Evropský den čísla 112. 74 procent Evropanů neví, na jaké tísňové číslo zavolat na cestách v EU

Brusel 10. února 2012 – Miliony Evropanů a návštěvníků, ať už na dovolené na lyžích, rodinné dovolené, služební cestě či při letní návštěvě sportovních událostí, např. olympiády v Londýně nebo fotbalového Eura 2012 v Polsku a na Ukrajině, budou potřebovat přístup k tísňovým službám ve své domovské zemi i za hranicemi. Jen 34 % osob, které cestují pravidelně, a 26 % všech Evropanů ví, že 112 je jednotné číslo tísňového volání, na které mohou zavolat ve své domovské zemi i mimo ni, ocitnou-li se v nesnázích.

Mnoho hlavních železničních, leteckých a jiných dopravních společností se připojilo k místopředsedům Komise Neelie Kroesové a Siimu Kallasovi v rámci kampaně, která má zvýšit povědomí veřejnosti o lince 112. Aniž by to zatížilo daňové poplatníky, bude číslo tísňového volání zveřejněno na elektronických letenkách a jízdenkách, v palubních časopisech, na internetových stránkách společností a rovněž na něj budou upozorňovat pracovníci těchto společností. Seznam zúčastněných společnosti je k dispozici na adrese www.112.eu.

Oba místopředsedové Komise se rozhodli zajistit, aby každý Evropan měl přístup k aplikaci s číslem 112 do chytrého telefonu ve vlastním jazyce. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho aplikací s číslem 112, nicméně v této oblasti je toho možné udělat mnohem více.

Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Víte-li, že je třeba vytočit číslo 112, můžete zachránit lidský život. Ale číslo 112 může pomoci, jenom když ho lidé budou znát. Budeme proto na ně občany upozorňovat ve spolupráci s dopravními společnostmi během jejich cest do cílové stanice.“
Místopředseda Komise Siim Kallas k tomu řekl: „Těší mě závazek evropského odvětví dopravy upozornit každého cestujícího na tísňové číslo 112. Číslo 112 je základním nástrojem bezpečnosti v dopravě. Seznam zúčastněných společností bude otevřen po celý rok a soudě podle projeveného zájmu se zřejmě přidá ještě celá řada společností.“

Souvislosti
Číslo 112 je evropské číslo tísňového volání, na které se lze kdekoliv v EU bezplatně dovolat z pevné linky i z mobilního telefonu. Toto číslo spojí volajícího s příslušnou tísňovou službou (místní policií, hasičským záchranným sborem nebo zdravotnickou záchrannou službou) a funguje 24 hodin denně. Číslo 112 je nyní plně funkční ve všech členských státech EU paralelně s národními čísly tísňového volání (jako např. 999 nebo 110). Dánsko, Finsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko se rozhodly, že se číslo 112 stane jejich jediným nebo hlavním číslem pro vnitrostátní tísňové volání. Číslo 112 se kromě toho používá i v zemích mimo EU, například v Chorvatsku, v Černé Hoře a Turecku. Také Ukrajina se zavázala zavést toto číslo ve městech, kde uspořádá fotbalové zápasy Eura 2012 (v Doněcku, Charkově, Kyjevě a Lvově), a to do začátku této sportovní události.

Dnes zveřejněný průzkum Eurobarometru ukázal, že informovanost Evropanů o existenci čísla 112 v jejich zemi a v jiných členských státech EU se nezlepšuje. S cílem vyřešit tento problém se místopředsedové Komise Siim Kallas a Neelie Kroesová obrátili dne 27. ledna 2012 na hlavní dopravní společnosti a požádali je, aby své cestující informovaly o tísňovém čísle 112. Tato iniciativy vychází z podobné kampaně, kterou loni s úspěchem zahájila bývala členka Evropského parlamentu Diana Wallisová. Kampaň podporuje i Evropská nadace pro 112.

Aplikace do mobilních telefonů jsou počítačové programy určené pro mobilní telefony, které pomáhají jejich uživatelům s různými úkoly. Do mobilů je mohou předem nainstalovat výrobci nebo se dají koupit a stáhnout v obchodech s aplikacemi.

Zpráva o tom, jak jednotlivé clenské státy používají číslo 112, která byla dnes rovněž zveřejněna, poskytuje přehled, v jakých jazycích jsou centra tísňového volání schopna reagovat.

Angličtina může být použita v 25 zemích (kromě Spojeného království, Irska a Malty): v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku, Španělsku a Švédsku, jakož i v Chorvatsku, na Islandu a v Norsku.

Ve 14 zemích (kromě Belgie, Francie a Lucemburska) je možno vyřídit hovor ve francouzštině: v Bulharsku, České republice, ve Finsku, v Irsku, Itálii, Litvě, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku a ve Španělsku.

Němčinu lze použít při volání na číslo 112 ve 12 zemích (kromě Belgie, Lucemburska, Německa a Rakouska): v Bulharsku, České republice, ve Finsku, v Itálii, Litvě, Maďarsku, Nizozemsku, Norsku, Polsku, v Rumunsku, na Slovensku a ve Španělsku.

Italové mohou volat na tísňovou linku 112 ve své mateřštině v České republice, Chorvatsku, Rumunsku, ve Slovinsku a Španělsku.

Rusky hovořící občané mohou získat pomoc na čísle 112 v České republice, Estonsku, ve Finsku, v Litvě, Lotyšsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku.

Ve Spojeném království se mohou střediska tísňového volání spoléhat na tlumočnické služby ve 170 jazycích a ve Francii si podobná služba poradí se 40 jazyky.


Užitečné odkazy
Internetové stránky čísla 112 (k dispozici v angličtině, francouzštině, italštině, němčině, polštině a španělštině): www.112.eu


Zdroj: Evropská komise

Datum: 11.2.2012

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]