Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku 

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům:

 

Budoucnost Evropy: Rozprava se španělským premiérem Pedrem Sánchezem

Španělský premiér Pedro Sánchez bude diskutovat o budoucnosti Evropy s poslanci EP a prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem ve středu od 10:00 hod.

Španělský premiér, celým jménem Pedro Sánchez Pérez-Castejón, vystudoval ekonomii a v minulosti působil i jako vysokoškolský pedagog. V roce 1993 vstoupil do Španělské socialistické dělnické strany (PSOE), za kterou byl zvolen do dolní komory španělského parlamentu. V čele španělské vlády vystřídal v červnu 2018 Mariana Rajoye, jehož kabinet ztratil důvěru parlamentu.

Pedro Sánchez zavítá do Evropského parlamentu, aby se s poslanci jako patnáctý lídr členského státu podělil o svou vizi reformy fungování Unie. Série rozprav o budoucnosti EU mezi hlavami států a vlád EU na jedné straně a poslanci EP na straně druhé odstartovala v lednu 2018.

Dalším lídrem EU, který se zapojí do diskuze s poslanci o budoucnosti Unie, bude finský premiér Juha Sipilä. Do Evropského parlamentu zavítá během lednového plenárního zasedání v Bruselu. Italský premiér Giuseppe Conte bude s poslanci diskutovat o budoucnosti Unie na únorovém plenárním zasedání ve Štrasburku.

   

Brexit: Rozprava po hlasování v britském parlamentu

V návaznosti na úterní hlasování dolní komory britského parlamentu o dohodě o vystoupení Spojeného království z EU bude průběh brexitu ve středu předmětem plenární rozpravy EP.

Rozprava by měla trvat přibližně 90 minut, přičemž za každou politickou skupinu v ní vystoupí jeden poslanec. Do rozpravy se zapojí i poslanci z Řídicí skupiny EP pro brexit.

 

Zhodnocení rakouského a priority rumunského předsednictví

Zhodnocení odcházejícího rakouského a priority nastupujícího rumunského předsednictví Rady (ministrů) EU budou v úterý předmětem rozprav se šéfy vlád obou zemí.

V rámci dopolední rozpravy se poslanci spolu s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem zaměří na úspěchy končícího šestiměsíčního předsednictví v Radě a projednají dosažený pokrok v jednáních o dlouhodobém rozpočtu EU.

Odpoledne do EP zavítá předsedkyně rumunské vlády Viorica Dancilaová, aby poslancům představila priority své země v čele Rady (ministrů) EU. Rumunské předsednictví se chce mimo jiné zaměřit na soudržnost, společné hodnoty, bezpečnost a posílení Evropy jako globálního hráče.

Volby do Evropského parlamentu proběhnou 23. - 26. května, tedy přibližně měsíc předtím, než Rumunsko předá předsednictví v Radě Finsku.

Rozprava o prosincovém summitu a reformě azylové a migrační politiky EU

Poslanci budou v úterý diskutovat o závěrech zasedání Evropské rady. V samostatné rozpravě se následně zaměří na reformu azylové a migrační politiky EU.

Hlavy států a vlád se na svém zasedání ve dnech 13. - 14. prosince 2018 zabývaly mimo jiné budoucím dlouhodobým rozpočtem EU, vnějšími vztahy Unie, migrací a jednotným trhem. Lídři sedmadvacítky diskutovali na samostatném setkání 13. prosince o brexitu.

 Reforma azylové a migrační politiky EU

Patová situace v oblasti reformy společného azylového systému EU, zejména nedostatečný pokrok v procesu reformy dublinského nařízení, bude předmětem samostatné rozpravy se zástupci Rady a Komise.

Poslanci se v kontextu nejnovějšího vývoje v oblasti Středozemního moře, jakož i rozhodnutí některých členských států neumožnit vylodění na moři zachráněných migrantů a žadatelů o azyl, pravděpodobně zaměří na efektivnější zvládání migračních toků směřujících do Evropy a otázku sdílení odpovědnosti mezi členskými státy Unie.

 

Pesticidy: Hlasování o návrzích na zpřísnění schvalovacího postupu EU

Návrhy poslanců zaměřené na posílení transparentnosti a kontrolovatelnosti schvalovacího postupu EU pro pesticidy, s cílem zvýšit jeho důvěryhodnost, budou předmětem hlasování ve středu.

Návrh nelegislativního usnesení, které vypracoval zvláštní výbor EP pro postup Unie pro povolování pesticidů (PEST), mimo jiné doporučuje, aby byly veřejnosti zpřístupněny studie předložené v rámci schvalovacího řízení pesticidů včetně všech podpůrných dokumentů, údajů a informací vztahujících se k žádostem o autorizaci.

