Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi
Evropský parlament ve středu v poledne oficiálně udělí letošní Sacharovovu cenu za svobodu myšlení ukrajinskému filmovému režisérovi Olegu Sencovovi.
Sacharovovu cenu převezme ve středu ve 12:00 z rukou predsedy EP Antonia Tajaniho Sencovova sestřenice Natalia Kaplan a jeho advokát Dmitrij Dinze. Samotný ukrajinský režisér je aktuálně vězněn v Ruské federaci za údajnou přípravu teroristických útoku proti ruské okupaci Krymu.
Do užšího výberu Sacharovovy ceny se letos krome Olega Sencova dostalo jedenáct nevládních organizací, které zachraňují životy migrantů ve Středozemním moři, a Násir Zifzáfí, vůdce hnutí Hirak, které v Maroku organizuje masové protesty.
Sacharovovu cenu za svobodu myšlení uděluje Evropský parlament každoročně výjimečným osobnostem nebo organizacím, které bojují za lidská práva a základní svobody. Prvními laureáty ceny, která nese jméno sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova, byly v roce 1988 Nelson Mandela a Anatolij Marcenko. Sacharovova cena za rok 1989 byla udelena Alexandru Dubčekovi.

Konecné hlasování o rozpočtu EU na rok 2019
Parlament bude ve středu hlasovat o výsledku jednání s Radou (ministrů) EU o konečné podobě rozpočtu EU na rok 2019.
Rozpočet EU na příští rok by měl přinést více prostředků programu Erasmus+, výzkumu, ochraně životního prostředí, jakož i rešení migrace a nezaměstnanosti mladých.
Poslancům se v rámci jednání o posledním rozpočtu tohoto funkcního období EP podarilo zajistit dodatecných 688,5 milionu eur nad rámec puvodního návrhu Evropské komise. Tyto prostredky poputují na programy, které zákonodárci považují za klícové pro podporu rustu a pracovních míst v EU. Jmenovite jde o Erasmus+ (podpora mobility mladých), Iniciativu na podporu zamestnanosti mladých lidí (YEI), Horizon 2020 (oblast výzkumu) a COSME (konkurenceschopnost malých a stredních podniku).
Podrobnejší informace o rozpoctu EU na príští rok a dalších oblastech, ve kterých dojde k navýšení financí, jsou k dispozici v samostatné tiskové zpráve.
Približne 94 % prostredku z rozpoctu EU se vynakládá na podporu obcanu, regionu, obcí, farmáru ci podniku. Administrativní výdaje EU tvorí približne 6 % rozpoctu Unie.

Parlament rozhodne o osudu  obchodní dohody mezi EU a Japonskem
Plenární hlasování o návrhu dohody o volném obchodu mezi EU a Japonskem, která predstavuje nejvetší bilaterální obchodní dohodu, jakou kdy EU vyjednala, je naplánováno na stredu.
Dohoda o hospodárském partnerství mezi EU a Japonskem otevírá trh se službami, zavádí spolecná pravidla bilaterálního obchodu, spolecné standardy pro oba obchodní bloky a postupne by mela odstranit témer všechna cla na zboží.
Z dohody podepsané 17. cervence 2018 by mohly na strane EU nejvíce profitovat podniky v odvetví vína a lihovin, masa, mléka, textilu a kožených výrobku, dále spolecnosti se zájmem o verejné zakázky v železnicním sektoru, jakož i malé a strední podniky. V prípade její ratifikace Evropským parlamentem a Radou (ministru) EU by mohla vstoupit v platnost 1. února 2019.
Dohoda vytvárí zónu obchodu zahrnující 600 milionu obyvatel, témer tretinu svetového HDP a 40 % globálního obchodu. Postupne by na jejím základe mela být odstranena témer všechna cla na evropské produkty a služby vyvážené do Japonska, což predstavuje rocne približne 1 miliardu eur.
Dohoda o strategickém partnerství
Parlament bude ve stredu hlasovat také o Dohode o strategickém partnerství mezi EU a Japonskem, která by mela rozšírit vzájemnou spolupráci i do neobchodních oblastí. Jde napríklad o energetiku, školství, výzkum a vývoj, rozvoj, boj proti klimatickým zmenám a terorismu. Na její vstup v platnost je krome schválení EP nutná i ratifikace v každém clenském státe EU.
Dohoda o ochrane investic
EU v soucasnosti s Japonskem jedná i o samostatné Dohode o ochrane investic, na jejímž základe by melo dojít k ustanovení mechanismu pro rešení sporu. Dohoda by mela také zajistit stejné a spravedlivé zacházení s prímými zahranicními investicemi EU v Japonsku a Japonska v EU.

