Evropský parlamentní týden: správa ekonomických záležitostí - mezi úsporami a růstem

"Evropský parlamentní týden", setkání poslanců Evropského parlamentu s poslanci národních parlamentů členských zemí, se v tomto týdnu uskutečnil v Bruselu. Cílem dvoudenního setkání bylo posílit spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Poslanci tak mohli osobně prodiskutovat rozpočtovou, ekonomickou a sociální problematiku, například ekonomické priority EU pro rok 2015. Mezi hlavní témata patřil investiční plán Komise, jehož cílem je podpořit růst a vytváření nových pracovních míst, či vytvoření sociálního rozměru Hospodářské a měnové unie.

Do Bruselu přijela i delegace českých poslanců a senátorů. Europoslankyně Olga Sehnalová se sešla se senátorem za ČSSD Zdeňkem Bestou, který je členem senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie.


Rozpočtová konsolidace 

Rozpočtové škrty v členských státech EU jsou třeba pro uvedení veřejných financí do pořádku, ale nedostatek investic brzdí růst, říká ve své výroční analýze růstu pro tento rok Evropská komise. Zveřejnění analýzy v prosinci 2014 nastartovalo proces evropského semestru, kterým se stanovují cíle hospodářské politiky pro jednotlivé členské státy Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že evropský semestr může vyústit v požadavky na rozpočtové škrty v citlivých oblastech, jako je zdravotnictví a veřejné investice, nebo třeba požadavek důchodových reforem, trval Evropský parlament při četných příležitostech na tom, že proces evropského semestru potřebuje větší demokratickou legitimitu.

Podle kritiků není současný rozhodovací proces dostatečně demokratický, protože stávající pravidla požadují, aby vlády posílaly své rozpočty Komisi ke schválení ještě předtím, než o nich hlasují národní parlamenty.

Evropský semestr

Poté, co členské státy předloží své rozpočtové a ekonomické plány Komisi, ta v červnu vydá doporučení pro jednotlivé země. V nich stanoví, co musí jednotlivé vlády udělat, aby dodržely unijní limity pro zadlužení a splnily požadavky na strukturální reformy. Rada EU pak o doporučeních hlasuje, a členské země potom mají do konce roku čas na to, aby opatření implementovaly do svých rozpočtů.

Úsporná opatření versus růst

Věci dále komplikují rozpory mezi těmi, kdo se staví za pokračování úsporných opatření, a těmi, kteří škrtům ve veřejných výdajích dávají za vinu slabý růst a zvyšující se nezaměstnanost.

Zdrojem: Evropský parlament

Datum: 6.2.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]