Dvojí kvalita potravin dnes tématem zasedání ministrů zemědělství v Bruselu

V rámci dnešního zasedání Rady pro zemědělství a rybolov, které se uskuteční v Bruselu, budou ministři na žádost České republiky, projednávat také otázku dvojí kvality značkových výrobků. Česká republika chce iniciováním diskuze obrátit pozornost členských států a Evropské komise k problematice potravin prodávaných na společném trhu EU pod stejnou značkou, avšak lišící se v jednotlivých státech svým obsahem a kvalitou.

Aktivitu České republiky na ministerské úrovni vítá Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu za ČSSD, která na problematiku dvojí kvality výrobků na půdě unijních institucí dlouhodobě upozorňuje a v minulosti také stála u dvou srovnávacích výzkumů vybraných potravin:

„Požádala jsem pana premiéra o součinnost ve věci prošetření možné deformace vnitřního trhu EU a diskriminace evropských spotřebitelů s ohledem na rozdílnou kvalitu produktů uváděných na trh v různých členských zemích, protože se jedná o záležitost vnitřního trhu, která jednoznačně vyžaduje řešení na evropské úrovni. Jsem proto velmi ráda, že po písemných interpelacích Komise ze strany ministrů průmyslu a zemědělství iniciuje Česká republika debatu také na úrovni členských států. Současná vláda potvrzuje, že vnímá hlas nespokojených spotřebitelů, a věřím, že předložením věcných argumentů  využijeme příležitosti k otevření široké diskuze, která donutí konat i dosud velmi pasivní Evropskou komisi,“ říká europoslankyně Olga Sehnalová.

Žádost České republiky o zařazení tohoto bodu nad rámec plánovanou agendu přichází necelé tři týdny po jednání ministrů zemědělství států rozšířené Visegrádské skupiny, které proběhlo v Praze dne 29. dubna 2016, a které ČR momentálně předsedá. V rámci pražské diskuse k problematice dvojí kvality potravin se přítomné delegace obecně shodly na nepřijatelnosti této situace a potřebě jejího celoevropského řešení.

Podkladová nóta české delegace na dnešní jednání je přístupná zde: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8754-2016-INIT/en/pdf

 

Datum: 17.5.2016

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]