Čeští spotřebitelé jsou ve znalostech svých práv evropskými premianty, obchodníci naopak propadli

Evropská komise tento týden zveřejnila pravidelnou každoroční hodnotící zprávu o spotřebitelských trzích EU. Z ní vyplývá, že například jen 35 % spotřebitelů s důvěrou nakupuje na internetu od prodejců z jiných zemí Unie a jen tři spotřebitelé z deseti by věděli, jak se zachovat v případě, že jim dorazí zboží, které si neobjednali.

Hodnotící zpráva mapuje integraci vnitřního maloobchodního trhu EU z hlediska spotřebitelů a sleduje kvalitu spotřebitelského prostředí v jednotlivých členských státech. Poprvé do ní bylo zařazeno i Chorvatsko.

Neven Mimica, nový evropský komisař pro spotřebitelskou politiku, hodnotící zprávu přivítal. „Účinná spotřebitelská politika musí být postavena na solidních důkazech. Hodnotící zpráva ukazuje, kam máme zaměřit své úsilí. Je obrazem trhu. Výsledek této zprávy se bude odrážet v mých budoucích krocích, jako je zřízení platformy pro online řešení sporů či lepší uplatňování pravidel proti nekalým obchodním praktikám,“ uved Mimica.

Česká poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), k tomu dodává: „Na rozdílné podmínky v členských státech, zejména pokud jde o vymáhání spotřebitelských práv, upozorňuji už dlouho. Do této kategorie patří i existence dvojí kvality produktů na trzích EU, kdy jsou na středo- a východoevropské trhy často dodávány pod stejným označením výrobky horší kvality. K řešení tohoto problému se však Komise donedávna stavěla liknavě. Osobně si mnoho slibuji od odhlasované zprávy o nové spotřebitelské politice, kam se podařilo prosadit několik návrhů, aby se Komise tímto problémem začala seriózně zabývat.“

Poslankyně Sehnalová dále upozorňuje na výsledky hodnotící zprávy ohledně informovanosti českých spotřebitelů. „Zdá se, že čeští spotřebitelé jsou ve znalostech svých práv mezi evropskými premianty. To jsou dobré zprávy. Paradoxní ale je, že naopak čeští obchodníci v otázkách na práva spotřebitelů v celoevropském srovnání pohořeli. Za alarmující pro Českou republiku považuji vysoké procento spotřebitelů, kteří se setkali s klamavou či zavádějící reklamou či nabídkou,“ říká Sehnalová.

Celou studii je možné si přečíst (v angličtině) zde: http://bit.ly/1bfwpdT
Výsledky pro ČR je možné najít na stránce 119.

Jaká jsou hlavní zjištění hodnotící zprávy?

Elektronický obchod roste zejména na domácích trzích

• Podíl spotřebitelů, kteří nakupují elektronicky na domácím trhu, se zvýšil z 38 % na 41 %, zatímco v případě přeshraničních nákupů tento podíl vzrostl z 9,6 % na 11 %. Důvěra spotřebitelů v online nákupy od prodejců z jiných zemí EU oproti nákupům u domácích prodejců je stále podstatně nižší (35 % proti 59 %).
• Komise usiluje o využití potenciálu elektronického obchodování vytvářením prostředí příznivého pro spotřebitele. Nové právní předpisy týkající se online řešení sporů umožní spotřebitelům, kteří nakupují na domácím trhu a v jiných zemích EU, řešit spory s obchodníky rychleji, levněji a bez nutnosti obracet se na soud. Směrnice o spotřebitelských právech, která ve všech členských státech vstoupí v platnost do června roku 2014.

Značné rozdíly v podmínkách pro spotřebitele napříč EU

• Podíl spotřebitelů, kteří se cítí náležitě chráněni stávajícími opatřeními, se pohybuje mezi 18 a 76 %. Obecně se zdá, že podmínky jsou nejpříznivější v severní a západní Evropě.
• Ve většině zemí, které se k EU připojily po roce 2004, se podmínky pro spotřebitele za poslední tři hodnotící zprávy zlepšily.

Významné sociálně demografické rozdíly

• Práv a příležitostí zjevně nejméně využívají starší lidé, lidé s nižším vzděláním, lidé bez zaměstnání, manuální pracovníci a spotřebitelé, kteří nemají internetové připojení doma.
• Součástí snah, jak tuto situaci přešit, je budoucí studie Komise věnovaná zranitelnosti spotřebitelů na klíčových trzích. Jejím cílem bude stanovit faktory určující zranitelnost, včetně sociálně demografických charakteristik.

Nekalé obchodní praktiky

• Z hodnocení spotřebitelů a obchodníků vyplývá, že za poslední čtyři roky k žádnému zřejmému omezení nekalých praktik v EU nedošlo. Více než 50 % spotřebitelů uvádí, že nejpravděpodobněji na tyto praktiky narazí na internetu.
• Veřejná konzultace o posilování účinnosti spolupráce mezi vnitrostátními orgány bude zahájena v září 2013, v rámci přezkumu nařízení týkajícího se této spolupráce.

Nadále znepokojivě nízké znalosti spotřebitelských práv

• Sedm z deseti spotřebitelů neví, co dělat, pokud jsou jim doručeny výrobky, které si neobjednali, a jen necelá třetina obchodníků má povědomí o zákonech týkajících se lhůt, které mají spotřebitelé na zaslání vadných výrobků k opravě.
• Aby reagovala na nedostatek vzdělání ve spotřebitelské oblasti u dospívajících, připravila Komise interaktivní internetovou schránku pro učitele – „Spotřebitel ve školní lavici“. Kromě toho bude v rámci Evropského roku občanů na úrovni celé EU zahájena informační kampaň věnovaná spotřebitelským právům, která se zaměří na spotřebitele i podniky. Poslankyně Olga Sehnalová v této souvislosti již poněkolikáté zaštítila mezinárodní studentskou soutěž „Spotřeba pro život“, která byla letos zaměřená na testování veřejných služeb poskytovaných občanům dozorovými orgány na ochranu spotřebitele. Ukázku spotřebitelského časopisu do soutěže poslalo 29 studentských týmů z České republiky. Vítězové se na podzim podívají do Štrasburku.

Vzestup nákupů šetrných k životnímu prostředí

• Čtyři z deseti spotřebitelů uvádějí, že jejich rozhodování při nákupech ovlivňuje dopad, který má dané zboží či služba na životní prostředí. Od těchto „zelených nákupů“ naopak odrazuje nedostatek informací, vyšší cena a nedůvěra k tvrzením týkajícím se životního prostředí.
• Komise spolupracuje se zúčastněnými subjekty s cílem pomoci spotřebitelům, aby při výběru postupovali šetrně k životnímu prostředí. Podpořila zprávu, kterou vypracovaly zúčastněné subjekty a která obsahuje konkrétní doporučení, pokud jde o tvrzení týkající se životního prostředí.

Zdroj: Evropská komise
Celou tiskovou zprávu k tématu (v češtině) naleznete zde: http://bit.ly/15dcMxn


Datum: 25.7.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]