Co jsme se dozvěděli

Včera zavítal mezi zastupitele města místopředseda představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. ing. Liškář. Chtěli jsme jeho prostřednictvím poděkovat zaměstnancům nemocnice za nasazení při zvládnutí koronavirové krize, pobavit se o tom, jak se teď nemocnici daří a jaký je její výhled. Když se z médií dočítáme, že tady kraj chystá stavět velkolepý monoblok za víc než miliardu, rádi bychom jako zastupitelé věděli víc.

Pan místopředseda Liškář je de facto ředitelem Kroměřížské nemocnice. V této funkci vystřídal před rokem a půl odvolanou MUDr. Mergenthalovou. Změna se tehdy setkala s nepochopením zdravotníků, protože za jejího vedení se podařilo nemocnici stabilizovat a nastartovat důležité investice - dialýzu a provoz magnetické rezonance. Pani ředitelka odcházela za potlestku zaměstnanců. Tehdy to hejtman veřejnosti nezdůvodnil, prohlásil, že důvody nikdy, nikdy neřekne, že má prostě lepšího manažera.

Prvním tématem bylo zvládnutí koronavirové pandemie. Pan ředitel poděkoval městu za poskytnutí finanční částky 50tis Kč, vyzdvihl práci zaměstnanců a prohlásil, že i zaměstnavatel se k nim choval během krize nadstandardně. V diskuzi k tomuto bodu vystupovali vesměs zastupitelé z řad lékařů. A také děkovali. A to zejména těm zdravotníkům, na kterých celý provoz nemocnice v době pandemie stál. Hlavně z extrémně zatížené interní ambulance a z provozů, které ani v obtížných podmínkách provoz neomezily, jako byla hemodialýza. To bylo mimochodem možné i díky pavilonovému uspořádání a možnosti odděleni těchto provozů. 
Bohužel, nešlo se v této souvislosti nezeptat i na nešťastné kroky vedení nemocnice, které vyvolaly mezi zaměstnanci značnou nevoli. Třeba ohlášené krácení výkonnostních odměn za první kvartál. První kvartál znamená dobu z drtivé části pandemií nedotčenou, ke krácení tedy podle zaměstnanců nebyl důvod. Pan ředitel vysvětlil, že nešlo o krácení, ale jen odložení do doby, než bude jasno, jak to bude se zálohami od pojišťoven. Následně byly odměny vyplaceny. Doufejme, že obdobné situace nevyostří vztahy mezi zaměstnanci a vedením nemocnice tak, jako nedávno ve Zlíně.

Dále se diskutovalo o pesonální krizi na dvou klíčových odděleních nemocnice a to neurologie a interny. Pan ředitel vysvětlil, že lékaři přicházejí a odcházejí z různých důvodů, jsme malá nemocnice, proto prý k nám mladí nechtějí nastoupit. K tomuto bodu se rozběhla dost velká diskuze, mimo jiné o tom, co konkrétně vedení dělá pro získání lékařů a jak to, že to jinde i rámci kraje, jde, jen v Kroměříži ne. Pan ředitel působil v tomto bodu poněkud bezradně, podle něj, dělá, co může, ale nedaří se. A vlastně kritika na něj není správná, protože za chod svých oddělení mají podle něj odpovědnost primáři. O tomto názoru pana ředitele se svedla polemika, starosta Němec použil srovnání s vedením školy, ze které odešel do vedení města. Těžko si představit, že by nedostatek učitelů byl odpovědností někoho jiného, než ředitele. Pan ředitel vyzval, aby přítomní zastupitelé oslovili své známé a rodáky a zapojili se do hledání lékařů na zmíněná oddělení.  
Dále přišla řeč na to, jak důležité je personální obsazení a udržení oddělení pro vzdělávání lékařů - právě to rozhoduje o jejich odborné perspektivě a motivaci v nemocnici zůstat.

Diskuze o investicích
Z odpovědi na dotaz, co myslel pan hejtman, když mluvil na krajskem zastupitelstvu o prodeji části nemocnice, zaujalo, že k prodeji budou pozemky za nemocnicí (určené dosud jako rezervní pro rozvoj nemocnice). Prodej takových parcel bude jistě lukrativní, vyjádřili jsme obavy, aby někdy v budoucnu nechyběly. Při rychlosti změn stavebních projektů je tento záměr stěží pochopitelný.

