Evropský parlament chce po Komisi konkrétní opatření k výraznému snížení počtu vážných zranění na evropských silnicích

Evropský parlament dnes odhlasoval rezoluci Výboru pro dopravu a cestovní ruch, která se zabývá dopravní bezpečností a nepřijatelnou situaci, pokud jde o počet vážných zranění, ke kterým na evropských silnicích dochází. Rezoluce vyzývá Evropskou komisi k přijetí konkrétních cílů a opatření která povedou k výrazné redukci počtu vážných zranění zejména se zaměřením na zranitelné účastníky silničního provozu. Členským státům EU je pak určena výzva ke sběru dat o vážných zraněních na evropských silnicích podle jejich nové definice, která je sestavená na základě celosvětově uznávané klasifikace traumat.

„Uplatnění stejné definice ve členských státech je důležité především proto, že pokud vytváříte politiky, které mají vést ke snížení nehodovosti v Evropě, musíte vědět, že máte v ruce údaje, shromážděné na základě stejného chápání problému, “ vysvětluje poslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, hlavní záměr rezoluce.

„Státy by nyní měly na tomto základě shromáždit statistické údaje za rok 2014, které budou rozdělené podle jednotlivých způsobů dopravy a podle typu dopravní infrastruktury, a předat je Evropské komisi. Ta následně stanoví ambiciózní cíl snižování dopravních nehod v Evropě, “ říká poslankyně.

V roce 2011 zahynulo při dopravních nehodách v Evropské unii více než 30 000 osob a téměř 1 500 000 osob bylo zraněno. Na jednu nehodu, při níž došlo k úmrtí, připadají další čtyři nehody vedoucí k trvalé invaliditě, 40 nehod s lehkými zraněními a 10 nehod s těžkými zraněními. Socioekonomické náklady zranění při dopravních nehodách se odhadují na 2 % HDP, tj. přibližně 250 miliard EUR v roce 2012.

Během debaty na plenárním zasedání k bezpečnosti na silnicích proto Olga Sehnalová vyzvala Komisi, aby předložila plnohodnotný akční program s podrobným souborem opatření a také jasný časový plán pro jejich realizaci. Konkrétně s cílem snížit počet lidí trpících vážným úrazem o 40 % do roku 2020, zlepšit první pomoc a pohotovostní služby a to včetně péče po havárii a dlouhodobé rehabilitace.

"Naším cílem musí být nejen předcházení vážným zraněním při dopravních nehodách, ale i zlepšení kvality života těch, kteří vážná zranění utrpěli a kterým, včetně jejich blízkých, se tak dramaticky změnil ze dne na den jejich dosavadní život. " poznamenala ve svém vystoupení Olga Sehnalová

Datum: 4.7.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]