé jméno je láska/Io sono l'amore (Itálie, 2009). Ema, ruská emigrantka, která se přivdala do bohaté milánské rodiny, žije v elegantním, pečlivě uspořádaném světě, kde povinnost vůči manželovi a dětem jsou nade vše. Náhodné setkání ale zažehne dlouho potlačované vášně a přivede ji na osvobozující cestu životní proměny. Film získal řadu filmových cen, mezi nimiž značná část patřila vynikajícímu hereckému výkonu Tildy Swinton.

Program kina Evropský dům a více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/europehousecinema.htmlEvropský semestr: doporučení pro ČR
V úterý 26. června 2012 od 17.00 h se v Evropském domě uskuteční diskusní kulatý stůl na téma evropského semestru, kam jsou pozváni zástupci exekutivy, zájmových skupin a další odborníci. Lze doporučení Komise a následně Rady adresovaná České republice považovat za ta, která mají potenciál výrazně přispět k realizaci národních cílů strategie Evropa 2020? Existují opatření, která v doporučeních chybí? Je ČR schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle vůbec splnit? V rámci debaty vystoupí také polanec Evropského parlamentu Evžen Tošenovský.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/events/roudtables.html
Odhalení 10 filmů nominovaných na cenu LUX na MFF Karlovy Vary
V neděli 1. července bude v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových varech odhaleno 10 filmů nominovaných na Cenu LUX. Za účasti Oldřicha Vlasáka, mistopředsedy Evropskeho parlamentu, Kataríny Neveďalové, členky Výboru pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu, Karla Ocha, uměleckeho ředitele MFF Karlovy Vary a Miry Stalevové, zástupkyně ředitele Sofijskeho mezinárodniho filmového festivalu.

Více informací: http://www.evropsky-parlament.cz/view/cs/press-release/pr-2012/kveten/pr-2012-May-11.htmlPrůvodce Evropským parlamentem
Co vlastně dělají politici v Evropském parlamentu: Jakým způsobem se zákony Evropské unie tvoří, schvalují a uvádějí do života? Sedm videoreportáží představuje zajímavou formou Evropský parlament.

Část 4 - EP v rámci legislativního procesu EU - naleznete zde: http://www.youtube.com/watch?v=2T82n1FsjQ8&feature=relmfu

Datum: 15.6.2012

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]