O velkorysém projektu přístavby jsme se dozvěděli, že původní plány se budou redukovat, že jsou to zatím jen záměry, nic není hotové, a že to bude investice kraje. Na následný nájem a co to udělá s ekonomikou nemocnice, řeč nepřišla. Zato se hodně mluvilo o prakticky nové budově hemodialyzy (nákladem 55 mil. v roce 2017 - vyhozené peníze?), jedné z nejmodernějších v ČR, která má být při stavbě monobloku zbourána, neboť podle názoru nových projektantů neni postavena na vhodném mistě... Plán postupné rekonstrukce nemocnice podle platného generelu z roku 2015 prý také není vhodný.
K bourani budovy dialyzy se vyjádřila přítomná primářka tohoto oddělení MUDr. Martina Zelinková, která mimo jiné uvedla, že autoři studie přístavby pracoviště dialýzy doteď vůbec nenavštívili. (Mimochodem, v době epidemie neměla paní primářka jediný den volna, neboť vzala na sebe kompletní péči o vysoce rizikové pacienty, aby se nesetkávali na vizitách s lékaři, kteří sloužili v exponovaných provozech prvního kontaktu).

Bylo nakonec řečeno, že prezentované plány jsou jen předběžné záměry a teprve nyní by měli dostat primáři dotčených oddělení nějaké podklady. Řečnická otázka je, proč se tedy v médiích prezentuje investice jako hotová věc.

K nové, dosud neschválené, koncepci zdravotnictví Zlínského kraje pan ing.Liškář pouze sdělil, že ji četl, ale nemůže se k ní vyjádřit, protože ji nemá před sebou. Má na ni svůj názor, ne se vším souhlasí. S čím, to jsme se nedozvěděli.

Děkujeme každopádně za tuto diskuzi. Byla důležitá.

Zdravotnictví a dostupná zdravotní péče pro občany je pro zastupitele zásadním tématem. Není jen záležitostí krajských zastupitelů, ale dotýká se občanů tohoto města a regionu, které zastupujeme a není nám jedno, co se v nemocnici a s nemocnicí děje a bude dít. Za prvořadou považujeme personální stabilizaci klíčových oddělení. To je odpovědností managementu nemocnice.

Na příštím zastupitelstvu města bude hlasováno o návrhu usnesení, které reflektuje proběhlou debatu.

Omlouvám se, za možná ne zcela přesné formulace, snad jsem vystihla alespoň to hlavní.

Datum: 29.5.2020

Starší Názory a komentáře:

Co jsme se dozvěděli 29.5.2020

Včera zavítal mezi zastupitele města místopředseda představenstva Kroměřížské nemocnice a.s. ing. Liškář. Chtěli jsme jeho prostřednictvím poděkovat zaměstnancům nemocnice za nasazení při zvládnutí koronavirové krize, pobavit se o tom, jak se teď nemocnici daří a jaký je její ...

Řeknou volby, že už toho bylo dost? 4.5.2020

Co mi v politice vždycky vadilo a vadí, je arogance a sebejistý pocit, že na dotyčného nikdo nemá. Ale stejně tak mi vadí, když si tuhle aroganci lidé nechají líbit, protože to tak nějak přežijí a nestojí jim za to se hádat. Ono to není nic příjemného. Stojí to nervy a někdy ...

Mlha se rozpouští 18.12.2019

Dvacet tři zastupitelů, všichni lidovci, všichni tzv. starostové a nezávislí známí pod zkratkou STAN, všichni okamurovci, dva z ODS a jeden právě vylučovaný sociální demokrat schválili stavbu nové krajské nemocnice. Nevím, co za jejich rozhodnutím stálo. Někteří snad v dobré ...

Třicet let... 17.11.2019

Pro mne rok 1989 a léta, která následovala, symbolizuje Karel Kryl. Určitě nejsem sama. Chtěla jsem si nedávno koupit sborník jeho polistopadových textů s názvem Země lhostejnost. Nepodařilo se. K dostání nikde není. Ani u dobrých knihkupců, ani u konkurence, ani na internetu, ...

Další holub na střeše 11.11.2019

Shodou okolností v době, kdy je na stole nový návrh krajské koncepce zdravotnictví, který by si zasloužil velmi podrobnou odbornou i politickou diskuzi nejen několika vybraných jedinců, mezi kterými ale například nejsou zástupci České lékařské komory, spatřila světlo světa ...

Mé tři a více zkušeností s Českou televizí 30.10.2019

Média a jejich nezávislost jsou v poslední době hojně diskutované téma. Česká televize má v době trendu koncentrace mediální moci a jejího propojování s mocí ekonomickou a politickou držet prapor nezávislosti a nestrannosti a být v tomto směru určitou pojistkou. Velmi ...

Než se začne slibovat 18.10.2019

Za rok budou krajské volby a tak se po čase nadějeme opět zvýšené aktivity uchazečů o voličskou důvěru. Bude se projevovat objevením a překotným zájmem o tu či onu problematiku. Proč ne, to k volbám patří. Nakolik bude onen zájem pro lidi uvěřitelný, to už je věc souboje ...

Slyšení komisařů - žádné překvapení 9.10.2019

Hra politických frakcí a poměřování sil mezi Evropkým parlamentem, tedy jeho nejsilnějšími frakcemi, ve kterých mají hlavní slovo největší národní delegace a Radou, tedy členskými zeměmi, které nominují své komisaře, se odehrála v minulých dnech standardním a očekávatelným ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]