Evropská železnice na křižovatce

Evropská komise včera na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch představila tzv. 4. železniční balíček, který se bude v Evropském parlamentu postupně projednávat v průběhu tohoto roku. Pohledem jednotného evropského dopravního prostoru bude v oblasti železniční dopravy nejdůležitější především první část balíčku, která se týká autorizace železničních vozidel a certifikace železničních společností. Evropská agentura pro železnice se má podle návrhu změnit v jednotné kontaktní místo, které bude dopravcům vydávat celoevropská povolení k uvádění vozidel na trh i celoevropská osvědčení o bezpečnosti. Nyní tyto dokumenty vydávají jednotlivé členské státy. Navrhovaná opatření by měla umožnit, aby se doba potřebná ke vstupu nových dopravců na trh zkrátila o 20 %, aby se o 20 % snížily náklady na schvalování kolejových vozidel a zkrátila se i doba potřebná pro toto schvalování. Podle informací Evropské komise v současnosti dosahují náklady například na registraci lokomotivy pro mezinárodní přepravu až 6 milionů EUR. Dopravci by tak mohli do roku 2025 celkově ušetřit až 500 milionů.

Jednotnému přístupu však nadále brání celá řada technických bariér, se kterými je nutné počítat. „Evropský železniční systém se potýká s velkými odlišnostmi v rámci jednotlivých členských států, které brání lepšímu využívání železnice jak pro osobní, tak nákladní mezinárodní dopravu. Ať už se týkají například rozdílné elektrifikace železniční sítě, odlišné šířky železničních rozchodů, nebo tak zdánlivě obyčejném rozdílu, kdy zatímco v některých evropských státech jezdí vlaky napravo (ČR), hned u sousedů již tomu může být naopak (např. rakouské či polské vlaky jezdí vlevo). I proto je doprava po železnici méně konkurenceschopná než jiné druhy dopravy. Chceme-li železniční dopravě pomoci, musíme jít tedy především cestou odstraňování těchto bariér, jak ve formě organizačně technické, tak investiční,“ vysvětluje poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Masivní investice do železnice podporuje i výborem nedávno odhlasovaný návrh Evropské komise o síti TEN-T.

Komise poslancům představila také požadavek na tzv. oddělení a nezávislost provozovatelů infrastruktury a provozovatelů služeb na železnici. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice složité a poměrně kontroverzní téma, navrhla Komise podmínky, za kterých je možné, aby v členských zemích mohly být zachovány holdingové společnosti. Součástí jsou i požadavky na nezávislost a transparentnost finančních toků právě mezi provozovateli infrastruktury a služeb. V Evropě totiž existuje velmi mnoho železničních modelů, které se vyvíjely odděleně v odlišných podmínkách a žádná studie dosud neprokázala jednoznačnou výhodnost ani jednoho z nich. V této souvislosti si například Sdružení evropských železnic a podniků pro infrastrukturu (CER) nechalo již dříve zpracovat studii za účelem získání neutrálního pohledu na to, co přinese případné kompletní oddělení správce infrastruktury od dopravců z hlediska ekonomického. Výsledky studie dle CERu ukázaly, že pokud by mělo dojít k tomuto kroku ve všech státech Evropské unie, tak se sice vytvoří benefit v podobě nediskriminačního přístupu k síti, ale na druhou stranu vzniknou vícenáklady spojené s nutností sjednotit zájmy subjektů a vytvořit další orgán, který by toto vše zajišťoval. Každoroční náklady spojené s tímto oddělením na celoevropské úrovni by byly ve výši až 6 miliard EUR. Touto položkou by byla každoročně zatížena evropská ekonomika (Dopravní noviny, č. 4/2013).

Podle europoslanců z Výboru pro dopravu a cestovní ruch je tato část návrhu nadále velice citlivá. Bylo rozhodnuto, že o téma správy a řízení železniční infrastruktury se budou z pozice zpravodajů starat sociální demokraté, kteří by rádi otevřeli i sociální otázky a vliv změn na zaměstnance na železnici. Poslankyně Olga Sehnalová k tomu říká: „Myslím si, že v současné době není příliš reálné, ani žádoucí, aby se v celé Evropě uměle vytvářel jeden jediný model vztahu mezi dopravcem a manažerem infrastruktury. Nejdůležitější bude zachovat ekonomiku provozu tak, aby systém fungoval dobře jako celek. Balíček by proto neměl být pojímán ideologicky, ale především prakticky, z hlediska fungování železnice obecně, včetně dopravní obslužnosti. Jakékoli změny by se navíc neměly dít na úkor zaměstnanců v železniční dopravě, jak jsme toho často svědky. Projednávání této části balíčku bude tedy velmi obtížné a není vyloučeno, že se protáhne i na řadu let. Z hlediska České republiky bude podstatné, jakou představu o železniční dopravě a roli národního dopravce bude uplatňovat a hájit ministerstvo dopravy. Zde jasná vize zatím dlouhodobě chybí.“

Obecně největší podporu členů výboru má z celého železničního balíčku v současnosti návrh směrnice o interoperabilitě a bezpečnosti železnice, kterou bude mít na starosti frakce liberálů.

Pokud se nepodaří balíček mezi Evropským parlamentem a členskými státy schválit na počátku roku 2014, očekává se jeho minimálně roční odklad.

Datum: 20.2.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]