Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, turismu a přeshraniční spolupráce.
Rozpočet fondu tvoří příspěvky, které do něj každoročně vkládají všechny čtyři členské země.

Pokud organizace v níž pracujete v rámci svých aktivit spolupracuje s organizacemi v některých ze států „Visegradské čtyřky“, pak můžete využít možností dotačních titulů, které jsou fondem vyhlašovány a administrovány.

MALÉ GRANTY
- jsou přijímány v termínech 1. března, 1. června, 1. září a 1. prosince každého roku
- mohou trvat nejvýše 6 měsíců
- výše dotace je maximálně 5 000 EUR a nejvýše 50 % celkových výdajů

Do projektů je nutno zapojit nejméně 3 země „V4“, zvýhodněny jsou projekty, kterých se zúčastní subjekty ze všech zemí.

Projekty mohou být tématicky zaměřeny do následujících oblastí:

1. kulturní spolupráce
2. vědecká výměna a výzkum
3. školství
4. výměny mladých
5. přeshraniční spolupráce (do 50 km od hranic)
6. podpora turismu

Při přípravě projektu musí žadatel použít formulář žádosti, který je k dispozici on-line ( http://applications.visegradfund.org/Login.aspx?t=2 ).
Žádost o grant musí být vyplněna v anglickém jazyce.

Více informací najdete na http://www.visegradfund.org/grants.html

Základní informace o malých grantech (včetně soupisu uznatelných výdajů projektů) v českém jazyce jsou k dispozici na http://www.visegradfund.org/small_basicCZ.html

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 8.8.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]