Cíle v naší organizaci - plánováni v neziskovkách 2

Plánování v organizaci je logickým základem, z něhož vycházíme při všech činnostech. Tahle věta je jednoduchá a nejspíš s ní budeme souhlasit. Ale jen opravdu málo neziskových organizací má dobře definované cíle. Ano. Víme, co chceme dělat. Víme, proč nás práce těší a co nás na ní uspokojuje. Už méně se zamýšlíme nad tím, jak v organizaci využíváme energii a zdroje, jaká je jej organizace, jaká dodržujeme pravidla a kde vlastně chceme být za dva či tři roky.

Plánování nám pomůže směřovat ke:
- správně nastavené organizační struktuře
- správnému plánování práce lidí v organizaci a časovému plánování
- správnému a efektivnímu vedení pracovníků
- pravidlům a standardům, které budeme využívat včetně pravidel pro kontrolu činnosti

CÍLE ORGANIZACE
Nastavené cíle jsou pro organizaci "základním kompasem" pro další rozvoj. Vyjadřují, žeho chce organizace dosáhnout dlouhodobě, ale stanovují i krátkodobé dílčí cíle. Vždycky je nutno formulovat je písemně, nejlépe pak při společné práci a zamýšlení nad tímto tématem.

Cíle je nutno stanovovat realisticky, s mírou náročnosti, kterou dokážeme zvládnout. Jedině takové cíle pomáhají, vedou a motivují.

Cíle jsou definovány velmi konkrétně (jiné je to u stanovení vize). Správný cíl pak naplňuje následující kritéria:

- vztahuje se k jednomu přesnému tématu
- zabývá se výsledky, nikoliv samotnými činnostmi
- je vyjádřen měřitelným způsobem
- obsahuje termín dosažení
- provokuje k výkonům, motivuje
- je kontrolovatelný v rámci běžných procesů

Dohodnuté cíle je pak dobré v organizaci skutečně sdílet. Mít je umístěné viditelně a čas od času se nad nimi (jako nad společným "provazem, za nějž táhneme"), zastavit a zamyslet. Pak bude mít celý tým spolehlivou oporu a "manuál".

Autor: Jana Pošvancová
Kontakt: jposvancova@gmail.com
Datum: 19.5.2010

Podobné články:

Mezinárodní Visegrádský fond - standardní granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - malé granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Mezinárodní Visegrádský fond - strategické granty 8.8.2010

Mezinárodní visegrádský fond byl založen v roce 2000. Fond je zřízen k tomu, aby zajisti podporu rozvoje úzké spolupráce mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Klade si za cíl posilovat vzájemné vazby v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, ...

Výzva OP LZZ č. 66 - Podpora vzdělávání v sociálních službách 26.7.2010

Organizace, které se zabývají řešení sociálních témat mají nyní příležitost ucháze se o dotaci z prostředků OP LZZ. Ministerstvo práce a sociálních věcí vypsalo výzvu č. 66 zaměřenou na podporu vzdělávání v sociálních službách. Problematika vzdělávání nabývá v posledních ...

Výzva OP LZZ č. 65 – Podpora procesů plánování sociálních služeb 26.7.2010

Výzva s číslem 65 je určena organizacím, které se zabývají procesy spojenými s plánováním dostupnosti sociálních služeb. Žadatelé tak mohou získat finanční prostředky určené na práci koordinátorů či metodiků plánování, práci řídící skupiny a pracovních skupin, vzdělávání ...

Výzva OP LZZ č. 68 – Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce. 26.7.2010

Působíte-li v organizaci, která se zabývá integrací sociálně vyloučených osob a pomáhá jím najít cestu zpět do práce a tedy celkově do společnosti, pak můžete využít právě otevřenou výzvu dotačního programu a požádat o podporu svého projektu. Projekt musí být zaměřen na pracovní ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]