Bankovní účty - budou pro spotřebitele levnější, dostupnější a přehlednější?

Plateb prováděných v hotovosti rychle ubývá. Bankovní účty se staly nezbytnou součástí života současné společnosti, umožňují spotřebitelům provádět a přijímat nejrůznější platby, od placení účtů za domácnost (nájem, plyn, elektřina, telefon), až po nákupy přes internet. V EU nicméně podle aktuálních studií asi 58 milionů spotřebitelů starších 15 let platební účet nemá.

Z výzkumu dále vyplývá, že pro spotřebitele je dosud obtížné porovnávat nabídky od různých poskytovatelů platebních služeb a jimi účtované ceny. I v případě, že je porovnání možné, je postup pro změnu platebního účtu složitý a výsledek nejistý. Kromě toho se stále ještě stává, že si spotřebitelé v EU nemohou otevřít platební účet v členském státě, ve kterém nemají trvalý pobyt.

Zatímco banky mohou díky právním předpisům upravujícím jednotný trh působit v celé Evropské unii a nabízet své služby přes hranice, občané, kteří si často nemohou otevřít účet v jiném členském státě nebo snadno přejít k jiné bance, podobnou mobilitu nemají. Kromě toho spotřebitelé často platí příliš vysoké ceny za služby, jež jim banka poskytuje, a s obtížemi se orientují v různých poplatcích, které jsou jim účtovány.

Evropská komise proto v polovině května představila návrh směrnice o transparentnosti a porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

Česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který bude pověřeným výborem parlamentu při projednávání návrhu směrnice, tento dokument vítá:

„Návrh považuji obecně za velice přínosný. Přístup k základnímu platebnímu účtu je dnes téměř podmínkou sociálního začlenění. Chceme-li v Evropě budovat moderní a rozvinutý prostor finančních služeb pro všechny, pak je návrh na zavedení dostupného a transparentního platebního účtu krokem správným směrem. V EU více než 58 milionů Evropanů vlastní účet nemá, přičemž 25 milionů lidí uvádí, že by si jej rádi zavedli, ale naráží na překážky, jako je odmítnutí kvůli finanční situaci či nesrozumitelnosti informací,“ říká poslankyně Sehnalová.

Přístup k platebnímu účtu však není jediným cílem směrnice. Výhodná má být i pro spotřebitele, kteří svůj účet již dávno mají, ale obtížně se orientují ve složitých bankovních poplatcích nebo chtějí kvůli výhodnějším podmínkám změnit banku.

„Ruku v ruce s tímto návrhem musí jít i apel na podporu finanční gramotnosti občanů a jednoduchost a porovnatelnost informací, které banky lidem poskytují. Už před dvěma roky jsem apelovala na Komisi, aby se zaměřila právě na zlepšení jednotného evropského platebního prostoru a jeho průhlednost. Ostatně i u nás se otázce (ne)přehlednosti bankovních poplatku v poslední době věnuje značná pozornost. Spotřebitelé a klienti bank by se tak snad konečně mohli dočkat zlepšení dosavadního nerovného postavení,“ dodává Sehnalová.

Návrhy Komise se týkají tří oblasti:

Porovnatelnost poplatků za bankovní účty: spotřebitelé budou moci snáze porovnat poplatky za platební účty, které účtují banky a jiní poskytovatelé platebních služeb v EU.

Změna platebního účtu: návrh stanoví jednoduchý a rychlý postup pro spotřebitele, kteří chtějí změnit banku či poskytovatele platebních služeb provozující jejich platební účet.

Přístup k platebním účtům: spotřebitelé v EU si budou moci otevřít platební účet v zemi, ve které sídlí poskytovatel platebních služeb, aniž by v této zemi měli trvalý pobyt. Nová ustanovení navíc všem spotřebitelům z EU umožní – bez ohledu na jejich finanční situaci – založit si platební účet, s jehož pomocí budou moci provádět základní operace, např. nechat si zasílat plat, důchod a sociální dávky či platit účty za domácnost atd.

Díky lepší transparentnosti a porovnatelnosti poplatků, jakož i jednoduššímu postupu při změně poskytovatele by spotřebitelé měli těžit z lepších nabídek a ušetřit na nákladech za své bankovní účty. Větší mobilita klientů, jakož i snazší přístup na nové trhy (i přeshraniční) bude zároveň přínosem pro odvětví finančních služeb.

Návrh bude nyní projednáván Evropským parlamentem a Radou.

Zdroj: Text sestaven s využitím tiskové zprávy Evropské komise

Datum: 20.5.2013

Podobné články:

Evropští poslanci odhlasovali změny v silniční nákladní dopravě 10.4.2019

Zlepšení podmínek pro řidiče a úpravu pravidel pro silniční nákladní dopravce minulý týden odhlasovali poslanci a poslankyně Evropského parlamentu na svém plenárním zasedání. Po téměř dvou letech debat o tzv. balíčku mobility se podařilo najít v Evropském parlamentu většinu, ...

K jednání Zastupitelstva Zlínského kraje 7.4.2019

Zastupitelé Zlínského kraje budou zítra rozhodovat o tom, jakým směrem se bude ubírat krajské zdravotnictví a krajský rozpočet na mnoho dalších let. Na otevřený dopis, který jsme odeslali krajským zastupitelům minulý týden, reagovala skupina primářů vybraných vedením kraje ...

Dvojí kvalita potravin – vyjádření Olgy Sehnalové k aktuálnímu vývoji 4.4.2019

 "Můj boj za kvalitní potraviny zdaleka ještě nekončí," prohlásila včera na tiskové konferenci česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD), která téma do Bruselu přinesla a svojí prací jej z nechténného dotáhla až do jeho zákonné úpravy. Ta se nyní dostala do fáze finálního ...

Otevřený dopis zastupitelům Zlínského kraje 3.4.2019

Toto je otevřený dopis, který jsme dnes zaslali všem zastupitelům Zlínského kraje. Shrnuje naše argumenty.

Jak jsem přesvědčovala kolegy v Evropském parlamentu, aby naslouchali českým spotřebitelům? 20.3.2019

Návštěvnická skupina v Bruselu 20.3.2019

Zástupci českých odborů, živnostníci a řemeslníci z Kroměřížska, ale i další hosté mě včera navštívili v Evropském parlamentu v Bruselu, kam jsem je pozvala. Mluvili jsme spolu o tom, jak Parlament i další instituce EU fungují, ale probrali jsme i všechno ostatní, co je ohledně ...

Jak to vidím já
Krajem obchází strach aneb jak jsme chystali konferenci ...

Od počátku, co se angažuji společně s dalšími kolegy okolo krajského zdravotnictví, vidím jeden společný rys mnohých rozhovorů s lidmi v různých pozicích více či méně závislých na Zlínském kraji. Tím rysem je strach. Strach říci nahlas svůj názor, strach se pod něco podepsat a nejnověji i strach i jen veřejně vystoupit na odborné konferenci. Strach z čeho ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropské řešení dvojí kvality je polovičaté, teď je řada na nás, uvedla Olga Sehnalová

17.4.2019 |

(Štrasburk, 17. dubna 2019) Evropský parlament dnes většinou schválil nová pravidla, která se týkají také otázky dvojí kvality výrobků. Za nedostatečné je považuje česká europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). ... pokračování

Naše videa
Irské dny Olgy Sehnalové

13.5.2013 | Připomeňme si Irské dny v Kroměříži z května 2013
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]