Europoslankyně Sehnalová: Veřejný systém eCall neumožní sledování vozidel ani osob

Europoslanci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele ve čtvrtek schválili první z návrhů, které mají umožnit zavedení systému eCall v celé EU od října roku 2015. Po hlasování následovala výměna názorů, kterou iniciovala zpravodajka nařízení o zavedení palubní jednotky eCall do vozidel, česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Cílem bylo prodiskutovat témata ochrany osobních údajů, připravenosti jednotlivých států a možnosti napojení systému na evropské navigační systémy EGNOS a Galileo.

Veřejný systém tísňového volání eCall přivolá posádce automobilu v případě dopravní nehody pomoc prostřednictvím linky 112 a záchranářům pošle přesnou polohu havarovaného vozu, včetně počtu připoutaných pasažérů. Systém, který bude fungovat v EU přeshraničně, má urychlit příjezd sanitek až o 50 % a významně tak snížit počet smrtelných a vážných zranění v silničním provozu. V první fázi má být eCall zaveden ve všech nových modelech osobních a lehkých užitkových vozidel, v dalších fázích se počítá s jeho rozšířením i na motocykly, velké nákladní automobily, autobusy a další.

Výměny názorů se účastnil Peter Hustinx, evropský supervizor pro ochranu osobních údajů, Andy Rooke, koordinátor pilotního projektu HeERO a Fiammetta Diani z evropské agentury GNSS. Peter Hustinx ve svém příspěvku upozornil na nutnost prevence lokalizace osob prostřednictvím komerčních systémů, které mohou být v budoucnu na eCall napojeny. Česká europoslankyně, Olga Sehnalová v debatě připomněla, že veřejný systém eCall bude založen na tzv. spící SIM kartě, kterou lze aktivovat pouze v případě vystřelení airbagů ve vozidle. „Jedná se o systém, který v žádném případě neumožňuje sledování vozidla, nezaznamenává průběžně jeho polohu a ani jej nelze aktivovat mimo automobil,“ řekla poslankyně. Ohledně případných komerčních služeb nad rámec bezpečnostního systému europoslankyně připomněla, že tyto by měly být pro spotřebitele vždy dobrovolné. „Je pouze na zákazníkovi, zda se rozhodne využít jakoukoliv privátní službu nad rámec bezpečnostního systému eCall. Pokud tak učiní, musí být seznámen se všemi jeho funkcemi a možnými dopady na ochranu osobních údajů, na což v návrhu pamatujeme,“ vysvětlila.

Andy Rooke hovořil o připravenosti jednotlivých zemí na zavedení systému eCall, který již několik let testuje pilotní projekt HeERO. Dle jeho slov je Česká republika jako jedna ze tří zemí plně připravena na zavedení této veřejné služby. ČR byla také mezi prvními devíti členskými státy, které se podílely na projektu od jeho počátku. V současné době probíhající druhé fázi projektu se připojilo dalších více než deset států.

Fiammetta Diani z agentury GNSS vysvětlila roli evropských navigačních systémů EGNOS a Galileo, které umožní zpřesnit lokalizaci nehody, a to zejména ve venkovských oblastech a v místech zastavěných vysokými budovami.

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele nyní projedná pozměňovací návrhy, hlasovat se o nich bude v lednu. Na plénum Evropského parlamentu se návrh nařízení, kterým je podmíněno zavedení služby eCall, dostane pravděpodobně v únoru.

Datum: 2.12.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]