Bankovní účty - budou pro spotřebitele levnější, dostupnější a přehlednější?

Plateb prováděných v hotovosti rychle ubývá. Bankovní účty se staly nezbytnou součástí života současné společnosti, umožňují spotřebitelům provádět a přijímat nejrůznější platby, od placení účtů za domácnost (nájem, plyn, elektřina, telefon), až po nákupy přes internet. V EU nicméně podle aktuálních studií asi 58 milionů spotřebitelů starších 15 let platební účet nemá.

Z výzkumu dále vyplývá, že pro spotřebitele je dosud obtížné porovnávat nabídky od různých poskytovatelů platebních služeb a jimi účtované ceny. I v případě, že je porovnání možné, je postup pro změnu platebního účtu složitý a výsledek nejistý. Kromě toho se stále ještě stává, že si spotřebitelé v EU nemohou otevřít platební účet v členském státě, ve kterém nemají trvalý pobyt.

Zatímco banky mohou díky právním předpisům upravujícím jednotný trh působit v celé Evropské unii a nabízet své služby přes hranice, občané, kteří si často nemohou otevřít účet v jiném členském státě nebo snadno přejít k jiné bance, podobnou mobilitu nemají. Kromě toho spotřebitelé často platí příliš vysoké ceny za služby, jež jim banka poskytuje, a s obtížemi se orientují v různých poplatcích, které jsou jim účtovány.

Evropská komise proto v polovině května představila návrh směrnice o transparentnosti a porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

Česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který bude pověřeným výborem parlamentu při projednávání návrhu směrnice, tento dokument vítá:

„Návrh považuji obecně za velice přínosný. Přístup k základnímu platebnímu účtu je dnes téměř podmínkou sociálního začlenění. Chceme-li v Evropě budovat moderní a rozvinutý prostor finančních služeb pro všechny, pak je návrh na zavedení dostupného a transparentního platebního účtu krokem správným směrem. V EU více než 58 milionů Evropanů vlastní účet nemá, přičemž 25 milionů lidí uvádí, že by si jej rádi zavedli, ale naráží na překážky, jako je odmítnutí kvůli finanční situaci či nesrozumitelnosti informací,“ říká poslankyně Sehnalová.

Přístup k platebnímu účtu však není jediným cílem směrnice. Výhodná má být i pro spotřebitele, kteří svůj účet již dávno mají, ale obtížně se orientují ve složitých bankovních poplatcích nebo chtějí kvůli výhodnějším podmínkám změnit banku.

„Ruku v ruce s tímto návrhem musí jít i apel na podporu finanční gramotnosti občanů a jednoduchost a porovnatelnost informací, které banky lidem poskytují. Už před dvěma roky jsem apelovala na Komisi, aby se zaměřila právě na zlepšení jednotného evropského platebního prostoru a jeho průhlednost. Ostatně i u nás se otázce (ne)přehlednosti bankovních poplatku v poslední době věnuje značná pozornost. Spotřebitelé a klienti bank by se tak snad konečně mohli dočkat zlepšení dosavadního nerovného postavení,“ dodává Sehnalová.

Návrhy Komise se týkají tří oblasti:

Porovnatelnost poplatků za bankovní účty: spotřebitelé budou moci snáze porovnat poplatky za platební účty, které účtují banky a jiní poskytovatelé platebních služeb v EU.

Změna platebního účtu: návrh stanoví jednoduchý a rychlý postup pro spotřebitele, kteří chtějí změnit banku či poskytovatele platebních služeb provozující jejich platební účet.

Přístup k platebním účtům: spotřebitelé v EU si budou moci otevřít platební účet v zemi, ve které sídlí poskytovatel platebních služeb, aniž by v této zemi měli trvalý pobyt. Nová ustanovení navíc všem spotřebitelům z EU umožní – bez ohledu na jejich finanční situaci – založit si platební účet, s jehož pomocí budou moci provádět základní operace, např. nechat si zasílat plat, důchod a sociální dávky či platit účty za domácnost atd.

Díky lepší transparentnosti a porovnatelnosti poplatků, jakož i jednoduššímu postupu při změně poskytovatele by spotřebitelé měli těžit z lepších nabídek a ušetřit na nákladech za své bankovní účty. Větší mobilita klientů, jakož i snazší přístup na nové trhy (i přeshraniční) bude zároveň přínosem pro odvětví finančních služeb.

Návrh bude nyní projednáván Evropským parlamentem a Radou.

Zdroj: Text sestaven s využitím tiskové zprávy Evropské komise

Datum: 20.5.2013

Podobné články:

Řidičům kamionů a autobusů se usnadní práce – systém placení mýta v EU se zjednoduší 14.2.2019

Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili dohodu, která umožní zavedení Evropské služby elektronického mýtného (EETS). V praxi to znamená, že dopravcům, kteří jezdí do zemí Evropské unie, odpadne povinnost pořizovat několik zařízení pro platbu elektronického mýtného ...

Europoslankyně Sehnalová na hranicích ke kauze hovězího masa: informace z Polska měly přijít dřív, obrátila jsem se na Evropskou komisi 11.2.2019

...

K dnešnímu zasedání Zastupitelstva města Kroměříže 7.2.2019

Před chvílí skončilo Zastupitelstvo města Kroměříže. Je to zhruba rok, kdy jsme se poprvé v zastupitelstvu zabývali zdravotnictvím v kraji a hlavně tím, jaká péče se bude nebo nebude poskytovat podle plánů hejtmana Čunka v Kroměřížské nemocnici pacientům z nejen města, ale celého ...

Lidé s postižením nemůžou být občany druhé kategorie ani u voleb 5.2.2019

Často si stěžujeme na nízkou volební účast a nezájem lidí o volby. Existují přitom občané, kteří by k urnám přišli vyjádřit svůj názor rádi, ale z nejrůznějších důvodů to pro ně není možné - lidé se zdravotním postižením. ...

Nový ročník soutěže Spotřeba pro život: Reklamace zásilek jako studentská soutěžní disciplína 24.1.2019

Studenti se letos již po jedenácté utkají v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež v rámci soutěže Spotřeba pro život. Tento rok musí studenti prokázat svou „poštovní“ gramotnost při řešení nejrůznějších spotřebitelských problémů se zásilkami. Předvedou ...

Výbor TRAN projednával ukončení změny času a rumunské předsednictví představilo své priority 22.1.2019

O ukončení střídání letního a zimního času diskutovali poslanci ve Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN). Poslanci také diskutovali s odborníky, kteří představili dopady změn času na dopravu, energetiku a zdraví lidí. Největší obavy plynou z toho, že ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
TK - Balíček technické způsobilosti vozidel

2.7.2013 | Záznam vystoupení Olgy Sehnalové na tiskové konferenci - Balíček technické způsobilosti vozidel
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]