Bezpečnost potravin: Transparentnejší schvalovací postup
Evropský úrad pro bezpecnost potravin (EFSA) by mel na základe legislativního návrhu, o kterém bude plénum hlasovat v úterý, povinne zverejnovat detaily z procesu hodnocení možných rizik.
Nová pravidla by mela zprehlednit posuzování rizik a zajistit vetší spolehlivost, objektivitu a nezávislost studií, které EFSA využívá v procesu schvalování - pri hodnocení rizika ci komunikaci o rizicích a pri prijímání konecného rozhodnutí. Úrad by mel také disponovat vetším rozpoctem, aby byl schopen dusledne se zhostit svých výzkumných povinností.
Legislativní návrh navazuje na evropskou obcanskou iniciativu zamerenou na zákaz glyfosátu, zejména na obavy, že vedecké studie použité pri hodnocení daného pesticidu nebyly dostatecne nezávislé, pricemž verejnost je navíc nemela k dispozici. Souvisí také s procesem, v jehož rámci Komise zkoumala úcelnost a aktuálnost ustanovení narízení o obecném potravinovém právu.

 

Boj proti terorismu: Hlasování o doporučeních zvláštního výboru

Poslanci budou v úterý diskutovat a ve středu hlasovat o závěrech zvláštního výboru EP pro terorismus, který byl zřízen v září 2017 v reakci na teroristické útoky v Evropě.

Předložený text vyzývá příštího předsedu Evropské komise, aby zachoval kolegiu, které vzejde z evropských voleb v roce 2019, samostatné portfolio pro komisaře pro bezpečnostní unii. Návrh usnesení také vyzývá členské státy, aby posílily svou vzájemnou spolupráci a neprodleně si vyměňovaly informace o změnách stupně ohrožení na svých územích.

Výbor také požaduje, aby se Europol stal skutečným centrem výměny informací a spolupráce v oblasti boje proti terorismu na úrovni EU. Za tímto účelem poslanci doporučují i posílení jeho mandátu, pokud to bude nezbytné.

 

Budoucnost Evropy: Rozprava s kyperským prezidentem Nicosem Anastasiadesem

Kyperský prezident Nicos Anastasiades bude diskutovat o budoucnosti Evropy s poslanci EP a s předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem ve středu od 10:00 hod.

Nikos Anastasiadis, vystudovaný právník a bývalý lídr středopravé strany Demokratické shromáždění, působil jako poslanec kyperské Sněmovny reprezentantů od roku 1981 až do svého zvolení prezidentem země v roce 2013.

Anastasiades bude již čtrnáctým lídrem země, který se podělí s poslanci EP o svoji vizi reformy fungování Unie.

Dalším lídrem EU, který se zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie, bude španělský premiér Pedro Sánchez. Do Evropského parlamentu zavítá během lednového plenárního zasedání ve Štrasburku.

 

Brexit: Rozprava po hlasování v britském parlamentu

Stav brexitu a úterní hlasování dolní komory britského parlamentu o dohodě o vystoupení Spojeného království z EU budou ve středu od 9:00 hod. předmětem plenární rozpravy EP.

Poslanci se v rozpravě vyjádří ke stavu ratifikačního procesu dohody o brexitu ve Spojeném království, kterou 25. listopadu schválila spolu s politickou deklarací Evropská rada.

Hlasování bude zařazeno na program příštího plenárního zasedání.

