Evropský parlament odhlasoval společná pravidla pro technické kontroly vozidel

Evropský parlament dnes odhlasoval dlouho očekávaný Balíček předpisů o technické způsobilosti vozidel. Hlavním cílem nových pravidel je zvýšit bezpečnost na silnicích a významně snížit počet tragických dopravních nehod v důsledku špatného technického stavu automobilů. Balíček obsahuje tři části. První se týká pravidelných technických prohlídek vozidel, druhá silničních technických kontrol a třetí registrace vozidel. Česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D) je zpravodajkou druhé části Balíčku, návrhu nařízení o silničních technických kontrolách užitkových vozidel.

„Dle očekávání Evropský parlament nepodpořil kontroverzní návrh Komise na každoroční technické kontroly osobních automobilů starších šesti let. Následoval tak pozici Rady, která se nesouhlasně vyjádřila již dříve. Myslím si, že by nebylo dobré v dnešní době, kdy lidé otáčejí každou korunu, řidiče tímto způsobem zatěžovat,“ komentuje poslankyně Sehnalová nejostřeji sledovaný návrh první části Balíčku, se kterým rovněž již dříve vyjádřila nesouhlas. V České republice, stejně jako v mnoha dalších členských státech EU, jezdí řidiči se staršími vozy na STK tradičně po dvou letech.

„Jsem ráda, že naopak prošla snaha o společný přístup k pravidelným technickým kontrolám. Ty by měly napříště ve všech členských státech probíhat stejným způsobem a stejně důkladně,“ dodává poslankyně Sehnalová.

Ústřední novinkou v rámci druhé části Balíčku, nařízení o silničních technických kontrolách užitkových vozidel, je představení systému výběru těchto vozidel k silničním technickým kontrolám podle tzv. rizikového profilu jejich provozovatelů. „Evropská unie tak bude následovat příkladu Velké Británie, kde jsou užitková vozidla k silničním technickým kontrolám vybírána podle tzv. rizikového profilu. Ten znamená, že zastavováni mají být méně často ti provozovatelé, kteří svůj vozový park udržují dlouhodobě v pořádku. Nový efektivnější systém výběru vozidel by měl začít fungovat nejdříve od roku 2018,“ vysvětluje poslankyně Olga Sehnalová. Rizikový profil provozovatele se má postupně skládat z nejnovějších výsledků pravidelných a silničních technických kontrol a má mít flexibilní charakter. K údajům o svém aktuálním profilu, včetně informací o zjištěných nedostatcích, mají mít provozovatelé přístup on-line.

„Efektivitu kontrol a zvolených metod dobře ilustrují následující čísla. Zatímco ve Velké Británii bylo při silničních technických prohlídkách v letech 2009 a 2010 zjištěno 30,6 % užitkových vozidel v nevyhovujícím technickém stavu, která nesměla pokračovat v jízdě, v ČR bylo za stejné období takto zjištěno pouhých 1,8 % vozidel,“ uvádí poslankyně Sehnalová konkrétní čísla. Podle Evropské komise by se navíc měl snížit i počet úmrtí způsobených technickými vadami až o 1 100 úmrtí v EU ročně.

„Každý členský stát by měl podle současného návrhu ročně zkontrolovat minimálně 5 % na svém území registrovaných vozidel z kategorií užitkových vozidel nad 3,5 tuny, která jsou provozována pro přepravu zboží a osob za komerčními účely. Česká republika podle dostupných informací nebude mít problém tuto hranici splnit, protože ji přesahuje již nyní,“ dodává poslankyně.

Nařízení o silničních technických kontrolách užitkových vozidel dále vyzývá členské státy ke kontrolám lehkých užitkových vozidel pod 3,5t a k využívání evropských standardů v oblasti kontroly zajištění nákladu.

Pozici Evropského parlamentu k silničním technickým kontrolám v podobě, kterou vyjednala poslankyně Olga Sehnalová, minulý týden uvítala Mezinárodní unie silniční dopravy IRU, jejímž členem je i české Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA.

Nyní bude následovat fáze tzv. trialogů, kde bude Evropský parlament o konečném znění vyjednávat se zástupci Litevského předsednictví a Evropské komise. Parlament dal dnešním hlasováním najevo ochotu dojednat kompromis ještě v prvním čtení řádného legislativního postupu v co nejkratším termínu, pokud možno do konce letošního roku.

Odborné organizace o návrhu nařízení o silničních technických kontrolách užitkových vozidel:

„Vzhledem k nadcházejícímu hlasování plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku, Mezinárodní unie silniční dopravy vyzývá europoslance, aby plně podpořili plán na budoucí harmonizaci vnitrostátních pravidel týkajících pravidelných technických prohlídek a silničních technických kontrol.“

„Během příprav zpráv Evropského parlamentu ohledně Balíčku předpisů o technické způsobilosti vozidel, který navrhla Evropská komise, Mezinárodní unie silniční dopravy uvítala, že europoslanci Výboru pro dopravu a cestovní ruch schválili řadu záležitostí, které povedou k vyšším standardům bezpečnosti silničního provozu napříč EU.“


Mezinárodní unie silniční dopravy, 26. července 2013
Stuart Colley, Communication and Events Officer
www.iru.org


„Dopady systému byly pozitivní. Od představení systému hodnocení rizika (OCRS) jsme během ročních technických kontrol zaznamenali nárůst podílu nákladních automobilů, které prošly kontrolou, o 12 %. Částečně to bylo způsobeno tím, že provozovatelé porozuměli jejich rizikovému skóre, obdrželi podrobnosti o důvodech, proč neprošli roční kontrolou, a v důsledku toho se snažili zajistit, aby byla problematická vozidla řádně udržována.“

„Dnes, sedm let po zavedení systému hodnocení rizika, jej hodnotíme jako velmi efektivní a flexibilní nástroj pro cílení, který je přínosem pro bezpečnost silničního provozu, donucovací orgány i komerční provozovatele.“


Vládní agentura VOSA, 24. července 2013
Phil Stokes, Head of Intelligence
www.dft.gov.uk/vosa/


„Sdružení ČESMAD BOHEMIA dlouhodobě podporuje nastavení rovných podmínek na trhu silniční dopravy, neboť společnosti používající zastaralá a technicky nevyhovující vozidla jsou vlastně nekalou konkurencí pro naše členské firmy. Je samozřejmě třeba, aby připravované silniční technické kontroly probíhaly naprosto korektně a nestaly se nástrojem potírání cizí konkurence ze strany některých států. Bude-li toto zajištěno, pak takovou aktivitu jenom vítáme.“

ČESMAD BOHEMIA, 28. července 2013
Martin Felix, Public Relations
www.prodopravce.czČasto kladené otázky ohledně tzv. rizikového profilu naleznete zde: http://bit.ly/14XpZe8

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]