Konference ČLK na téma zdravotnictví Zlínského kraje

Bylo a je mi ctí být součástí týmu kolegyň a kolegů, se kterými jsme včera ve Zlíně uspořádali druhou konferenci ke zdravotnictví Zlínského kraje. Děkuji všem, kteří jste včera naše úsilí podpořili svou účastí na konferenci, a vím, že mnozí z Vás se dívali alespoň na dálku. Zde je prohlášení, které jsme jako spoluorganizátoři konference vydali:

Stanovisko přípravného výboru konference ČLK na téma zdravotnictví Zlínského kraje- vývoj, výzvy, rizika ( rok poté)

Krajská konference ČLK, konaná dne 5. června 2019 ve Zlíně, byla svolána jako volné pokračování platformy skutečné široké odborné diskuse na téma „Nová Baťova nemocnice“. I po roce a půl je zřejmé, že vedení kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem o skutečnou diskusi na dané téma vůbec nestojí a nikdy ani nestálo. Žádná oficiální polemika se tu v kraji vůbec neodehrává, ba co hůře, ani netrpí. Jiné názory a návrhy, než ty, které jsou hejtmanovi vlastní, jsou jím samotným ostrakizovány a ironizovány. Lékařský poradní sbor hejtmana, tvořený jen pečlivě vybranými loajálními kolegy (navíc převážně v roli přímých podřízených), má vytvořit zdání skutečné nezávislé pracovní skupiny. Do krajského periodika „Okno do kraje“ kontroverzní hlas nepronikne ani náhodou. Za to tam lze občas vystopovat vyjádření všeobecně uznávaných lékařských osobností. Těmto osobnostem, jichž si lékařská komora jinak velmi váží, lze vytknout jediné. Komentují dění v kraji z oken svých vzdálených univerzitních klinik, aniž by se detailně seznámili s lokálními podmínkami v celkovém kontextu. Jejich rady a doporučení tak působí mnohdy zavádějícím dojmem pro veřejnost, čehož je v plátku intenzivně využíváno. Tuto manipulaci s veřejným míněním a hru na demokracii lékařská komora striktně odmítá. Klade si za cíl jediné-přispět věrohodně k vyjasnění některých důležitých souvislostí, příčin a následků. Jen takto se mohou kompetentní lidé v problematice lépe orientovat a rozhodnout.
Zásadní výhrady k záměru stavby „Nové nemocnice Tomáše Bati“ ve Zlíně:
- Nové politické zadání budovat nemocnici tzv. na zelené louce nevychází z textu dokumentu "Integrovaná strategická koncepce pro řízení zdravotnictví a rozvoj zdravotnických služeb ve Zlínském kraji", přijatým zastupitelstvem Zlínského kraje v roce 2013.
- Stavět novou nemocnici v situaci, kdy v celé ČR citelně chybí lékaři i sestry považujeme za nesmyslnou a kontraproduktivní, neboť k naplnění její kapacity může dojít pouze na úkor našich plně funkčních okresních nemocnic. Z nich se stanou pouze záložní zařízení Nové nemocnice.
- Nesouhlasíme s násilnou centralizací i běžné „necentrové“ péče, která by měla být dostupná i v periferii a ke které z výše uvedeného důvodu logicky dříve či později dojde.
- Financování tak obrovsky náročné akce vidíme jako vysoce rizikové, neboť na dlouhé roky podváže investiční možnosti kraje.
- Stavba Nové nemocnice v zamýšlené lokalitě je v rozporu s dosud platným územním plánem.
- Jako rozumná alternativa se nám jeví postupovat v souladu se schváleným generelem rekonstrukce všech našich nemocnic. Jde o promyšlené řešení, rozfázované do několika logických kroků, garantujících jak postupnou a šetrnou modernizaci stávající KNTB, tak i proporcionální rozvoj ostatních okresních nemocnic.

MUDr. Jaromír Bernátek, předseda OS ČLK Zlín, přípravný výbor konference
MUDr. Jaroslav Novák, předseda OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Jan Píštěk, předseda OS ČLK Uherské Hradiště, přípravný výbor konference
MUDr. Parvine Gricová, OS ČLK Uherské Hradiště, přípravný výbor konference
MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
Ludmila Šromotová, předsedkyně
MUDr. Ivana Horková, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Olga Sehnalová, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Richard Kreml, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Miloš Kucián, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference
MUDr. Tomáš Šindler, OS ČLK Kroměříž, přípravný výbor konference

Ve Zlíně 5. června 2019

Datum: 6.6.2019

Starší Názory a komentáře:

Co jsme se dozvěděli 29.5.2020

Včera zavítal mezi zastupitele města místopředseda představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. ing. Liškář. Chtěli jsme jeho prostřednictvím poděkovat zaměstnancům nemocnice za nasazení při zvládnutí koronavirové krize, pobavit se o tom, jak se teď nemocnici daří a jaký je její ...

Řeknou volby, že už toho bylo dost? 4.5.2020

Co mi v politice vždycky vadilo a vadí, je arogance a sebejistý pocit, že na dotyčného nikdo nemá. Ale stejně tak mi vadí, když si tuhle aroganci lidé nechají líbit, protože to tak nějak přežijí a nestojí jim za to se hádat. Ono to není nic příjemného. Stojí to nervy a někdy ...

Mlha se rozpouští 18.12.2019

Dvacet tři zastupitelů, všichni lidovci, všichni tzv. starostové a nezávislí známí pod zkratkou STAN, všichni okamurovci, dva z ODS a jeden právě vylučovaný sociální demokrat schválili stavbu nové krajské nemocnice. Nevím, co za jejich rozhodnutím stálo. Někteří snad v dobré ...

Třicet let... 17.11.2019

Pro mne rok 1989 a léta, která následovala, symbolizuje Karel Kryl. Určitě nejsem sama. Chtěla jsem si nedávno koupit sborník jeho polistopadových textů s názvem Země lhostejnost. Nepodařilo se. K dostání nikde není. Ani u dobrých knihkupců, ani u konkurence, ani na internetu, ...

Další holub na střeše 11.11.2019

Shodou okolností v době, kdy je na stole nový návrh krajské koncepce zdravotnictví, který by si zasloužil velmi podrobnou odbornou i politickou diskuzi nejen několika vybraných jedinců, mezi kterými ale například nejsou zástupci České lékařské komory, spatřila světlo světa ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí 30.10.2019

Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ...

Než se začne slibovat 18.10.2019

Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje ...

Slyšení komisařů - žádné překvapení 9.10.2019

Hra politických frakcí a poměřování sil mezi Evropkým parlamentem, tedy jeho nejsilnějšími frakcemi, ve kterých mají hlavní slovo největší národní delegace a Radou, tedy členskými zeměmi, které nominují své komisaře, se odehrála v minulých dnech standardním a očekávatelným ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]