MPO navrhuje vytvořit ,základní kámen ochrany spotřebitelů v ČR'

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vypracovalo a v dubnu předložilo věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele. Jeho cílem, resp. cílem právní úpravy, která bude na základě tohoto věcného záměru připravena, je celkové zdokonalení právní úpravy ochrany spotřebitele a posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů v České republice. Dokument reaguje na usnesení Vlády ČR z prosince 2016.

 

Preferovanou variantou, kterou obě ministerstva navrhují, je vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele, ve kterém by byla sloučena vybraná pravidla spotřebitelského práva, a který by po vzoru mnohých zahraničních úprav představoval „základní kámen“ ochrany spotřebitele v ČR.

 

Přínosem této varianty je soustředění práv a povinností spotřebitelů a podnikatelů do jednoho právního předpisu, což povede k lepší orientaci v předmětné právní úpravě. Záměrem je také napravit nevyhovující stav, kdy jsou povinnosti a sankce upraveny v různých právních předpisech. Nová právní úprava by měla být co možná nejvíce přehledná, jasná a srozumitelná, což je předpokladem patřičného právního vědomí spotřebitelů i podnikatelů.

 

Koncentrace spotřebitelského práva do samostatného právního předpisu (zejména díky vyjmutí příslušných částí z občanského zákoníku), umožní pružnou reakci na potřebu implementovat novou evropskou legislativu. Jak ministerstva uvádí v předkládací zprávě, v neposlední řadě má prostřednictvím této revize dojít k nápravě v chybné transpozici evropských směrnic, jakož ke zdokonalení právní úpravy v jiných ohledech.

 

Myšlenku vytvoření jednotného zákona na ochranu spotřebitele velice vítám. Věřím, že příprava spotřebitelského kodexu povede ke komplexnímu řešení stávajících i potenciálních budoucích nedostatků a chyb v oblasti ochrany spotřebitele. V září loňského roku jsem v Poslanecké sněmovně ČR uspořádala na toto téma odbornou konferenci, na které zazněla řada argumentů ve prospěch průřezové právní úpravy na ochranu spotřebitele. Zároveň je potřeba zefektivnit stávající dozor nad trhem. Sebelepší právní úprava je k ničemu, pokud nebude zajištěna její odpovídající vymahatelnost,“ upozornila poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová (ČSSD), která se věnuje otázkám ochrany spotřebitele. Jako zpravodajka nařízení o spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele v současné době vyjednává o nezbytném posílení pravomocí dozorových orgánů a celkového zlepšení spolupráce mezi subjekty, které se věnují otázkám ochrany spotřebitele.

Datum: 1.5.2017

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]