Evropský parlamentní týden: správa ekonomických záležitostí - mezi úsporami a růstem

"Evropský parlamentní týden", setkání poslanců Evropského parlamentu s poslanci národních parlamentů členských zemí, se v tomto týdnu uskutečnil v Bruselu. Cílem dvoudenního setkání bylo posílit spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Poslanci tak mohli osobně prodiskutovat rozpočtovou, ekonomickou a sociální problematiku, například ekonomické priority EU pro rok 2015. Mezi hlavní témata patřil investiční plán Komise, jehož cílem je podpořit růst a vytváření nových pracovních míst, či vytvoření sociálního rozměru Hospodářské a měnové unie.

Do Bruselu přijela i delegace českých poslanců a senátorů. Europoslankyně Olga Sehnalová se sešla se senátorem za ČSSD Zdeňkem Bestou, který je členem senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie.


Rozpočtová konsolidace 

Rozpočtové škrty v členských státech EU jsou třeba pro uvedení veřejných financí do pořádku, ale nedostatek investic brzdí růst, říká ve své výroční analýze růstu pro tento rok Evropská komise. Zveřejnění analýzy v prosinci 2014 nastartovalo proces evropského semestru, kterým se stanovují cíle hospodářské politiky pro jednotlivé členské státy Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že evropský semestr může vyústit v požadavky na rozpočtové škrty v citlivých oblastech, jako je zdravotnictví a veřejné investice, nebo třeba požadavek důchodových reforem, trval Evropský parlament při četných příležitostech na tom, že proces evropského semestru potřebuje větší demokratickou legitimitu.

Podle kritiků není současný rozhodovací proces dostatečně demokratický, protože stávající pravidla požadují, aby vlády posílaly své rozpočty Komisi ke schválení ještě předtím, než o nich hlasují národní parlamenty.

Evropský semestr

Poté, co členské státy předloží své rozpočtové a ekonomické plány Komisi, ta v červnu vydá doporučení pro jednotlivé země. V nich stanoví, co musí jednotlivé vlády udělat, aby dodržely unijní limity pro zadlužení a splnily požadavky na strukturální reformy. Rada EU pak o doporučeních hlasuje, a členské země potom mají do konce roku čas na to, aby opatření implementovaly do svých rozpočtů.

Úsporná opatření versus růst

Věci dále komplikují rozpory mezi těmi, kdo se staví za pokračování úsporných opatření, a těmi, kteří škrtům ve veřejných výdajích dávají za vinu slabý růst a zvyšující se nezaměstnanost.

Zdrojem: Evropský parlament

Datum: 6.2.2015

Podobné články:

Cyklojízda do Kurovického lomu 21.9.2019

Letošní cyklojízda v rámci Evropského týdne mobility se nám náramně vydařila. Ranní mrazíky vystřídal nádherný prosluněný den. Díky asistenci Městské policie jsme se bezpečné dostali z centra města a pohodovou jízdou přes Záhlinice a Tlumačov jsme dorazili do Kurovického lomu, ...

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]