ČSSD uzavřela dohodu s Radou seniorů ČR: Prosadíme lepší podmínky pro život seniorů!

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes včera podepsali dohodu o vzájemné spolupráci, která přispěje ke zlepšení situace seniorů v ČR. Obě strany se zavázaly k úzké spolupráci na legislativních návrzích ve vztahu k seniorům, podpoře krajských a městských rad seniorů jako poradních orgánů krajů a obcí. ČSSD se rovněž zavázala, že bude podporovat využití Evropských fondů na vzdělávací a poradenské aktivity seniorských organizací.

Znění dohody o vzájemné spolupráci mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Radou seniorů České republiky

Dohoda o spolupráci se uzavírá v souladu se zájmy obou stran a formálně povyšuje vzájemné vztahy a formy spolupráce zahájené v  roce 2007 na kvalitativně vyšší úroveň. Současná generace tzv. „třetího a čtvrtého věku – senioři“ představují významnou část české společnosti s řadou specifických problémů a potřeb, které je nutno řešit cestou politických rozhodnutí. Zastoupení seniorů v  rozhodovacích procesech ve veřejné správě je přes všechny proklamované zásady stále minimální, proto je nutná spolupráce představitelů seniorů i s politickou reprezentací státu. Rada seniorů ČR je sice členem tzv. Rady vlády pro seniory a  stárnutí populace, ta je ale pouze vládním orgánem poradním a nemá rozhodovací kompetence.

Současně obě strany Dohody vnímají potřebu více se seznamovat s řešením problémů seniorů v ostatních členských státech EU, vyměňovat si navzájem svoje poznání, zkušenosti a názory a konzultovat postup i způsob ovlivňování rozhodovacích procesů veřejné správy.

Z uvedených důvodů obě strany Dohody přijímají následné závazky:

1. ČSSD bude konzultovat návrhy řešení problémů a uspokojování potřeb seniorů s  RS ČR, v  poslaneckém a senátorském klubu umožní prostřednictvím poslanců i senátorů ČSSD RS ČR předkládat legislativní aktivity do Parlamentu České republiky a finančně podpoří jejich tvorbu, poslanecký a senátorský klub ČSSD stanoví kontaktní osoby pro spolupráci s RS ČR, při zpracovávání stranických koncepcí týkajících se seniorské populace bude ČSSD maximálně využívat odborníky RS ČR.

2. ČSSD bude podporovat konstituování a činnost krajských a městských rad seniorů jako konzultativních a poradních orgánů krajské a městské samosprávy, na poradách s  hejtmany bude alespoň 1x ročně projednávat plnění „Memoranda“ o spolupráci mezi Asociací krajů ČR a RS ČR.

3. ČSSD bude nadále finančně podporovat vydávání měsíčníku Doba seniorů, a to zakoupením 1 000 kusů měsíčně.    

4. ČSSD bude podporovat personální zapojení zástupců RS ČR do mediálních rad veřejnoprávních médií, tj. do České televize a Českého rozhlasu a zároveň zapojení zástupců ČSSD (KS ČSSD) do orgánů RS ČR.

5. ČSSD bude podporovat využití Evropských fondů pro vzdělávací, informační,   poradenské, kulturní a společenské aktivity seniorských organizací, pro zvyšování kvality života ve stáří,  pro rozvoj zaměstnanosti a využívání ekonomického potenciálu seniorů včetně využívání osvědčených zahraničních zkušeností, ČSSD bude RS ČR poskytovat informace o právních předpisech EU respektive i členských států EU týkajících se seniorů.

6. RS ČR RS ČR bude o legislativní spolupráci s ČSSD informovat seniorskou veřejnost prostřednictvím tiskových konferencí, svého měsíčníku Doba seniorů, členských schůzí a besed 25 členských organizací i na předvolebních krajských „kulatých stolech“ seniorských voličů.

7. RS ČR bude organizovat předvolební „krajské kulaté stoly“ se seniorskou tématikou na kterých budou seniorští voliči informováni o parlamentní a krajské spolupráci s ČSSD, předvolební „krajské kulaté stoly“ budou organizovány vždy před krajskými a parlamentními volbami. Další formy participace a podpory seniorských organizací ČSSD ve všech volbách zastupitelských sborů budou dohadovány před každými volbami samostatně.

8. RS ČR umožní v  měsíčníku Doba seniorů placenou prezentaci politiky i aktivit ČSSD.

9. RS ČR se bude prostřednictvím svých představitelů aktivně zúčastňovat jednání Klubu seniorů ČSSD, dále odborných seminářů, stranických konferencí a sjezdů ČSSD.

10. RS ČR bude zvát na své sjezdy  vedoucí představitele ČSSD.

Zdroj: Tiskové oddělení ČSSD

Datum: 2.10.2013

Podobné články:

Olga Sehnalová: Lepší přístup k produktům a službám pro osoby s postižením 13.3.2019

...

Olga Sehnalová: Potvrzeno. Zemědělci budou lépe chráněni proti nekalým praktikám 12.3.2019

...

Europoslankyně Sehnalová: auta v EU budou bezpečnější, ale nekomplikujme řidičům zbytečně život 21.2.2019

...

Legislativní zákaz dvojí kvality - schváleno! 22.1.2019

Schváleno! Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů právě přijal kompromisní návrh Olgy Sehnalové, který zakazuje dvojí kvalitu a požaduje JASNÉ označení výrobků. ...

Avizo: Autonomní vozidla se chystají vstoupit na evropské silnice 14.1.2019

Doprava nejen v Evropě se v posledních letech výrazně mění vlivem čím dál větší digitalizace a automatizace. V silniční dopravě je v posledních letech fenoménem vývoj autonomního řízení, které vozidlo ovládá s minimálním zásahem nebo úplně bez zásahu řidiče. Evropská unie se ...

Školáci jako spotřebitelé: Co děláme a co dělat můžeme? 16.11.2018

Odpovědi bude hledat konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR ...

Jak to vidím já
Hlavní problém okolo supernemocnice? Kdo ji zaplatí, ...

Pod pojmem systemizace pracovních míst si většina z nás asi nepředstaví nic konkrétního. Ve zdravotnictví jsou to zjednodušeně tabulky, které říkají, kolik zdravotníků, lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů a ostatního personálu v nemocnicích potřebujete, abyste zajistili provoz nemocnic. To znamená, abyste bez problémů zajistili nejen běžný provoz ve dne, ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Naše videa
Konference - Budoucí vývoj nákladních vozidel

5.12.2013 | Europoslankyně Olga Sehnalová, členka Výboru pro dopravu a cestovní ruch, vystoupila ve čtvrtek 5. prosince na pozvání Evropské asociace automobilových výrobců (ACEA) spolu s komisařkou Connie Hedegaardovou mezi hlavními řečníky ...
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]