Kulatý stůl k revizi strategie Evropa 2020

Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová se dnes dopoledne zúčastnila Kulatého stolu k revizi strategie Evropa 2020. Cílem akce pořádané Úřadem vlády ČR bylo podnítit diskuzi o dalším směřování tohoto základního hospodářsko-politického dokumentu Evropské unie na léta 2010 až 2020.

Diskuze se vedle zástupců úřadu vlády a zainteresovaných ministerstev, zástupců Evropské komise v ČR zúčastnili zástupci Parlamentu ČR a Evropského parlamentu, zástupci hospodářských a sociálních partnerů a další zainteresovaná veřejnost. Vedle dosavadních zkušeností se strategií byla hlavním tématem diskuze povaha a účinnost indikátorů na evropské a národní úrovni a náměty na úpravy strategie pro léta 2015 až 2020. Náměty vzešlé z debaty by měly sloužit jako podklad pro vstup za Českou republiku do právě probíhající veřejné konzultace Evropské komise ke Strategii, která je otevřena od května do konce října. "Jsem ráda, že se kulaté stoly k zásadním politickým evropským tématům začaly pořádat. Tato diskuze v ČR chyběla a je velmi potřebná. Debata o cílech a indikátorech strategie Evropa 2020 v kontextu ČR rovněž odhalila, nakolik jsou brány seriózně či pouze formálně a nakolik mají skutečně vypovídající hodnotu o české společnosti. Zde se připojuji ke kritickým připomínkám kolegů. Za všechny uvedu například kvantitativní ukazatele v oblasti školství, které nevypovídají nic o uplatnitelnosti absolventů a jejich (ne)zaměstnanosti. Jsem rovněž ráda, že byla připomenuta probíhající veřejná konzultace Evropské komise, kam mohou občané i instituce zasílat své připomínky do konce října. Pokud jich z České republiky zazní více, bude to signál, že se debata o Evropě v Česku začala brát vážně," uvedla Olga Sehnalová.

Veřejná konzultace Evropské komise ke strategii Evropa 2020 je k dispozici zde:

http://ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_cs.htm 

Datum: 26.9.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]