Mezinárodní studentská soutěž

Dne 23. 6. 2012 se v areálu střední školy – Centra odborné přípravy technické v Kroměříži, konalo pod záštitou a za účasti paní europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové, MBA vyhodnocení 3. ročníku studentské soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb. Tato soutěž je součástí mezinárodní soutěže „SPOTŘEBA PRO ŽIVOT“, konané v současnosti ve třech zemích – a to na Slovensku, kde soutěž před 15 lety vznikla, v Polsku a v České republice.

Mottem soutěže, jejíž letošní nosné téma bylo „Technické, ekonomické a ekologické zhodnocení investic do domácnosti“ , je pochopení zásady, že kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by si je umět najít – aneb, že spoléhat se jen na informace prodávajícího může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit. Z uvedeného důvodu jsou také vyhlašovateli soutěže v České republice Prezidium Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací a Občanské sdružení spotřebitelů TEST, vydavatel spotřebitelského časopisu dTest, a proto také záštitu nad konáním soutěže převzal rovněž Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Soutěže se v tomto ročníku zúčastnilo v České republice celkem 25 soutěžních časopisů, z nichž redakční rady 12 vyhodnocených obdržely diplomy a věcné ceny. Jelikož se vedle odborných témat, která zazněla v rámci besedy studentů s paní europoslankyní a zástupci společnosti Tescoma s. r. o. Zlín, prezentujícími v rámci doprovodného programu ukázky testování svých výrobků, měli účastníci a jejich zahraniční hosté možnost seznámit rovněž s krásami a pamětihodnostmi města Kroměříže, přispěla tato akce nejen k rozšíření povědomí o spotřebitelské problematice mezi mladou generací, za což patří poděkování jak paní europoslankyni MUDr. Olze Sehnalové, MBA a jejímu týmu, tak zástupcům střední školy – Centra odborné přípravy technické v Kroměříži.

Pozn.: fotogalerie z uskutečněné akce bude brzy následovat

Datum: 24.6.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]