Přehled dění v EU - středa 16.dubna

Unijní pomoc zemím postižených katastrofami: rychleji a s méně byrokracie. Unijní pomoc členským a kandidátským zemím by měla být díky změnám v pravidlech Fondu solidarity EU (FSEU), které Evropský parlament dnes schválil, poskytována rychleji a efektivněji. Nová pravidla, která již byla neformálně dohodnuta s ministry členských států, zahrnují prodloužení lhůty pro podání žádosti o podporu po přírodní katastrofě z 10 na 12 týdnů, vyplacení 10 % podpory předem a zjednodušení kritérií pro schválení podpory pro menší, “regionální” katastrofy. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43469/html/Unijn%C3%AD-pomoc-zem%C3%ADm-posti%C5%BEen%C3%BDch-katastrofami-rychleji-a-s-m%C3%A9n%C4%9B-byrokracie

Europoslanci si došlapují na nehospodárné využívání plastových nákupních tašek. Členské státy EU by měly do roku 2019 omezit o 80 % spotřebu nejpoužívanějších a nejvíce znečišťujících plastových tašek. Uvádí se tak v návrzích, které dnes podpořil Evropský parlament. Poslanci doporučili, aby členské státy k jejich omezení využili daně, poplatky, omezení pro uvádění na trh či zákazy. Plastové nákupní tašky výrazně znečišťují životní prostředí, zejména vodní útvary a vodní ekosystémy. Více informací zde: http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/content/20140411IPR43461/html/Poslanci-si-do%C5%A1lapuj%C3%AD-na-nehospod%C3%A1rn%C3%A9-vyu%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD-plastov%C3%BDch-n%C3%A1kupn%C3%ADch-ta%C5%A1ek

Volební práva občanů EU: Komise nadále podniká kroky proti České republice, Lotyšsku a Polsku. Komise dnes rozhodla pokračovat v řízení o nesplnění povinnosti proti České republice, Lotyšsku a Polsku kvůli uplatňování omezení pro občany z jiných zemí EU, kteří chtějí vykonávat svá politická práva. Lotyšsko omezuje právo založit politickou stranu pouze na lotyšské státní příslušníky, zatímco Česká republika a Polsko na své státní příslušníky omezují právo založit politickou stranu i právo vstoupit do politické strany. V důsledku těchto omezení nemohou občané z jiných členských států EU, kteří mají bydliště v některé z těchto tří zemí, vykonávat své právo volit a být volen v místních a evropských volbách za stejných podmínek jako státní příslušníci těchto zemí. Při kandidatuře ve volbách tak mohou být občané jiných zemí EU oproti domácím občanům v nevýhodě, neboť nemohou vstoupit do žádné politické strany ani založit vlastní stranu. Více informací zde:http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-293_cs.htm

Datum: 16.4.2014

Podobné články:

Přehled dění v EU - úterý 22. dubna 23.4.2014

Uklidíme Evropu! V Evropě skončí každoročně na ulicích, v moři, na plážích, v lesích a jinde v přírodě miliony tun odpadků. A rok co rok se miliony Evropanů zapojují do dobrovolných akcí, aby uklidili své okolí. Iniciativa „Uklidíme Evropu“ se snaží motivovat k více takovým ...

Přehled dění v EU - čtvrtek 17.dubna 17.4.2014

Ukrajina: europoslanci vyzývají k sankcím EU vůči ruským energetickým společnostem. EU musí posílit sankce vůči vybraným ruským představitelům a být připravena přijmout hospodářské sankce vůči Rusku, ke kterým je nutno ihned přistoupit, uvedli dnes poslanci Evropského parlamentu. ...

Přehled dění v EU - středa 16.dubna 16.4.2014

Unijní pomoc zemím postižených katastrofami: rychleji a s méně byrokracie. Unijní pomoc členským a kandidátským zemím by měla být díky změnám v pravidlech Fondu solidarity EU (FSEU), které Evropský parlament dnes schválil, poskytována rychleji a efektivněji. Nová pravidla, která ...

Přehled dění v EU - úterý 15.dubna 15.4.2014

Posílení bezpečnosti výrobků: poslanci požadují povinné označování "vyrobeno v". Označení "Made in" by mělo být povinné pro všechny výrobky prodávané na jednotném trhu, s výjimkou potravin. Parlament tak uvedl v dněšním hlasování k návrhům na posílení požadavků pro bezpečnost výrobků ...

Přehled dění v EU - pondělí 14.dubna 15.4.2014

Komise žádá lepší pravidla v oblasti silniční nákladní dopravy. Místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu Siim Kallas vyzval ke zjednodušení a vyjasnění pravidel EU o silniční přepravě. Jeho vyjádření navazuje na zprávu o integraci vnitřního trhu silniční dopravy, která ...

Přehled dění v EU - pátek 11. dubna 11.4.2014

Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz v České republice: Rozšíření EU o 10 zemí je velkým příběhem úspěchu. Datem 1. května 2004 se vstupem zemí střední a východní Evropy do EU „stalo něco zcela přirozeného, vrátilo se k sobě to, co k sobě patří," řekl předseda Evropského ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]