Znepokojení mezi poslanci vyvolalo mimo jiné právo žadatelů vybrat si členský stát, který bude zpravodajem při podání žádosti o schválení účinné látky, tedy vypracuje návrh hodnotící zprávy a předloží ji Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Tento postup totiž může vykazovat známky nedostatečné transparentnosti a může vést ke střetu zájmů

 

Zastavení plateb EU členským státům nerespektujícím principy právního státu

Poslanci budou ve středu diskutovat a ve čtvrtek hlasovat o návrhu zmrazení plateb EU členským státům, které nerespektují nezávislost soudnictví či nebojují proti podvodům a korupci.

Pokud Evropská komise dospěje k závěru, že všeobecné nedostatky týkající se právního státu v členském státě ohrožují správu fondů EU, měla by mít možnost navrhnout protiopatření, od omezení předběžného financování projektů v dané zemi až po zastavení plateb z rozpočtu EU. Vyplývá to z legislativního návrhu, kterým se budou zabývat poslanci. Evropský parlament a Rada (ministrů) EU by však takové rozhodnutí Komise musely odsouhlasit.

 Výbory EP pro rozpočet (BUDG) a kontrolu rozpočtu (CONT) legislativní návrh z dílny Evropské komise podpořily, rozšířily jej však o ustanovení, která by měla zajistit, že členské státy budou muset přes omezení či zastavení plateb ze strany EU poskytnout přislíbené finance konečným příjemcům - například výzkumníkům či organizacím občanské společnosti.

 Podpora demokracie, právního státu a základních práv

 Poslanci budou také diskutovat a hlasovat o návrhu na zvýšení rozpočtu programu Práva a hodnoty na léta 2021-2027 až na úroveň 1,834 miliard eur. Jde téměř o trojnásobek částky 642 milionů eur, kterou původně navrhovala Evropská komise. Tyto prostředky by měly být vynaloženy na podporu demokracie, právního státu a základních práv v celé Evropské unii. Finance by mohly směřovat například občanským sdružením, která se této problematice věnují.

 Výbor EP pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) původní návrh rozšířil o ustanovení, na základě kterých by členské státy, vůči nimž jsou vedena řízení související s možným porušením právního státu, mohly přijít o právo spravovat jim přidělené finance EU v rámci programu Práva a hodnoty. Poslanci také požadují urychlený postup uvolňování financí na podporu demokratického dialogu v členských státech, kde dojde k ohrožení základních hodnot EU.

  

Dvacet let eura: Poslanci si připomenou vznik jednotné evropské měny

Evropský parlament si v úterý slavnostním ceremoniálem připomene dvacáté výročí vzniku společné měny. Euro vzniklo jako virtuální měna 1. ledna 1999.

Slavnostní ceremoniál zahájí předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani, po něm vystoupí předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, předseda Evropské centrální banky Mario Draghi, předseda Euroskupiny Mário Centeno, předseda výboru EP pro ekonomiku Roberto Gualtieri a na závěr vystoupí bývalý předseda Evropské centrální banky Jean-Claude Trichet.

V prostorách Evropského parlamentu ve Štrasburku bude také otevřena výstava věnovaná euru.

   

Zdrojem: Tiskové oddělení Evropského parlamentu

Datum: 14.1.2019

Podobné články:

Newsletter: Plenární zasedání EP 15.- 18. dubna 2019 ve Štrasburku 15.4.2019

Ve Štrasburku dnes začíná poslední plenární zasedání poslanců a poslankyň Evropského parlamentu před květnovými eurovolbami. Na programu bude mít hlasování o dvojí kvalitě výrobků i další témata, například: ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 3. - 4. dubna 3.4.2019

Brexit: Parlament diskutuje o nejnovějším vývoji ...

Newsletter: Plenární zasedání Evropského parlamentu 25. - 28. 3. 2019 25.3.2019

Hlasování o dohodě na reformě autorského práva pro internet  ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 11.- 14. března 2019 ve Štrasburku 11.3.2019

Budoucnost Evropy: Rozprava se slovenským premiérem Peterem Pellegrinim ...

Newsletter: Plenární zasedání EP 14.- 17. ledna 2019 ve Štrasburku  14.1.2019

Ve Štrasburku dnes začíná první plenární zasedání roku 2019. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu se budou v tomto týdnu věnovat mimo jiné těmto tématům: ...

Newsletter: Plenární zasedání EP, 28. - 29. listopadu 2018, Brusel 28.11.2018

 V Evropském parlamentu v Bruselu dnes začíná dvoudenní plenární zasedání poslanců a poslankyň. Diskutovat budou mimo jiné o těchto tématech: ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]