 

Humanitární víza: Výzva k posuzování žádosti o azyl ve třetích zemích

Parlament bude v úterý hlasovat o výzvě k zavedení humanitárních víz na úrovni EU, která by umožnila předběžnou kontrolu žadatelů o azyl ve třetích zemích a zabránila tak činnosti pašeráků.

Navrhovaný mechanismus by umožnil žadatelům, kteří žádají o mezinárodní ochranu, požádat o humanitární víza na velvyslanectvích nebo konzulátech EU na území třetích zemí. V případě udělení takových víz by jejich držitelé mohli vycestovat na území EU, konkrétně na území členského státu, který víza vydal, za jediným účelem - podat žádost o mezinárodní ochranu.

Rozhodnutí o udělení víz by mělo být výlučnou kompetencí daného členského státu.

Jedním z cílů navrhovaného opatření je snížit objem pašeráky organizovaných nelegálních pokusů o překročení hranic EU a s tím souvisejícími úmrtími, především v oblasti Středozemního moře. Záměrem předkladatelů je také snížení nákladů EU a členských států vyhrazených na azylové postupy, prosazování práva, kontrolu hranic a pátrací a záchranné činnosti.

Text legislativního usnesení, který plénu předkládá Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), vyzývá Evropskou komisi, aby do 31. března 2019 předložila legislativní návrh stanovující systém evropských humanitárních víz. Přijetí návrhu v EP vyžaduje absolutní většinu všech poslanců.

 

Andrej Babiš a fondy EU: Rozprava o možném střetu zájmů českého premiéra

Poslanci budou ve středu v návaznosti na medializované informace diskutovat o údajném střetu zájmů předsedy vlády České republiky Andreje Babiše.

Peněžní prostředky z fondů EU získané koncernem Agrofert, převedeného Andrejem Babišem do svěřenského fondu, představují pro současného českého premiéra konflikt zájmů, informovala nedávno média a citovala interní dokument Evropské komise. Andrej Babiš, jakož i koncern Agrofert, jakékoliv pochybení odmítají.

Komisař pro rozpočet EU Günther Oettinger začátkem prosince před poslanci výboru pro kontrolu rozpočtu prohlásil, že Komise bere všechna obvinění vážně a je v kontaktu s vnitrostátními orgány za účelem nápravy.

 

Další body programu

Poslanci se budou zabývat i těmito tématy:

 • Hodnotenie asociačnej dohody EÚ s Ukrajinou (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu
 • Schengen: Výzva na prijatie Bulharska a Rumunska (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Program pre životné prostredie a ochranu klímy - LIFE (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Horizont Európa – rámcový program pre výskum a inovácie a ktorým sa stanovujú jeho pravidlá účasti a šírenia (rozpravy v utorok, hlasovania v stredu)
 • Nástroj na prepájanie Európy (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Zriadenie Európskeho obranného fondu (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Vesmírny program Únie a Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 • Program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 • Vízový kódex Spoločenstva (hlasovanie v utorok)
 • Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia (hlasovanie v utorok)
 • Zriadenie Európskeho orgánu práce (hlasovanie v utorok)
 • Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 13. - 14. decembra (rozprava v utorok)
 • Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Daň z digitálnych služieb (rozpravy v stredu, hlasovania vo štvrtok)
 • Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete za rok 2017 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (rozprava v utorok, hlasovanie v stredu)
 • Vojenská mobilita (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Prípady porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo štvrtok)
 • Situácia migrantov na hraniciach EÚ s Bosnou a Hercegovinou (rozprava vo štvrtok)
 • Rozšírenie afrického moru ošípaných (rozprava vo štvrtok)
 • Činnosť európskej ombudsmanky za rok 2017 (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)
 • Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)
 • Balík opatrení pre jednotný trh (hlasovanie v stredu)
 • Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (hlasovanie v utorok)
 • Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci EU-OSHA (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

 

Zdrojem: Tiskové oddělení EP

Datum: 9.12.2018

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
Zahájení Irských dnů

13.5.2013 | Zahájení Irských dnů v krátkém záznamu
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]