MPO navrhuje vytvořit ,základní kámen ochrany spotřebitelů v ČR'

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti vypracovalo a v dubnu předložilo věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele. Jeho cílem, resp. cílem právní úpravy, která bude na základě tohoto věcného záměru připravena, je celkové zdokonalení právní úpravy ochrany spotřebitele a posílení vymahatelnosti práv spotřebitelů v České republice. Dokument reaguje na usnesení Vlády ČR z prosince 2016.

 

Preferovanou variantou, kterou obě ministerstva navrhují, je vytvoření nového zákona o ochraně spotřebitele, ve kterém by byla sloučena vybraná pravidla spotřebitelského práva, a který by po vzoru mnohých zahraničních úprav představoval „základní kámen“ ochrany spotřebitele v ČR.

 

Přínosem této varianty je soustředění práv a povinností spotřebitelů a podnikatelů do jednoho právního předpisu, což povede k lepší orientaci v předmětné právní úpravě. Záměrem je také napravit nevyhovující stav, kdy jsou povinnosti a sankce upraveny v různých právních předpisech. Nová právní úprava by měla být co možná nejvíce přehledná, jasná a srozumitelná, což je předpokladem patřičného právního vědomí spotřebitelů i podnikatelů.

 

Koncentrace spotřebitelského práva do samostatného právního předpisu (zejména díky vyjmutí příslušných částí z občanského zákoníku), umožní pružnou reakci na potřebu implementovat novou evropskou legislativu. Jak ministerstva uvádí v předkládací zprávě, v neposlední řadě má prostřednictvím této revize dojít k nápravě v chybné transpozici evropských směrnic, jakož ke zdokonalení právní úpravy v jiných ohledech.

 

Myšlenku vytvoření jednotného zákona na ochranu spotřebitele velice vítám. Věřím, že příprava spotřebitelského kodexu povede ke komplexnímu řešení stávajících i potenciálních budoucích nedostatků a chyb v oblasti ochrany spotřebitele. V září loňského roku jsem v Poslanecké sněmovně ČR uspořádala na toto téma odbornou konferenci, na které zazněla řada argumentů ve prospěch průřezové právní úpravy na ochranu spotřebitele. Zároveň je potřeba zefektivnit stávající dozor nad trhem. Sebelepší právní úprava je k ničemu, pokud nebude zajištěna její odpovídající vymahatelnost,“ upozornila poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová (ČSSD), která se věnuje otázkám ochrany spotřebitele. Jako zpravodajka nařízení o spolupráci dozorových orgánů v oblasti ochrany spotřebitele v současné době vyjednává o nezbytném posílení pravomocí dozorových orgánů a celkového zlepšení spolupráce mezi subjekty, které se věnují otázkám ochrany spotřebitele.

Datum: 1.5.2017

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]