Evropa dostane nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek v Unii se bude brzy řídit novými pravidly. Po více než ročním vyjednávání to včera odhlasoval Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, ve kterém působí i česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Členské státy EU budou muset při pořizování zboží a služeb zajistit dodržování sociálních a environmentálních kritérií. Veřejní zadavatelé budou udělovat zakázky na základě tzv. hospodářsky nejvýhodnější nabídky, a nikoli na základě nejnižší cenové nabídky, jako tomu bylo doposud.

„Hlavními motivy celoevropské revize zadávání veřejných zakázek byla zejména snaha zjednodušit stávající pravidla, zajistit lepší přístup pro malé a střední podniky a zavést elektronické zadávání zakázek. Ačkoliv se výsledný kompromis na půdě výboru nerodil lehce, jsem ráda, že se naší skupině podařilo prosadit mimo jiné požadavek na co nejvyšší míru transparentnosti v rámci subdodavatelského řetězce,“ okomentovala návrh poslankyně Olga Sehnalová. Odhlasovaná úprava má zpřehlednit řetěz subdodavatelů s cílem mimo jiné zamezit sociálnímu dumpingu a v tomto smyslu přenést odpovědnost na hlavního dodavatele.

Trh s veřejnými zakázkami tvoří v Evropské unii bezmála jednu pětinu HDP. Veřejné investice se staly v době hospodářské krize ještě důležitějšími z pohledu zaměstnanosti a vytváření nových pracovních míst. Zakotvení sociálních aspektů do legislativy je proto pro frakci S&D jednou z nejdůležitějších priorit.

Zpravodaj nařízení k zadávání veřejných zakázek, belgický europoslanec Marc Tarabella (S&D), výsledek hlasování rovněž uvítal. „Naším cílem je jednotný evropský trh veřejných zakázek, který bude sloužit všem evropským občanům. Veřejné finance musí být vynakládány zodpovědným způsobem. I proto jsme trvali na tom, aby byli dodavatelé povinni dodržovat jednotné unijní právní předpisy, stanovující environmentální a sociální požadavky, včetně kolektivního vyjednávání,“ uvedl Tarabella. Nerespektování těchto pravidel má nově vést k vyloučení dodavatelů z veřejné soutěže.

Datum: 19.12.2012

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]