Evropský parlament chce po Komisi konkrétní opatření k výraznému snížení počtu vážných zranění na evropských silnicích

Evropský parlament dnes odhlasoval rezoluci Výboru pro dopravu a cestovní ruch, která se zabývá dopravní bezpečností a nepřijatelnou situaci, pokud jde o počet vážných zranění, ke kterým na evropských silnicích dochází. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k přijetí konkrétních cílů a opatření která povedou k výrazné redukci počtu vážných zranění zejména se zaměřením na zranitelné účastníky silničního provozu. Členským státům EU je pak určena výzva ke sběru dat o vážných zraněních na evropských silnicích podle jejich nové definice, která je sestavená na základě celosvětově uznávané klasifikace traumat.

„Uplatnění stejné definice ve členských státech je důležité především proto, že pokud vytváříte politiky, které mají vést ke snížení nehodovosti v Evropě, musíte vědět, že máte v ruce údaje, shromážděné na základě stejného chápání problému, “ vysvětluje poslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, hlavní záměr rezoluce.

„Státy by nyní měly na tomto základě shromáždit statistické údaje za rok 2014, které budou rozdělené podle jednotlivých způsobů dopravy a podle typu dopravní infrastruktury, a předat je Evropské komisi. Ta následně stanoví ambiciózní cíl snižování dopravních nehod v Evropě, “ říká poslankyně.

V roce 2011 zahynulo při dopravních nehodách v Evropské unii více než 30 000 osob a téměř 1 500 000 osob bylo zraněno. Na jednu nehodu, při níž došlo k úmrtí, připadají další čtyři nehody vedoucí k trvalé invaliditě, 40 nehod s lehkými zraněními a 10 nehod s těžkými zraněními. Socioekonomické náklady zranění při dopravních nehodách se odhadují na 2 % HDP, tj. přibližně 250 miliard EUR v roce 2012.

Během debaty na plenárním zasedání k bezpečnosti na silnicích proto Olga Sehnalová vyzvala Komisi, aby předložila plnohodnotný akční program s podrobným souborem opatření a také jasný časový plán pro jejich realizaci. Konkrétně s cílem snížit počet lidí trpících vážným úrazem o 40 % do roku 2020, zlepšit první pomoc a pohotovostní služby a to včetně péče po havárii a dlouhodobé rehabilitace.

"Naším cílem musí být nejen předcházení vážným zraněním při dopravních nehodách, ale i zlepšení kvality života těch, kteří vážná zranění utrpěli a kterým, včetně jejich blízkých, se tak dramaticky změnil ze dne na den jejich dosavadní život. " poznamenala ve svém vystoupení Olga Sehnalová

Datum: 4.7.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]