ČSSD uzavřela dohodu s Radou seniorů ČR: Prosadíme lepší podmínky pro život seniorů!

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes včera podepsali dohodu o vzájemné spolupráci, která přispěje ke zlepšení situace seniorů v ČR. Obě strany se zavázaly k úzké spolupráci na legislativních návrzích ve vztahu k seniorům, podpoře krajských a městských rad seniorů jako poradních orgánů krajů a obcí. ČSSD se rovněž zavázala, že bude podporovat využití Evropských fondů na vzdělávací a poradenské aktivity seniorských organizací.

Znění dohody o vzájemné spolupráci mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Radou seniorů České republiky

Dohoda o spolupráci se uzavírá v souladu se zájmy obou stran a formálně povyšuje vzájemné vztahy a formy spolupráce zahájené v  roce 2007 na kvalitativně vyšší úroveň. Současná generace tzv. „třetího a čtvrtého věku – senioři“ představují významnou část české společnosti s řadou specifických problémů a potřeb, které je nutno řešit cestou politických rozhodnutí. Zastoupení seniorů v  rozhodovacích procesech ve veřejné správě je přes všechny proklamované zásady stále minimální, proto je nutná spolupráce představitelů seniorů i s politickou reprezentací státu. Rada seniorů ČR je sice členem tzv. Rady vlády pro seniory a  stárnutí populace, ta je ale pouze vládním orgánem poradním a nemá rozhodovací kompetence.

Současně obě strany Dohody vnímají potřebu více se seznamovat s řešením problémů seniorů v ostatních členských státech EU, vyměňovat si navzájem svoje poznání, zkušenosti a názory a konzultovat postup i způsob ovlivňování rozhodovacích procesů veřejné správy.

Z uvedených důvodů obě strany Dohody přijímají následné závazky:

1. ČSSD bude konzultovat návrhy řešení problémů a uspokojování potřeb seniorů s  RS ČR, v  poslaneckém a senátorském klubu umožní prostřednictvím poslanců i senátorů ČSSD RS ČR předkládat legislativní aktivity do Parlamentu České republiky a finančně podpoří jejich tvorbu, poslanecký a senátorský klub ČSSD stanoví kontaktní osoby pro spolupráci s RS ČR, při zpracovávání stranických koncepcí týkajících se seniorské populace bude ČSSD maximálně využívat odborníky RS ČR.

2. ČSSD bude podporovat konstituování a činnost krajských a městských rad seniorů jako konzultativních a poradních orgánů krajské a městské samosprávy, na poradách s  hejtmany bude alespoň 1x ročně projednávat plnění „Memoranda“ o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a RS ČR.

3. ČSSD bude nadále finančně podporovat vydávání měsíčníku Doba seniorů, a to zakoupením 1 000 kusů měsíčně.    

4. ČSSD bude podporovat personální zapojení zástupců RS ČR do mediálních rad veřejnoprávních médií, tj. do České televize a Českého rozhlasu a zároveň zapojení zástupců ČSSD (KS ČSSD) do orgánů RS ČR.

5. ČSSD bude podporovat využití Evropských fondů pro vzdělávací, informační,   poradenské, kulturní a společenské aktivity seniorských organizací, pro zvyšování kvality života ve stáří,  pro rozvoj zaměstnanosti a využívání ekonomického potenciálu seniorů včetně využívání osvědčených zahraničních zkušeností, ČSSD bude RS ČR poskytovat informace o právních předpisech EU respektive i členských států EU týkajících se seniorů.

6. RS ČR RS ČR bude o legislativní spolupráci s ČSSD informovat seniorskou veřejnost prostřednictvím tiskových konferencí, svého měsíčníku Doba seniorů, členských schůzí a besed 25 členských organizací i na předvolebních krajských „kulatých stolech“ seniorských voličů.

7. RS ČR bude organizovat předvolební „krajské kulaté stoly“ se seniorskou tématikou na kterých budou seniorští voliči informováni o parlamentní a krajské spolupráci s ČSSD, předvolební „krajské kulaté stoly“ budou organizovány vždy před krajskými a parlamentními volbami. Další formy participace a podpory seniorských organizací ČSSD ve všech volbách zastupitelských sborů budou dohadovány před každými volbami samostatně.

8. RS ČR umožní v  měsíčníku Doba seniorů placenou prezentaci politiky i aktivit ČSSD.

9. RS ČR se bude prostřednictvím svých představitelů aktivně zúčastňovat jednání Klubu seniorů ČSSD, dále odborných seminářů, stranických konferencí a sjezdů ČSSD.

10. RS ČR bude zvát na své sjezdy  vedoucí představitele ČSSD.

Zdroj: Tiskové oddělení ČSSD

Datum: 2.10.2013

Podobné články:

Dvojí kvalita potravin už v Česku neprojde, novela zákona o potravinách ji zakáže pod pokutou 50 milionů korun 29.4.2019

...

Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová 17.4.2019

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ...

Tisková zpráva Olgy Sehnalové: Zákaz dvojí kvality výrobků vracím k hlasování 10.4.2019

Europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD) dostála svému slibu a snaží se o přepracování textu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Dnes předala dostatečné množství podpisů pod pozměňovací návrh, který má vrátit do textu směrnice explicitní zákaz dvojí kvality výrobků. O ...

Řidič zůstává pánem nad vozidlem. Vyjednavači Evropského parlamentu změnili požadavky Komise na nové bezpečnostní prvky vozidel 26.3.2019

V noci na dnešek bylo dosaženo dohody mezi vyjednavači Evropského parlamentu a Rady ministrů o textu nařízení, které se týká instalace nových bezpečnostních prvků ve vozidlech. ...

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

Občané s postižením budou nově moci plně využívat některé zboží a služby, jako jsou počítače, mobilní telefony nebo bankomaty. Evropský parlament dnes schválil zákon, který ukládá vybraným výrobcům a prodejcům povinnosti nabízet je v takové podobě, aby je mohl ...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

Přijetí vůbec prvního celoevropského zákona, který významně ochrání zemědělce a drobné podnikatele před nekalými praktikami velkých hráčů, dnes potvrdil na svém zasedání ve Štrasburku Evropský parlament. ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]