I průmysl patří k evropskému dědictví

Brusel - Výbor pro kulturu a vzdělávání Evropského parlamentu tento týden podpořil návrh Komise na zavedení označení „Evropské dědictví“. Cílem tohoto označení je upozornit na místa, která symbolizují evropskou integraci, evropské hodnoty a též historii našeho kontinentu. Očekávaným přínosem by však mělo být zejména zvýšení zájmu o evropskou kulturní turistiku i v jinak méně atraktivních turistických oblastech.
Návrh Komise podpořila i europoslankyně Olga Sehnalová, která prosadila, aby mezi pamětihodnosti byla zařazena i kategorie "průmyslového dědictví". „Průmyslové dědictví je totiž nedílnou součástí evropských dějin a života Evropanů,“ je přesvědčena Olga Sehnalová, „Tento druh památek se mi zdá být neprávem opomíjen. A právě Česká republika má v této oblasti mnoho co nabídnout, například uhelné doly na Ostravsku, Baťovy průmyslové komplexy ve Zlíně a mnoho dalších. Jako členka výboru pro dopravu a cestovní ruch také vím, že právě tento druh památek s sebou nese velký potenciál ve zvýšení zájmu turistů a bude v budoucnu jednou z podporovaných oblastí cestovního ruchu ze strany EU."
Návrh Komise je založen na mezivládním projektu z roku 2006, do kterého se původně zapojilo 17 členských států. Na jeho základě vybraly členské státy 64 pamětihodností, které již nesou toto označení. V České republice se mezi ně řadí Zámek Kynžvart, Baťův Zlín, Vítkovické železárny v Ostravě a Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké.
Vzhledem k tomu, že se původní projekt potýkal s četnými nedostatky, požádaly členské státy v roce 2008 Evropskou komisi, aby zavedla opatření s cílem zabezpečit jeho dlouhodobou úspěšnost, a to především zvýšením transparentnosti a zlepšením koordinace států při výběru památek. Objekty by nově vybírala porota složená z nezávislých odborníků a účast na tomto projektu by byla zcela dobrovolná.
Pokud se na iniciativě shodnou i členské státy v Radě EU, mohlo by se s označováním "Evropského dědictví" začít již v roce 2011 či 2012.

Datum: 28.10.2010

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]