Doprava: 11,9 miliardy EUR na zkvalitnění evropských spojení

Evropská komise v minulém týdnu vyzvala členské státy, aby navrhly projekty, na jejichž základě využijí 11,9 miliardy EUR z finančních prostředků EU na zlepšení evropských dopravních spojení. Jedná se o největší jednorázovou finanční částku, jakou EU dosud vyčlenila na dopravní infrastrukturu. Členské státy mají k předložení svých nabídek lhůtu do 26. února 2015.

Financování se zaměří na 9 velkých dopravních koridorů, které budou tvořit hlavní dopravní síť a působit jako ekonomická páteř jednotného trhu. Díky těmto finančním prostředkům se odstraní problémová místa se sníženou průchodností, zásadním způsobem se změní spojení mezi východem a západem a pro podniky a občany v celé EU se usnadní přeshraniční doprava.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Doprava je rozhodujícím faktorem pro efektivní fungování evropského hospodářství. Pro hospodářské oživení mají proto investice do dopravních spojení větší význam než kdy předtím. Oblasti v Evropě, které nemají dobré dopravní spojení, nezaznamenají růst a nebudou prosperovat. Členské státy musí využít této příležitosti a ucházet se o finanční prostředky, které jim umožní zlepšit dopravní propojení, posílit konkurenceschopnost a nabídnout občanům a podnikům lepší a rychlejší dopravu.“

Financování dopravy z prostředků EU se v rámci nového nástroje pro propojení Evropy (CEF) trojnásobně zvýšilo z 8 miliard EUR na období 2007–2013 na 26 miliard EUR na období 2014–2020. Dnešní výzva se týká první tranše nových finančních prostředků, které budou pro dopravu k dispozici.

"Česká republika by se měla snažit zareagovat na výzvu Komise co nejdříve a představit kvalitní návrhy dopravních projektů, které budou připraveny tak, aby byly v souladu s metodikou Evropské komise pro jejich úspěšné schválení. Výzva zahrnuje možnost čerpání prostředků ve výši 4 miliard EUR v rámci tzv. Kohezního CEFu, tedy nástroje, který je vyhrazen pouze pro kohezní země. Další části výzvy jsou otevřeny všem členským státům, zde se dá očekávat opravdu vysoká konkurence co do kvality, tak i rychlosti v předkládání projektů." Vysvětlila poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), náhradní členka ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Nová hlavní síť, která má být vytvořena do roku 2030, propojí:

  • 94 hlavních evropských přístavů s železnicemi a silnicemi,
  • 38 hlavních letišť s významnými městy pomocí železnice,
  • 15 000 km železničních tratí zmodernizovaných na vysokorychlostní tratě,
  • 35 přeshraničních projektů, jejichž cílem je snížit počet dopravně problematických lokalit.

Na financování projektů se kromě EU musí spolupodílet i členské státy. Výsledky výběrového řízení a přidělení prostředků na projekty budou oznámeny v létě 2015.

***

Českou republikou procházejí dva koridory hlavní sítě:

Baltsko-jaderský koridor je jednou z nejdůležitějších transevropských silničních a železničních os. Spojuje Baltské moře s Jaderským a probíhá napříč průmyslovými oblastmi na jihu Polska (Horní Slezsko), Vídní a Bratislavou, východní oblastí Alp a severní Itálií. Jeho součástí jsou železniční projekty jako např. semmeringský patní tunel a koralmská železniční trať v Rakousku, jakož i přeshraniční úseky mezi Polskem, Českou republikou a Slovenskem.

Koridor Východ – východní Středomoří spojuje námořní rozhraní Severního, Černého a Středozemního moře. Má umožnit optimálně využít dotyčných přístavů a souvisejících mořských dálnic. S pomocí Labe coby vnitrozemské vodní cesty zlepší multimodální propojení mezi severním Německem, Českou republikou, panonskou oblastí a jihovýchodní Evropou. Odtud poputuje dál po moři a propojí Řecko s Kyprem.

 

Celá výzva Evropské komise a další informace jsou k dispozici zde.


Zdroj: Evropská komise

Datum: 17.9.2014

Podobné články:

Ceny volání v EU se sníží - europoslanci přijali nový telekomunikační kodex 14.11.2018

Evropský parlament dnes schválil novou podobu tzv. telekomunikačního kodexu. Díky němu se od 15. května příštího roku sníží ceny za volání v rámci EU. Cena za volání z Česka do jiné země Unie tak nepřekročí 6 korun za minutu (0,19 eur/min), SMS bude stát maximálně 1,50 Kč (0,06 ...

Rakouské dny zakončil rytmus tance Schuhplattler 19.10.2018

Poslední večer kroměřížských Evropských dnů je už tradičně věnovaný folklóru dané země - dnes večer tedy Dům kultury rozezněly energické tóny rakouského tance Schuhplattler. ...

Třetí den Rakouských dnů patřil cestovatelskému odpoledni 18.10.2018

Evropské dny věnované Rakousku dnes svým programem představily Rakousko jako turistickou destinaci. Nejprve jeden z dílů pořadu Cestománie provedl návštěvníky po jedné ze spolkových zemí, kterou je Tyrolsko a také po stopách Karla Havlíčka Borovského. Poté o svých letitých zkušenostech ...

100 let od rozpadu Rakouska-Uherska připomněly i Rakouské dny 18.10.2018

Výročí vzniku samostatného Československa se dnes dotkl i program Rakouských dnů. Ředitel Ústavu českých dějin FF UK prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. přijal pozvání do Kroměříže, aby pohovořil o tom, jaké byly širší souvislosti rozpadu rakousko-uherské monarchie. ...

Úterní Rakouské dny nabídly program na celé odpoledne - dětem, milovníkům literatury i filmu 16.10.2018

Druhý den Rakouských dnů v Kroměříži přinesl hned tři události spojené s Rakouskem - program pro děti, besedu o spisovatelce Marii von Ebner-Eschenbachové a promítání filmu Toni Erdmann. ...

Zahájení Rakouských dnů v Kroměříži si nenechal ujít rekordní počet diváků 15.10.2018

Rakouské písně, výstavy, beseda o životě Čechů ve Vídni, ale i mnoho dalšího čekalo na návštěvníky dnešního slavnostního zahájení Rakouských dnů v Kroměříži, které pořádá poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.  ...

Jak to vidím já
Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje

V pondělí 5.listopadu zasedá ve Zlíně Zastupitelstvo Zlínského kraje. Zaslali jsme všem zastupitelům tento otevřený dopis: ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Předvolební úvaha

27.8.2018 |

Do voleb v Kroměříži jde třináct stran a hnutí s mnoha novými lidmi, kteří se ucházejí o to, stát se městskými zastupiteli. Je taková doba, která přeje novým tvářím, představám a slibům, že teď to bude jiné, lepší. Město se ... pokračování

Naše videa
Litevské dny Olgy Sehnalové

11.11.2013 | Jaké byly Litevské dny? Podívejte se na naše video z průběhu akce
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]