Evropská železnice na křižovatce

Evropská komise včera na zasedání Výboru pro dopravu a cestovní ruch představila tzv. 4. železniční balíček, který se bude v Evropském parlamentu postupně projednávat v průběhu tohoto roku. Pohledem jednotného evropského dopravního prostoru bude v oblasti železniční dopravy nejdůležitější především první část balíčku, která se týká autorizace železničních vozidel a certifikace železničních společností. Evropská agentura pro železnice se má podle návrhu změnit v jednotné kontaktní místo, které bude dopravcům vydávat celoevropská povolení k uvádění vozidel na trh i celoevropská osvědčení o bezpečnosti. Nyní tyto dokumenty vydávají jednotlivé členské státy. Navrhovaná opatření by měla umožnit, aby se doba potřebná ke vstupu nových dopravců na trh zkrátila o 20 %, aby se o 20 % snížily náklady na schvalování kolejových vozidel a zkrátila se i doba potřebná pro toto schvalování. Podle informací Evropské komise v současnosti dosahují náklady například na registraci lokomotivy pro mezinárodní přepravu až 6 milionů EUR. Dopravci by tak mohli do roku 2025 celkově ušetřit až 500 milionů.

Jednotnému přístupu však nadále brání celá řada technických bariér, se kterými je nutné počítat. „Evropský železniční systém se potýká s velkými odlišnostmi v rámci jednotlivých členských států, které brání lepšímu využívání železnice jak pro osobní, tak nákladní mezinárodní dopravu. Ať už se týkají například rozdílné elektrifikace železniční sítě, odlišné šířky železničních rozchodů, nebo tak zdánlivě obyčejném rozdílu, kdy zatímco v některých evropských státech jezdí vlaky napravo (ČR), hned u sousedů již tomu může být naopak (např. rakouské či polské vlaky jezdí vlevo). I proto je doprava po železnici méně konkurenceschopná než jiné druhy dopravy. Chceme-li železniční dopravě pomoci, musíme jít tedy především cestou odstraňování těchto bariér, jak ve formě organizačně technické, tak investiční,“ vysvětluje poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Masivní investice do železnice podporuje i výborem nedávno odhlasovaný návrh Evropské komise o síti TEN-T.

Komise poslancům představila také požadavek na tzv. oddělení a nezávislost provozovatelů infrastruktury a provozovatelů služeb na železnici. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice složité a poměrně kontroverzní téma, navrhla Komise podmínky, za kterých je možné, aby v členských zemích mohly být zachovány holdingové společnosti. Součástí jsou i požadavky na nezávislost a transparentnost finančních toků právě mezi provozovateli infrastruktury a služeb. V Evropě totiž existuje velmi mnoho železničních modelů, které se vyvíjely odděleně v odlišných podmínkách a žádná studie dosud neprokázala jednoznačnou výhodnost ani jednoho z nich. V této souvislosti si například Sdružení evropských železnic a podniků pro infrastrukturu (CER) nechalo již dříve zpracovat studii za účelem získání neutrálního pohledu na to, co přinese případné kompletní oddělení správce infrastruktury od dopravců z hlediska ekonomického. Výsledky studie dle CERu ukázaly, že pokud by mělo dojít k tomuto kroku ve všech státech Evropské unie, tak se sice vytvoří benefit v podobě nediskriminačního přístupu k síti, ale na druhou stranu vzniknou vícenáklady spojené s nutností sjednotit zájmy subjektů a vytvořit další orgán, který by toto vše zajišťoval. Každoroční náklady spojené s tímto oddělením na celoevropské úrovni by byly ve výši až 6 miliard EUR. Touto položkou by byla každoročně zatížena evropská ekonomika (Dopravní noviny, č. 4/2013).

Podle europoslanců z Výboru pro dopravu a cestovní ruch je tato část návrhu nadále velice citlivá. Bylo rozhodnuto, že o téma správy a řízení železniční infrastruktury se budou z pozice zpravodajů starat sociální demokraté, kteří by rádi otevřeli i sociální otázky a vliv změn na zaměstnance na železnici. Poslankyně Olga Sehnalová k tomu říká: „Myslím si, že v současné době není příliš reálné, ani žádoucí, aby se v celé Evropě uměle vytvářel jeden jediný model vztahu mezi dopravcem a manažerem infrastruktury. Nejdůležitější bude zachovat ekonomiku provozu tak, aby systém fungoval dobře jako celek. Balíček by proto neměl být pojímán ideologicky, ale především prakticky, z hlediska fungování železnice obecně, včetně dopravní obslužnosti. Jakékoli změny by se navíc neměly dít na úkor zaměstnanců v železniční dopravě, jak jsme toho často svědky. Projednávání této části balíčku bude tedy velmi obtížné a není vyloučeno, že se protáhne i na řadu let. Z hlediska České republiky bude podstatné, jakou představu o železniční dopravě a roli národního dopravce bude uplatňovat a hájit ministerstvo dopravy. Zde jasná vize zatím dlouhodobě chybí.“

Obecně největší podporu členů výboru má z celého železničního balíčku v současnosti návrh směrnice o interoperabilitě a bezpečnosti železnice, kterou bude mít na starosti frakce liberálů.

Pokud se nepodaří balíček mezi Evropským parlamentem a členskými státy schválit na počátku roku 2014, očekává se jeho minimálně roční odklad.

Datum: 20.2.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Olga Sehnalová k genderové problematice

26.3.2015 | Videomessage poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové k veřejné debatě "Genderové kvóty: ano, či ne?"
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]