Dvojí kvalita výrobků Komisi stále nezajímá

V Evropském parlamentu včera opět zaznělo téma dvojí kvality výrobků. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, jehož členkou je i poslankyně Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), diskutoval s Komisí budoucí podobu spotřebitelské politiky. V rámci zprávy k Novému programu evropské spotřebitelské politiky požádali europoslanci skupiny Socialistů a demokratů (S&D) v čele s Olgou Sehnalovou, aby se nastávající program pro evropské spotřebitele podrobně zabýval i otázkou rozdílné kvality výrobků na vnitřním trhu.

„Domnívám se, že spotřebitelé v některých státech, a tím mám na mysli zejména východoevropský trh, nemají přístup ke stejné úrovni kvality výrobků stejné značky a balení. Evropská unie je přitom založená na tom, že jakákoliv diskriminace spotřebitelů je nepřípustná. Proto opětovně chci po Komisi, aby téma dvojí kvality výrobků začala brát vážně,“ říká poslankyně Olga Sehnalová, která v Evropském parlamentu dlouhodobě poukazuje na znepokojení (nejen) českých spotřebitelů nad kvalitou výrobků stejné značky, které jsou v různých členských státech prodávány ve stejném balení, avšak v rozdílné kvalitě.

Podle ředitelky Evropské komise pro spotřebitelskou politiku, Despiny Spanou, však role Komise nespočívá v posuzování kvality výrobků. „Cílem naší legislativy u potravinových i nepotravinových výrobků je v první řadě jejich bezpečnost. Pokud jde o různé druhy potravin a jejich odlišné složení v rámci jednotlivých trhů, záleží vždy na kulturních zvyklostech a osobní volbě spotřebitelů,“ uvedla na včerejší debatě Spanou.

S takovými argumenty však Olga Sehnalová nesouhlasí, neboť spotřebitelé možnost výběru nemají a jsou nuceni kupovat pouze to, co jim prodejci nabízí. Jak navíc prokázal nedávný průzkum českého spotřebitelského sdružení TEST, kterého se zúčastnilo téměř 26 tisíc respondentů, pro většinu z nich je bezpečnost a kvalita výrobků nejvíce znepokojujícím spotřebitelským problémem.

„Vyzývám Komisi, aby provedla reprezentativní průzkum v této oblasti, na jehož základě bude možné vyhodnotit případnou potřebu doplnění právních předpisů na ochranu spotřebitele. S výsledky tohoto průzkumu musí být seznámeni i evropští spotřebitelé. S jejich důvěrou ve vnitřní trh si už Komise musí přestat zahrávat,“ dodává Sehnalová.

Evropská komise předložila dne 22. května 2012 návrh programu pro evropské spotřebitele v návaznosti na strategii spotřebitelské politiky EU na období 2007–201). Zmíněný návrh obsahuje řadu iniciativ pro spotřebitele na období 2014– 2020.

Datum: 22.2.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]