Listopadové zasedání výboru IMCO - modernizace spotřebitelského práva, kolektivní žaloby, finanční program pro vnitřní trh

Druhé listopadové zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele se uskutečnilo tento týden v Bruselu. Členové výboru se znovu vrátili k projednávání modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele, jehož součástí je také navrhované legislativní řešení dvojí kvality výrobků. Ačkoliv v řadě dalších oblastí návrhu, jako je například zavádění sankci v případě porušení práv na ochranu spotřebitele či posílení některých práv při nakupování na internetu panuje mezi poslanci shoda, u možného řešení dvojí kvality se zásadně liší pohledy pravicových a levicových politických skupin. Olga Sehnalová v diskuzi zdůraznila, že zásadně nesouhlasí, aby se výrobci mohli vymlouvat na regionální chutě a jiné zeměpisné úpravy svých značkových výrobků. Poslankyně i nadále trvá na stejné úrovni ochrany všech spotřebitelů na vnitřním trhu.

 

Výbor IMCO také přijal své stanovisko k legislativnímu návrhu, který zavádí kolektivní odškodnění spotřebitelů. V EU by se měl zásadně zlepšit přístup spotřebitelů k odškodnění v případě vzniku újmy,  k čemuž má přispět právě zavedení hromadných žalob na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Výbor zpřesnil požadavky na stanovení organizací, které budou moci spotřebitele hromadně zastupovat nebo jaké informace musí dostat občané, kteří se chtějí do kolektivního uplatňování práv zapojit.

 

Zavedení programu pro jednotný trh a konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku - tak se jmenuje nařízení, které je součástí finančního balíčku Evropské unie pro nastávající víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027. Jak jeho název napovídá, záměrem je vyčlenění peněz na provádění řady politik v rámci vnitřního trhu EU. Členové výboru IMCO představili své představy o financování řady otázek, včetně dozoru nad trhem a bezpečnosti výrobků, vývoje v oblasti digitálních technologií či vytváření podmínek umožňujících občanům EU plně využívat jednotný trh, včetně ochrany spotřebitele.

 

Poslankyně a poslanci se také věnovali provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací, zejména otázce evropského profesního průkazu. Od ledna 2016 v EU existuje elektronický certifikát, který umožňuje vybraným profesím, například zdravotním sestrám či lékárníkům poskytovat služby nebo se trvale usadit v jiném členském státě EU bez složitých administrativních procedur.  Do budoucna se nabízí rozšíření průkazu i na další profese.

 

Olga Sehnalová v rámci svého programu také zastoupila kolegyni při diskuzi nad prováděním směrnice, která stanovuje postupy proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Usnesení bylo následně také velkou většinou členy výboru přijato.

 

Datum: 22.11.2018

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]