Evropská občanská iniciativa po prvním roce stále v plenkách

Evropská občanská iniciativa slaví v dubnu 2013 jeden rok. Po prvním roce fungování však stále není dostatek důvodů k oslavám, shodli se včera poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku. Občané EU totiž o možnosti aktivně ovlivnit předkládaní právních předpisů a zapojit se do procesu spolurozhodování v Evropě zatím příliš neví.

„V tuto chvíli na internetu probíhá čtrnáct občanských iniciativ. Pouze jediná z nich – iniciativa, která prosazuje právo na vodu, jakožto základní lidské právo – úspěšně nasbírala nutný počet podpisů. Jejím problémem ale je, že nesplňuje potřebná kritéria z hlediska potřebného počtu podpisů v jednotlivých členských zemích,“ vysvětluje poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Každá iniciativa musí nasbírat alespoň jeden milion podpisů evropských občanů ze sedmi různých států EU.

„Hlavní nedostatek evropské občanské iniciativy vidím v jejím nedostatečném rozšíření mezi občany v EU a možná i v určité nedůvěře vůči tomuto nástroji. Dostatečný počet podpisů zatím nenasbírala například ani taková aktivita jako je iniciativa za zrušení roamingových poplatků na území Evropské unie. Toto téma přitom považuji z hlediska nutnosti dokončit jednotný trh za velice aktuální,“ dodává poslankyně Sehnalová, která je současně v Evropském parlamentu členkou Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele a jakožto stínová zpravodajka stála u zrodu nařízení o Evropské občanské iniciativě.

Co to je Evropská občanská iniciativa?
Evropskou občanskou iniciativou občané EU vyzývají Evropskou komisi, aby v některé z oblastí spadajících do její kompetence navrhla právní předpis (těmito oblastmi jsou například životní prostředí, zemědělství, doprava nebo veřejné zdraví). K iniciativě se musí připojit alespoň jeden milion evropských občanů, kteří pochází z alespoň sedmi různých členských států. Komise přitom občanům poskytuje veškeré nástroje, nutné k oslovení takového počtu lidí, včetně odborného poradenství a prostoru na webu. Pokud iniciativa za jeden rok dosáhne stanoveného počtu podpisů, jsou zástupci Komise povinni se s organizátory sejít, aby projednali její obsah. Iniciativa dostane rovněž prostor na veřejném slyšení v Evropském parlamentu. Komise musí na iniciativu reagovat a své další kroky odůvodnit. Pokud se instituce rozhodne předložit návrh právního předpisu, bude zahájen standardní legislativní postup: Návrh bude postoupen legislativnímu orgánu (tj. Evropskému parlamentu a Radě nebo pouze Radě). Pokud jej tyto orgány schválí, stane se z něj právní předpis Evropské unie.

Více informací je možné nalézt zde: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/basic-facts

Jaké jsou možnosti ke zlepšení?
Nařízení o Evropské občanské iniciativě bude znovu revidováno v roce 2015. Již nyní se však ozývají hlasy, které upozorňují na nedostatky tohoto, jinak užitečného, nástroje. Mezi nimi například zaznívá:
- Systém podávání iniciativ a sbírání podpisů by měl být co nejjednodušší a nejspolehlivější.
- Jeden rok se jeví jako nedostatečný čas pro organizátory, aby nasbírali dostatečný počet podpisů.
- Organizátoři, stejně jako všeobecná veřejnost, by měli mít informace o průběhu iniciativy ve všech jejích fázích.

Datum: 18.4.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]