Čeští spotřebitelé jsou ve znalostech svých práv evropskými premianty, obchodníci naopak propadli

Evropská komise tento týden zveřejnila pravidelnou každoroční hodnotící zprávu o spotřebitelských trzích EU. Z ní vyplývá, že například jen 35 % spotřebitelů s důvěrou nakupuje na internetu od prodejců z jiných zemí Unie a jen tři spotřebitelé z deseti by věděli, jak se zachovat v případě, že jim dorazí zboží, které si neobjednali.

Hodnotící zpráva mapuje integraci vnitřního maloobchodního trhu EU z hlediska spotřebitelů a sleduje kvalitu spotřebitelského prostředí v jednotlivých členských státech. Poprvé do ní bylo zařazeno i Chorvatsko.

Neven Mimica, nový evropský komisař pro spotřebitelskou politiku, hodnotící zprávu přivítal. „Účinná spotřebitelská politika musí být postavena na solidních důkazech. Hodnotící zpráva ukazuje, kam máme zaměřit své úsilí. Je obrazem trhu. Výsledek této zprávy se bude odrážet v mých budoucích krocích, jako je zřízení platformy pro online řešení sporů či lepší uplatňování pravidel proti nekalým obchodním praktikám,“ uved Mimica.

Česká poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), k tomu dodává: „Na rozdílné podmínky v členských státech, zejména pokud jde o vymáhání spotřebitelských práv, upozorňuji už dlouho. Do této kategorie patří i existence dvojí kvality produktů na trzích EU, kdy jsou na středo- a východoevropské trhy často dodávány pod stejným označením výrobky horší kvality. K řešení tohoto problému se však Komise donedávna stavěla liknavě. Osobně si mnoho slibuji od odhlasované zprávy o nové spotřebitelské politice, kam se podařilo prosadit několik návrhů, aby se Komise tímto problémem začala seriózně zabývat.“

Poslankyně Sehnalová dále upozorňuje na výsledky hodnotící zprávy ohledně informovanosti českých spotřebitelů. „Zdá se, že čeští spotřebitelé jsou ve znalostech svých práv mezi evropskými premianty. To jsou dobré zprávy. Paradoxní ale je, že naopak čeští obchodníci v otázkách na práva spotřebitelů v celoevropském srovnání pohořeli. Za alarmující pro Českou republiku považuji vysoké procento spotřebitelů, kteří se setkali s klamavou či zavádějící reklamou či nabídkou,“ říká Sehnalová.

Celou studii je možné si přečíst (v angličtině) zde: http://bit.ly/1bfwpdT
Výsledky pro ČR je možné najít na stránce 119.

Jaká jsou hlavní zjištění hodnotící zprávy?

Elektronický obchod roste zejména na domácích trzích

• Podíl spotřebitelů, kteří nakupují elektronicky na domácím trhu, se zvýšil z 38 % na 41 %, zatímco v případě přeshraničních nákupů tento podíl vzrostl z 9,6 % na 11 %. Důvěra spotřebitelů v online nákupy od prodejců z jiných zemí EU oproti nákupům u domácích prodejců je stále podstatně nižší (35 % proti 59 %).
• Komise usiluje o využití potenciálu elektronického obchodování vytvářením prostředí příznivého pro spotřebitele. Nové právní předpisy týkající se online řešení sporů umožní spotřebitelům, kteří nakupují na domácím trhu a v jiných zemích EU, řešit spory s obchodníky rychleji, levněji a bez nutnosti obracet se na soud. Směrnice o spotřebitelských právech, která ve všech členských státech vstoupí v platnost do června roku 2014.

Značné rozdíly v podmínkách pro spotřebitele napříč EU

• Podíl spotřebitelů, kteří se cítí náležitě chráněni stávajícími opatřeními, se pohybuje mezi 18 a 76 %. Obecně se zdá, že podmínky jsou nejpříznivější v severní a západní Evropě.
• Ve většině zemí, které se k EU připojily po roce 2004, se podmínky pro spotřebitele za poslední tři hodnotící zprávy zlepšily.

Významné sociálně demografické rozdíly

• Práv a příležitostí zjevně nejméně využívají starší lidé, lidé s nižším vzděláním, lidé bez zaměstnání, manuální pracovníci a spotřebitelé, kteří nemají internetové připojení doma.
• Součástí snah, jak tuto situaci přešit, je budoucí studie Komise věnovaná zranitelnosti spotřebitelů na klíčových trzích. Jejím cílem bude stanovit faktory určující zranitelnost, včetně sociálně demografických charakteristik.

