Cíle v naší organizaci - plánováni v neziskovkách 2

Plánování v organizaci je logickým základem, z něhož vycházíme při všech činnostech. Tahle věta je jednoduchá a nejspíš s ní budeme souhlasit. Ale jen opravdu málo neziskových organizací má dobře definované cíle. Ano. Víme, co chceme dělat. Víme, proč nás práce těší a co nás na ní uspokojuje. Už méně se zamýšlíme nad tím, jak v organizaci využíváme energii a zdroje, jaká je jej organizace, jaká dodržujeme pravidla a kde vlastně chceme být za dva či tři roky.

Plánování nám pomůže směřovat ke:
- správně nastavené organizační struktuře
- správnému plánování práce lidí v organizaci a časovému plánování
- správnému a efektivnímu vedení pracovníků
- pravidlům a standardům, které budeme využívat včetně pravidel pro kontrolu činnosti

CÍLE ORGANIZACE
Nastavené cíle jsou pro organizaci "základním kompasem" pro další rozvoj. Vyjadřují, žeho chce organizace dosáhnout dlouhodobě, ale stanovují i krátkodobé dílčí cíle. Vždycky je nutno formulovat je písemně, nejlépe pak při společné práci a zamýšlení nad tímto tématem.

Cíle je nutno stanovovat realisticky, s mírou náročnosti, kterou dokážeme zvládnout. Jedině takové cíle pomáhají, vedou a motivují.

Cíle jsou definovány velmi konkrétně (jiné je to u stanovení vize). Správný cíl pak naplňuje následující kritéria:

- vztahuje se k jednomu přesnému tématu
- zabývá se výsledky, nikoliv samotnými činnostmi
- je vyjádřen měřitelným způsobem
- obsahuje termín dosažení
- provokuje k výkonům, motivuje
- je kontrolovatelný v rámci běžných procesů

Dohodnuté cíle je pak dobré v organizaci skutečně sdílet. Mít je umístěné viditelně a čas od času se nad nimi (jako nad společným "provazem, za nějž táhneme"), zastavit a zamyslet. Pak bude mít celý tým spolehlivou oporu a "manuál".

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 19.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]