Den evropské občanské iniciativy – nový nástroj usnadní předkládání iniciativ

Přibližně šest milionů Evropanů podpořilo během posledních tří let některou z evropských občanských iniciativ. Svým hlasem tak tvůrce evropských politik upozornili na důležitá témata. Dnešní Den evropské občanské iniciativy 2015, který se koná v Bruselu, přinesl novou službu pro organizátory iniciativ.

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) představil službu, která pro všechny potvrzené evropské občanské iniciativy zajistí překlad textu předkládané iniciativy (800 znaků) do všech jazyků EU, čímž odstraní jednu z největších překážek pro občany a usnadní jejich politickou angažovanost.

"Evropská občanská iniciativa je ještě stále ve svých počátcích. Dosud dosáhly hranice jednoho milionu podpisů pouze tři iniciativy. Aby byla EOI skutečně tím, co umožní občanům v Evropě větší zapojení do rozhodování a tvorby evropských politik, musí splnit základní předpoklad, kterým je srozumitelnost a dostupnost informací. Tomu by měla napomoci i tato nová služba," uvedla poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová.

Den evropské občanské iniciativy, každoroční akce vytvořená EHSV, dává možnost zúčastněným stranám a organizátorům evropské občanské iniciativy vyměňovat si informace a zkušenosti.

„Evropská občanská iniciativa je jedním z hlavních prvků pro obnovení důvěry v evropské instituce. Musíme hledat inovativní metody, jak podnítit rozsáhlejší a efektivnější využívání tohoto nástroje. Naším úkolem je zajistit, aby tento významný projekt naplnil svůj potenciál,“ prohlásil při této příležitosti první místopředseda Evropské komise Frans Timmermans.

Lisabonská smlouva stanoví, že jestliže občanská iniciativa shromáždí více než jeden milion podpisů týkajících se oblasti, v níž má Evropská komise pravomoc navrhnout právní předpisy, pak musí Komise tuto otázku formálně projednat a zveřejnit odpověď v podobě sdělení Komise. Za poslední tři roky došlo Komisi 51 žádostí o zahájení iniciativy, v současné době sbírají podpisy tři z nich.

Podrobnosti o evropské občanské iniciativě naleznete na http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=cs.

Datum: 13.4.2015

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]