Europoslankyně Sehnalová: Česko může mrzet, že regiony a dopravu brali sociální demokraté ze zahraničí

(Zdroj: EurActiv.cz) To, že Česká republika nezískala ekonomické portfolio, o které usilovala, je podle sociálnědemokratické europoslankyně Olgy Sehnalové, která působí ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, zklamáním. Na druhou stranu je přesvědčena, že portfolio pro spravedlnost a ochranu spotřebitele může komisařka Jourová rozhodovat o důležitých a citlivých otázkách. 

Věra Jourová bude v nové Komisi Jean-Claudea Junckera komisařkou pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti pohlaví. Vy se v Evropském parlamentu spotřebitelské politice dlouhodobě věnujete, a proto by nás zajímalo, jaká byla Vaše bezprostřední reakce poté, co jste se tuto novinku dozvěděla?

První reakcí bylo překvapení. Česká republika usilovala o ekonomické portfolio a podle původních zpráv se nějakou dobu zdálo, že to tak i dopadne. Realita se ale nakonec ukázala být jiná. Chtěla bych říct, že to co, přicházelo pro Česko v úvahu, tedy regionální rozvoj či doprava, budou v Komisi nakonec zastávat sociálnědemokratičtí nominanti, avšak z Rumunska a ze Slovenska. To je politická realita, kterou je třeba vnímat i v rámci úvah o tom, jak předseda Juncker sestavoval Komisi. Z tohoto pohledu to tedy považuji pro Českou republiku spíše za zklamání. 

Co bude obsahem portfolia, které bude v Junckerově Komisi zastávat paní Jourová?
V minulosti bylo zosobněno komisařkou Viviane Redingovou, která byla velmi výraznou osobností. Z mého pohledu, tedy z pohledu členky výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, hodnotím získané portfolio kladně. Myslím, že by to mohlo mít v konečném důsledku pozitivní vliv na agendu ochrany spotřebitele, a to i v rámci České republiky.  

Bude však samozřejmě záležet na tom, do jaké míry se paní Jourová portfolia ujme. V žádném případě to nebude jednoduchá agenda. Jako příklad můžu zmínit citlivou ochranu osobních údajů spotřebitelů, která bude pod portfolio spadat. Nelze proto předpokládat, že slyšení v Evropském parlamentu bude jednoduché, a to i z toho důvodu, že se jedná o průřezové portfolio.

Zmiňujete důležité téma ochrany osobních údajů spotřebitelů, jaké další výzvy budoucí komisařku pro spravedlnost, spotřebitelskou politiku a otázky rovnosti pohlaví čekají?
Hlavni úkol, který bude před novou komisařkou stát, bude vymahatelnost spotřebitelských práv. Legislativa, která tuto problematiku pokrývá, je nastavena správně, ale vymahatelnost představuje obrovský problém. Nebude to tedy o nové legislativě, ale o větším důrazu na spolupráci mezi státy a dozorovými orgány.

Vzhledem k tomu, že portfolio, které bude spravovat česká komisařka, spadá pod místopředsedu pro lepší regulaci (portfolio bude zastávat Nizozemec Frans Timmermans; pozn.red.), důležitá bude i revize některé stávající legislativy tak, aby byla efektivnější, přímočařejší a snáze vymahatelná. 

Jak se díváte na spojení několika agend v toto konkrétní portfolio? Dává Vám to smysl?
Spojení témat mi dává větší logiku, než jak to bylo nastaveno v minulosti. Jako členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele v Evropském parlamentu, kterou jsem byla i v minulém funkčním období, jsem jako problematické vnímala to, že se spotřebitelská agenda prolínala různými generálními ředitelstvími a týkala se vícera komisařů. Nyní to bude přímočařejší. 

A jak se zapadá agenda rovnosti pohlaví?

Rovnost pohlaví spadala i v minulém období pod komisařku Redingovou, takže v tomto ohledu se o žádnou velkou změnu nejedná. Je ale pravda, že nyní je to více zdůrazněno. Nejedná se nějaký přílepek, který by do portfolia nepříslušel. Mít samostatného komisaře či komisařku pro otázky pohlaví bylo nereálné.  

Datum: 10.9.2014

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]