Listopadové zasedání výboru IMCO - modernizace spotřebitelského práva, kolektivní žaloby, finanční program pro vnitřní trh

Druhé listopadové zasedání výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele se uskutečnilo tento týden v Bruselu. Členové výboru se znovu vrátili k projednávání modernizace pravidel EU na ochranu spotřebitele, jehož součástí je také navrhované legislativní řešení dvojí kvality výrobků. Ačkoliv v řadě dalších oblastí návrhu, jako je například zavádění sankci v případě porušení práv na ochranu spotřebitele či posílení některých práv při nakupování na internetu panuje mezi poslanci shoda, u možného řešení dvojí kvality se zásadně liší pohledy pravicových a levicových politických skupin. Olga Sehnalová v diskuzi zdůraznila, že zásadně nesouhlasí, aby se výrobci mohli vymlouvat na regionální chutě a jiné zeměpisné úpravy svých značkových výrobků. Poslankyně i nadále trvá na stejné úrovni ochrany všech spotřebitelů na vnitřním trhu.

 

Výbor IMCO také přijal své stanovisko k legislativnímu návrhu, který zavádí kolektivní odškodnění spotřebitelů. V EU by se měl zásadně zlepšit přístup spotřebitelů k odškodnění v případě vzniku újmy,  k čemuž má přispět právě zavedení hromadných žalob na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů. Výbor zpřesnil požadavky na stanovení organizací, které budou moci spotřebitele hromadně zastupovat nebo jaké informace musí dostat občané, kteří se chtějí do kolektivního uplatňování práv zapojit.

 

Zavedení programu pro jednotný trh a konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku - tak se jmenuje nařízení, které je součástí finančního balíčku Evropské unie pro nastávající víceletý finanční rámec na období 2021 až 2027. Jak jeho název napovídá, záměrem je vyčlenění peněz na provádění řady politik v rámci vnitřního trhu EU. Členové výboru IMCO představili své představy o financování řady otázek, včetně dozoru nad trhem a bezpečnosti výrobků, vývoje v oblasti digitálních technologií či vytváření podmínek umožňujících občanům EU plně využívat jednotný trh, včetně ochrany spotřebitele.

 

Poslankyně a poslanci se také věnovali provádění směrnice o uznávání odborných kvalifikací, zejména otázce evropského profesního průkazu. Od ledna 2016 v EU existuje elektronický certifikát, který umožňuje vybraným profesím, například zdravotním sestrám či lékárníkům poskytovat služby nebo se trvale usadit v jiném členském státě EU bez složitých administrativních procedur.  Do budoucna se nabízí rozšíření průkazu i na další profese.

 

Olga Sehnalová v rámci svého programu také zastoupila kolegyni při diskuzi nad prováděním směrnice, která stanovuje postupy proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Usnesení bylo následně také velkou většinou členy výboru přijato.

 

Datum: 22.11.2018

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]