Evropská železnice na křižovatce

Evropská komise včera na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch představila tzv. 4. železniční balíček, který se bude v Evropském parlamentu postupně projednávat v průběhu tohoto roku. Pohledem jednotného evropského dopravního prostoru bude v oblasti železniční dopravy nejdůležitější především první část balíčku, která se týká autorizace železničních vozidel a certifikace železničních společností. Evropská agentura pro železnice se má podle návrhu změnit v jednotné kontaktní místo, které bude dopravcům vydávat celoevropská povolení k uvádění vozidel na trh i celoevropská osvědčení o bezpečnosti. Nyní tyto dokumenty vydávají jednotlivé členské státy. Navrhovaná opatření by měla umožnit, aby se doba potřebná ke vstupu nových dopravců na trh zkrátila o 20 %, aby se o 20 % snížily náklady na schvalování kolejových vozidel a zkrátila se i doba potřebná pro toto schvalování. Podle informací Evropské komise v současnosti dosahují náklady například na registraci lokomotivy pro mezinárodní přepravu až 6 milionů EUR. Dopravci by tak mohli do roku 2025 celkově ušetřit až 500 milionů.

Jednotnému přístupu však nadále brání celá řada technických bariér, se kterými je nutné počítat. „Evropský železniční systém se potýká s velkými odlišnostmi v rámci jednotlivých členských států, které brání lepšímu využívání železnice jak pro osobní, tak nákladní mezinárodní dopravu. Ať už se týkají například rozdílné elektrifikace železniční sítě, odlišné šířky železničních rozchodů, nebo tak zdánlivě obyčejném rozdílu, kdy zatímco v některých evropských státech jezdí vlaky napravo (ČR), hned u sousedů již tomu může být naopak (např. rakouské či polské vlaky jezdí vlevo). I proto je doprava po železnici méně konkurenceschopná než jiné druhy dopravy. Chceme-li železniční dopravě pomoci, musíme jít tedy především cestou odstraňování těchto bariér, jak ve formě organizačně technické, tak investiční,“ vysvětluje poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Masivní investice do železnice podporuje i výborem nedávno odhlasovaný návrh Evropské komise o síti TEN-T.

Komise poslancům představila také požadavek na tzv. oddělení a nezávislost provozovatelů infrastruktury a provozovatelů služeb na železnici. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice složité a poměrně kontroverzní téma, navrhla Komise podmínky, za kterých je možné, aby v členských zemích mohly být zachovány holdingové společnosti. Součástí jsou i požadavky na nezávislost a transparentnost finančních toků právě mezi provozovateli infrastruktury a služeb. V Evropě totiž existuje velmi mnoho železničních modelů, které se vyvíjely odděleně v odlišných podmínkách a žádná studie dosud neprokázala jednoznačnou výhodnost ani jednoho z nich. V této souvislosti si například Sdružení evropských železnic a podniků pro infrastrukturu (CER) nechalo již dříve zpracovat studii za účelem získání neutrálního pohledu na to, co přinese případné kompletní oddělení správce infrastruktury od dopravců z hlediska ekonomického. Výsledky studie dle CERu ukázaly, že pokud by mělo dojít k tomuto kroku ve všech státech Evropské unie, tak se sice vytvoří benefit v podobě nediskriminačního přístupu k síti, ale na druhou stranu vzniknou vícenáklady spojené s nutností sjednotit zájmy subjektů a vytvořit další orgán, který by toto vše zajišťoval. Každoroční náklady spojené s tímto oddělením na celoevropské úrovni by byly ve výši až 6 miliard EUR. Touto položkou by byla každoročně zatížena evropská ekonomika (Dopravní noviny, č. 4/2013).

Podle europoslanců z Výboru pro dopravu a cestovní ruch je tato část návrhu nadále velice citlivá. Bylo rozhodnuto, že o téma správy a řízení železniční infrastruktury se budou z pozice zpravodajů starat sociální demokraté, kteří by rádi otevřeli i sociální otázky a vliv změn na zaměstnance na železnici. Poslankyně Olga Sehnalová k tomu říká: „Myslím si, že v současné době není příliš reálné, ani žádoucí, aby se v celé Evropě uměle vytvářel jeden jediný model vztahu mezi dopravcem a manažerem infrastruktury. Nejdůležitější bude zachovat ekonomiku provozu tak, aby systém fungoval dobře jako celek. Balíček by proto neměl být pojímán ideologicky, ale především prakticky, z hlediska fungování železnice obecně, včetně dopravní obslužnosti. Jakékoli změny by se navíc neměly dít na úkor zaměstnanců v železniční dopravě, jak jsme toho často svědky. Projednávání této části balíčku bude tedy velmi obtížné a není vyloučeno, že se protáhne i na řadu let. Z hlediska České republiky bude podstatné, jakou představu o železniční dopravě a roli národního dopravce bude uplatňovat a hájit ministerstvo dopravy. Zde jasná vize zatím dlouhodobě chybí.“

Obecně největší podporu členů výboru má z celého železničního balíčku v současnosti návrh směrnice o interoperabilitě a bezpečnosti železnice, kterou bude mít na starosti frakce liberálů.

Pokud se nepodaří balíček mezi Evropským parlamentem a členskými státy schválit na počátku roku 2014, očekává se jeho minimálně roční odklad.

Datum: 20.2.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]