Přehled dění v EU - úterý 15.dubna

Posílení bezpečnosti výrobků: poslanci požadují povinné označování "vyrobeno v". Označení "Made in" by mělo být povinné pro všechny výrobky prodávané na jednotném trhu, s výjimkou potravin. Parlament tak uvedl v dněšním hlasování k návrhům na posílení požadavků pro bezpečnost výrobků a pravidel dozoru nad trhem, jejichž cílem je posílit ochranu spotřebitelů v EU. Poslanci také žádají přísnější sankce pro firmy, které prodávají nevyhovující či potenciálně nebezpečné zboží. Povinné označování původu by zlepšilo sledovatelnost výrobků a posílilo tak ochranu spotřebitele. V současnosti nelze dopátrat výrobce až 10 % zboží, které zachytí výstražný systém pro rychlou výměnu informací EU (RAPEX). Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43453/html/Pos%C3%ADlen%C3%AD-bezpe%C4%8Dnosti-v%C3%BDrobk%C5%AF-poslanci-po%C5%BEaduj%C3%AD-povinn%C3%A9-ozna%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD-vyrobeno-v

Základní bankovní účet pro všechny: všechny osoby s legálním pobytem v EU budou mít na základě legislativy, kterou dnes schválil Evropský parlament, právo otevřít si základní platební účet. Toto právo by nemělo být nikomu odmítnuto na základě národnosti či místa trvalého bydliště. Podle nových pravidel by měly být poplatky a pravidla pro tyto účty jasně uváděny a snadno porovnatelné. Zákazníci by také měli být s to jednoduše přejít na jiný základní účet nabízející lepší podmínky. Aby legislativa vstoupila v platnost, musí nová pravidla ještě formálně schválit členské státy (Rada EU). Ty pak budou mít 24 měsíců na jejich provedení do vnitrostátních předpisů. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43466/html/Z%C3%A1kladn%C3%AD-bankovn%C3%AD-%C3%BA%C4%8Det-pro-v%C5%A1echny

Parlament sejmul břemeno záchrany bank z ramen daňových poplatníků. Evropský parlament dnes rovněž schválil trojici opatření, která přenesou rizika úpadku bank z ramen daňových poplatníků na banky samotné. Dvě opatření se týkají restrukturalizace a ukončení činnosti problémových bank, třetí zajišťuje, že za vklady do 100.000 EUR budou ručit banky a nikoli daňoví poplatníci. Tato opatření doplňují již existující jednotný mechanismus bankovního dohledu a posouvají EU o kus blíže k bankovní unii. Více informací zde:http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43458/html/Parlament-sejmul-b%C5%99emeno-z%C3%A1chrany-bank-z-ramen-da%C5%88ov%C3%BDch-poplatn%C3%ADk%C5%AF

Datum: 15.4.2014

Podobné články:

Přehled dění v EU - úterý 22. dubna 23.4.2014

Uklidíme Evropu! V Evropě skončí každoročně na ulicích, v moři, na plážích, v lesích a jinde v přírodě miliony tun odpadků. A rok co rok se miliony Evropanů zapojují do dobrovolných akcí, aby uklidili své okolí. Iniciativa „Uklidíme Evropu“ se snaží motivovat k více takovým ...

Přehled dění v EU - čtvrtek 17.dubna 17.4.2014

Ukrajina: europoslanci vyzývají k sankcím EU vůči ruským energetickým společnostem. EU musí posílit sankce vůči vybraným ruským představitelům a být připravena přijmout hospodářské sankce vůči Rusku, ke kterým je nutno ihned přistoupit, uvedli dnes poslanci Evropského parlamentu. ...

Přehled dění v EU - středa 16.dubna 16.4.2014

Unijní pomoc zemím postižených katastrofami: rychleji a s méně byrokracie. Unijní pomoc členským a kandidátským zemím by měla být díky změnám v pravidlech Fondu solidarity EU (FSEU), které Evropský parlament dnes schválil, poskytována rychleji a efektivněji. Nová pravidla, která ...

Přehled dění v EU - úterý 15.dubna 15.4.2014

Posílení bezpečnosti výrobků: poslanci požadují povinné označování "vyrobeno v". Označení "Made in" by mělo být povinné pro všechny výrobky prodávané na jednotném trhu, s výjimkou potravin. Parlament tak uvedl v dněšním hlasování k návrhům na posílení požadavků pro bezpečnost výrobků ...

Přehled dění v EU - pondělí 14.dubna 15.4.2014

Komise žádá lepší pravidla v oblasti silniční nákladní dopravy. Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Siim Kallas vyzval ke zjednodušení a vyjasnění pravidel EU o silniční přepravě. Jeho vyjádření navazuje na zprávu o integraci vnitřního trhu silniční dopravy, která ...

Přehled dění v EU - pátek 11. dubna 11.4.2014

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz v České republice: Rozšíření EU o 10 zemí je velkým příběhem úspěchu. Datem 1. května 2004 se vstupem zemí střední a východní Evropy do EU „stalo něco zcela přirozeného, vrátilo se k sobě to, co k sobě patří," řekl předseda Evropského ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]