Europarlament chce zvýšit bezpečnost spotřebního zboží v Evropě

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele Evropského parlamentu včera odhlasoval důležitý balíček pravidel pro zvýšení bezpečnosti spotřebního zboží a zlepšení dozoru nad trhem s těmito výrobky. Dva legislativní návrhy a akční plán mají zajistit, aby se do zemí Evropské unie nedostaly žádné nebezpečné výrobky, a pokud se tak stane, aby byly snadno dohledatelné a mohlo dojít k jejich případnému rychlému stažení z vnitřního trhu.

„Důležitost balíčku vidím v první řadě v jeho rozsahu a zaměření. Poprvé je zde společným přístupem řešeno veškeré spotřební zboží, mimo potravin. Spotřebitelé tak budou mít větší jistotu, že výrobek, který koupili v jiném členském státě Evropské unie, prošel stejně přísnou kontrolou z hlediska bezpečnosti. To je důležité například u produktů, které jsou určeny dětem, nebo na děti cílí,“ vysvětluje přínosy návrhu česká europoslankyně a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D).

Balíček se vztahuje na nepotravinářské výrobky, které se pohybují na vnitřním trhu Evropské unie, včetně těch dovážených. Výrobci budou mít nově povinnost na obalu viditelně označit zemi původu a také celý distribuční řetězec by měl být lépe dohledatelný. Naopak dobrovolné bude nové značení garantující bezpečnost výrobků, jímž výrobci budou moci označit ty produkty, které úspěšně absolvovaly nezávislé testování. "Jedná se o doplněk k současnému systému značení ‚CE‘, které však potvrzuje pouze formální dodržování legislativy EU, a nikoliv bezpečnost výrobku, jak se spotřebitelé často mylně domnívají," upřesňuje Sehnalová.

„Nová pravidla mají dále přinést jednodušší systém oznamování problémů, efektivnější reakci napříč státy a lepší informování koncových spotřebitelů. Dosud se totiž evropský vnitřní trh potýkal s nedostatečnou koordinací a výměnou informací mezi vnitrostátními dozorovými orgány,“ říká poslankyně Olga Sehnalová. Výměna informací bude spočívat jak na stávajícím systému rychlého varování (RAPEX), tak na novém informačním systému pro dozor nad trhem (ICSMS) pro informace obecnější povahy. V praxi ušetří i zdroje, neboť testy a hodnocení, které již podle společných kritérií provedl jeden členský stát, nebude muset jiný opakovat. Pomoci dozorovým orgánům má i vznik nové databáze zranění při manipulaci s výrobky.

„Podle průzkumu Evropské komise z roku 2012 si až 27 % lidí myslí, že významná část spotřebního zboží, které se pohybuje po Evropě, je nebezpečná. Možná se jedná o určitý signál ztráty důvěry. Naším úkolem je důvěru spotřebitelů znovu získat,“ uzavírá poslankyně Sehnalová.

Obsah balíčku se nyní stane předmětem konečného vyjednávání mezi Parlamentem, Radou a Komisí. Plenární zasedání Evropského parlamentu má balíček definitivně odhlasovat na jaře příštího roku. Jeho účinnost se očekává od roku 2015. Balíček je součástí klíčových legislativních návrhů v rámci Aktu o jednotném trhu II.

Datum: 18.10.2013

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]