ČSSD uzavřela dohodu s Radou seniorů ČR: Prosadíme lepší podmínky pro život seniorů!

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes včera podepsali dohodu o vzájemné spolupráci, která přispěje ke zlepšení situace seniorů v ČR. Obě strany se zavázaly k úzké spolupráci na legislativních návrzích ve vztahu k seniorům, podpoře krajských a městských rad seniorů jako poradních orgánů krajů a obcí. ČSSD se rovněž zavázala, že bude podporovat využití Evropských fondů na vzdělávací a poradenské aktivity seniorských organizací.

Znění dohody o vzájemné spolupráci mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Radou seniorů České republiky

Dohoda o spolupráci se uzavírá v souladu se zájmy obou stran a formálně povyšuje vzájemné vztahy a formy spolupráce zahájené v  roce 2007 na kvalitativně vyšší úroveň. Současná generace tzv. „třetího a čtvrtého věku – senioři“ představují významnou část české společnosti s řadou specifických problémů a potřeb, které je nutno řešit cestou politických rozhodnutí. Zastoupení seniorů v  rozhodovacích procesech ve veřejné správě je přes všechny proklamované zásady stále minimální, proto je nutná spolupráce představitelů seniorů i s politickou reprezentací státu. Rada seniorů ČR je sice členem tzv. Rady vlády pro seniory a  stárnutí populace, ta je ale pouze vládním orgánem poradním a nemá rozhodovací kompetence.

Současně obě strany Dohody vnímají potřebu více se seznamovat s řešením problémů seniorů v ostatních členských státech EU, vyměňovat si navzájem svoje poznání, zkušenosti a názory a konzultovat postup i způsob ovlivňování rozhodovacích procesů veřejné správy.

Z uvedených důvodů obě strany Dohody přijímají následné závazky:

1. ČSSD bude konzultovat návrhy řešení problémů a uspokojování potřeb seniorů s  RS ČR, v  poslaneckém a senátorském klubu umožní prostřednictvím poslanců i senátorů ČSSD RS ČR předkládat legislativní aktivity do Parlamentu České republiky a finančně podpoří jejich tvorbu, poslanecký a senátorský klub ČSSD stanoví kontaktní osoby pro spolupráci s RS ČR, při zpracovávání stranických koncepcí týkajících se seniorské populace bude ČSSD maximálně využívat odborníky RS ČR.

2. ČSSD bude podporovat konstituování a činnost krajských a městských rad seniorů jako konzultativních a poradních orgánů krajské a městské samosprávy, na poradách s  hejtmany bude alespoň 1x ročně projednávat plnění „Memoranda“ o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a RS ČR.

3. ČSSD bude nadále finančně podporovat vydávání měsíčníku Doba seniorů, a to zakoupením 1 000 kusů měsíčně.    

4. ČSSD bude podporovat personální zapojení zástupců RS ČR do mediálních rad veřejnoprávních médií, tj. do České televize a Českého rozhlasu a zároveň zapojení zástupců ČSSD (KS ČSSD) do orgánů RS ČR.

5. ČSSD bude podporovat využití Evropských fondů pro vzdělávací, informační,   poradenské, kulturní a společenské aktivity seniorských organizací, pro zvyšování kvality života ve stáří,  pro rozvoj zaměstnanosti a využívání ekonomického potenciálu seniorů včetně využívání osvědčených zahraničních zkušeností, ČSSD bude RS ČR poskytovat informace o právních předpisech EU respektive i členských států EU týkajících se seniorů.

6. RS ČR RS ČR bude o legislativní spolupráci s ČSSD informovat seniorskou veřejnost prostřednictvím tiskových konferencí, svého měsíčníku Doba seniorů, členských schůzí a besed 25 členských organizací i na předvolebních krajských „kulatých stolech“ seniorských voličů.

7. RS ČR bude organizovat předvolební „krajské kulaté stoly“ se seniorskou tématikou na kterých budou seniorští voliči informováni o parlamentní a krajské spolupráci s ČSSD, předvolební „krajské kulaté stoly“ budou organizovány vždy před krajskými a parlamentními volbami. Další formy participace a podpory seniorských organizací ČSSD ve všech volbách zastupitelských sborů budou dohadovány před každými volbami samostatně.

8. RS ČR umožní v  měsíčníku Doba seniorů placenou prezentaci politiky i aktivit ČSSD.

9. RS ČR se bude prostřednictvím svých představitelů aktivně zúčastňovat jednání Klubu seniorů ČSSD, dále odborných seminářů, stranických konferencí a sjezdů ČSSD.

10. RS ČR bude zvát na své sjezdy  vedoucí představitele ČSSD.

Zdroj: Tiskové oddělení ČSSD

Datum: 2.10.2013

Podobné články:

Avizo: Autonomní vozidla se chystají vstoupit na evropské silnice 14.1.2019

Doprava nejen v Evropě se v posledních letech výrazně mění vlivem čím dál větší digitalizace a automatizace. V silniční dopravě je v posledních letech fenoménem vývoj autonomního řízení, které vozidlo ovládá s minimálním zásahem nebo úplně bez zásahu řidiče. Evropská unie se ...

Školáci jako spotřebitelé: Co děláme a co dělat můžeme? 16.11.2018

Odpovědi bude hledat konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR ...

Europoslanci chtějí lepší práva pro cestující vlakem, čeká se na členské státy 15.11.2018

Jak by měla vypadat nová pravidla pro cestování na železnici schválili právě poslanci a poslankyně Evropského parlamentu. Europoslanci odhlasovali mimo jiné změny tykající se podmínek odškodnění cestujících při zpoždění vlaku. Cestování vlakem by mělo být jednodušší i pro cestující ...

Avizo: Hlasování o právech cestujících v železniční dopravě 12.11.2018

Jedním z témat nadcházejícího plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku bude hlasování o právech cestujících v železniční dopravě. Mimo jiné tento návrh posiluje práva lidí se zdravotním postižením a usnadňuje jejich cestování. Díky novým pravidlům by měli mít ...

Železniční spojení Praha-Drážďany brzy spojí vysokorychlostní trať 7.11.2018

Německé spolkové ministerstvo dopravy včera zveřejnilo projekty, které plánuje do roku 2030 přednostně financovat jako tzv. projekty naléhavé potřeby. ...

Omezme množství plastů v mořích, vyzvali europoslanci 24.10.2018

Více než 70 % odpadů v mořích dnes tvoří vyhozené plastové výrobky na jedno použití, které jsou také hlavním zdrojem makroplastů v přírodě. Poslanci Evropského parlamentu proto dnes odhlasovali návrh nové právní úpravy, která by měla v EU od roku 2021 omezit jejich používání. ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]