Celoevropská linka tísňového volání 112 musí fungovat bezchybně


Téměř 180 europoslanců se tento týden podepsalo pod interpelaci Evropské komise ze strany Evropského parlamentu, který volá po lepší dostupnosti linky 112. Mezi hlavními mluvčími a signatáři nechyběla ani česká poslankyně, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D). Europoslankyně byla v minulosti zpravodajkou zprávy o eCallu, systému tísňového volání v případě dopravní nehody, pro který je bezchybný provoz linky 112 nesmírně důležitý.

„Pro bezchybnou funkčnost systému eCall, který by měl být montován do nových aut na území EU od roku 2015, je spolehlivost celoevropské linky 112 naprosto zásadní, neboť je na ní systém přímo závislý. V Evropské unii jsou nyní místa, kde tato linka ještě nefunguje, nebo nefunguje správně. To může být v souvislosti s naší snahou o bezpečnostní revoluci na silnicích velký problém,“ říká poslankyně Sehnalová. Systém eCall by měl prostřednictvím linky 112 kdekoli v Evropě zavolat pomoc a záchranářům současně poslat polohu nehody přes GPS.

Usnesení Evropského parlamentu rovněž zdůrazňuje nutnost zaručit dostupnost linky 112 pro osoby s různými druhy zdravotního postižení a zranitelné skupiny. „Evropskou linku tísňového volání 112 považuji za jednu z nejvýznamnějších evropských iniciativ přispívajících ke zvýšení bezpečnosti občanů EU. Linka je k dispozici zdarma každému volajícímu v případě nebezpečí či nouze, a to kdekoliv na území Unie. Ačkoliv je garantován rovnocenný přístup ke službě 112 občanům se zdravotním postižením, na začátku roku 2013 byla možnost dovolat se na tísňové číslo jinak než pomocí hlasu přístupná pouze ve 12 členských státech. Milionům osob s postižením je tak odepřen přístup k této službě,“ uvedla včera na plénu poslankyně Sehnalová když požadovala po Komisi lepší fungování linky i pro osoby s postižením.

„V neposlední řadě je zde problém informovanosti lidí. I přes velké úsilí, které propagaci této tísňové linky státy věnovaly, je dosud povědomí o čísle 112 v EU velice nízké. Pouze necelá třetina obyvatel Unie je obeznámena s existencí tohoto čísla,“ dodává Olga Sehnalová, která se současně stala "velvyslankyní" neziskové organizace EENA, která se snaží o propagaci tísňové linky 112 a za přispění řady odborníků zajistit, aby číslo 112 fungovalo kvalitně všude v Evropě.

Nyní je na tahu Evropská komise, která má představit plán na odstranění stávajících problémů fungování "stodvanáctky".

Datum: 5.7.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]