Doprava: 11,9 miliardy EUR na zkvalitnění evropských spojení

Evropská komise v minulém týdnu vyzvala členské státy, aby navrhly projekty, na jejichž základě využijí 11,9 miliardy EUR z finančních prostředků EU na zlepšení evropských dopravních spojení. Jedná se o největší jednorázovou finanční částku, jakou EU dosud vyčlenila na dopravní infrastrukturu. Členské státy mají k předložení svých nabídek lhůtu do 26. února 2015.

Financování se zaměří na 9 velkých dopravních koridorů, které budou tvořit hlavní dopravní síť a působit jako ekonomická páteř jednotného trhu. Díky těmto finančním prostředkům se odstraní problémová místa se sníženou průchodností, zásadním způsobem se změní spojení mezi východem a západem a pro podniky a občany v celé EU se usnadní přeshraniční doprava.

Místopředseda Evropské komise Siim Kallas, odpovědný za dopravu, uvedl: „Doprava je rozhodujícím faktorem pro efektivní fungování evropského hospodářství. Pro hospodářské oživení mají proto investice do dopravních spojení větší význam než kdy předtím. Oblasti v Evropě, které nemají dobré dopravní spojení, nezaznamenají růst a nebudou prosperovat. Členské státy musí využít této příležitosti a ucházet se o finanční prostředky, které jim umožní zlepšit dopravní propojení, posílit konkurenceschopnost a nabídnout občanům a podnikům lepší a rychlejší dopravu.“

Financování dopravy z prostředků EU se v rámci nového nástroje pro propojení Evropy (CEF) trojnásobně zvýšilo z 8 miliard EUR na období 2007–2013 na 26 miliard EUR na období 2014–2020. Dnešní výzva se týká první tranše nových finančních prostředků, které budou pro dopravu k dispozici.

"Česká republika by se měla snažit zareagovat na výzvu Komise co nejdříve a představit kvalitní návrhy dopravních projektů, které budou připraveny tak, aby byly v souladu s metodikou Evropské komise pro jejich úspěšné schválení. Výzva zahrnuje možnost čerpání prostředků ve výši 4 miliard EUR v rámci tzv. Kohezního CEFu, tedy nástroje, který je vyhrazen pouze pro kohezní země. Další části výzvy jsou otevřeny všem členským státům, zde se dá očekávat opravdu vysoká konkurence co do kvality, tak i rychlosti v předkládání projektů." Vysvětlila poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), náhradní členka ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch.

Nová hlavní síť, která má být vytvořena do roku 2030, propojí:

  • 94 hlavních evropských přístavů s železnicemi a silnicemi,
  • 38 hlavních letišť s významnými městy pomocí železnice,
  • 15 000 km železničních tratí zmodernizovaných na vysokorychlostní tratě,
  • 35 přeshraničních projektů, jejichž cílem je snížit počet dopravně problematických lokalit.

Na financování projektů se kromě EU musí spolupodílet i členské státy. Výsledky výběrového řízení a přidělení prostředků na projekty budou oznámeny v létě 2015.

***

Českou republikou procházejí dva koridory hlavní sítě:

Baltsko-jaderský koridor je jednou z nejdůležitějších transevropských silničních a železničních os. Spojuje Baltské moře s Jaderským a probíhá napříč průmyslovými oblastmi na jihu Polska (Horní Slezsko), Vídní a Bratislavou, východní oblastí Alp a severní Itálií. Jeho součástí jsou železniční projekty jako např. semmeringský patní tunel a koralmská železniční trať v Rakousku, jakož i přeshraniční úseky mezi Polskem, Českou republikou a Slovenskem.

Koridor Východ – východní Středomoří spojuje námořní rozhraní Severního, Černého a Středozemního moře. Má umožnit optimálně využít dotyčných přístavů a souvisejících mořských dálnic. S pomocí Labe coby vnitrozemské vodní cesty zlepší multimodální propojení mezi severním Německem, Českou republikou, panonskou oblastí a jihovýchodní Evropou. Odtud poputuje dál po moři a propojí Řecko s Kyprem.

 

Celá výzva Evropské komise a další informace jsou k dispozici zde.


Zdroj: Evropská komise

Datum: 17.9.2014

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Život se supermarkety, život bez nich

16.9.2015 | Kdy jste naposled nakoupili v supermarketu? Dnes, včera, nebo předevčírem? Obchodní řetězce jsou hlavním místem, kde Češi i jiní Evropané nakupují potraviny. Jejich působení má ale mnoho dopadů i mimo naše žaludky a peněženky. ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]