Nekalé obchodní praktiky

• Z hodnocení spotřebitelů a obchodníků vyplývá, že za poslední čtyři roky k žádnému zřejmému omezení nekalých praktik v EU nedošlo. Více než 50 % spotřebitelů uvádí, že nejpravděpodobněji na tyto praktiky narazí na internetu.
• Veřejná konzultace o posilování účinnosti spolupráce mezi vnitrostátními orgány bude zahájena v září 2013, v rámci přezkumu nařízení týkajícího se této spolupráce.

Nadále znepokojivě nízké znalosti spotřebitelských práv

• Sedm z deseti spotřebitelů neví, co dělat, pokud jsou jim doručeny výrobky, které si neobjednali, a jen necelá třetina obchodníků má povědomí o zákonech týkajících se lhůt, které mají spotřebitelé na zaslání vadných výrobků k opravě.
• Aby reagovala na nedostatek vzdělání ve spotřebitelské oblasti u dospívajících, připravila Komise interaktivní internetovou schránku pro učitele – „Spotřebitel ve školní lavici“. Kromě toho bude v rámci Evropského roku občanů na úrovni celé EU zahájena informační kampaň věnovaná spotřebitelským právům, která se zaměří na spotřebitele i podniky. Poslankyně Olga Sehnalová v této souvislosti již poněkolikáté zaštítila mezinárodní studentskou soutěž „Spotřeba pro život“, která byla letos zaměřená na testování veřejných služeb poskytovaných občanům dozorovými orgány na ochranu spotřebitele. Ukázku spotřebitelského časopisu do soutěže poslalo 29 studentských týmů z České republiky. Vítězové se na podzim podívají do Štrasburku.

Vzestup nákupů šetrných k životnímu prostředí

• Čtyři z deseti spotřebitelů uvádějí, že jejich rozhodování při nákupech ovlivňuje dopad, který má dané zboží či služba na životní prostředí. Od těchto „zelených nákupů“ naopak odrazuje nedostatek informací, vyšší cena a nedůvěra k tvrzením týkajícím se životního prostředí.
• Komise spolupracuje se zúčastněnými subjekty s cílem pomoci spotřebitelům, aby při výběru postupovali šetrně k životnímu prostředí. Podpořila zprávu, kterou vypracovaly zúčastněné subjekty a která obsahuje konkrétní doporučení, pokud jde o tvrzení týkající se životního prostředí.

Zdroj: Evropská komise
Celou tiskovou zprávu k tématu (v češtině) naleznete zde: http://bit.ly/15dcMxn


Datum: 25.7.2013

Podobné články:

Výbor TRAN dnes schválil návrhy ke zvýšení bezpečnosti vozidel 10.1.2019

Na dnešním zasedání Výboru TRAN, prvním v tomto roce, poslanci Výboru podpořili pozměněný návrh Komise ke zlepšení bezpečnosti vozidel a odhlasovali své stanovisko k nařízení o obecné bezpečnosti. Návrhem se bude dále zabývat Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO), ...

Nekalé praktiky mezi podniky v potravinářství budou díky sociálním demokratům zakázané po celé EU 20.12.2018

Vyjednávači Evropského parlamentu v čele s italským sociálnědemokratickým zpravodajem P. De Castrem ze zemědělského výboru a zástupci členských států v Radě EU včera dosáhli politické dohody nad unikátní evropskou směrnicí. ...

Nejasná zpráva o dvojí kvalitě aneb pohled pod pokličku 11.12.2018

V dnešním vydání Práva vyšel můj komentář k současnému vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů. Celé znění komentáře si můžete přečíst níže: ...

Olga Sehnalová o Meziskupině pro práva lidí s postižením 10.12.2018

...

Newsletter: Plenární zasedání EP 10.- 13. prosince 2018 ve Štrasburku 9.12.2018

Slavnostní udelení Sacharovovy ceny Olegu Sencovovi ...

Olga Sehnalová vystoupila na konferenci k přístupnosti v oblasti informačních technologií 5.12.2018

Dnes jsem zahájila v Bruselu mezinárodní konferenci věnovanou přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou IT expertům. Zdůraznila jsem, že zpřístupňování online služeb je nejen základní právo lidí se zdravotním postižením, ale s ohledem na počty potenciálních ...

Jak to vidím já
Dvojí kvalita: teď se láme chleba

V úterý proběhne v Bruselu důležité hlasování, které rozhodne o tom, jestli bude moci být dvojí kvalita skutečně postavena mimo zákon a v jaké podobě to bude. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů bude hlasovat o znění směrnice o nekalých obchodních praktikách. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Mezinárodní konference ke vzdělávání mladých spotřebitelů 19. 11. v Poslanecké sněmovně PČR

19.11.2018 |

Spotřebitelské vzdělávání od nejútlejšího věku je jednou z důležitých podmínek k tomu, aby ve společnosti byli vzdělaní a informovaní spotřebitelé, kteří jsou poučení o svých právech a nebojí se jich využívat. To, jak informovanost ... pokračování

Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]