Bankovní účty - budou pro spotřebitele levnější, dostupnější a přehlednější?

Plateb prováděných v hotovosti rychle ubývá. Bankovní účty se staly nezbytnou součástí života současné společnosti, umožňují spotřebitelům provádět a přijímat nejrůznější platby, od placení účtů za domácnost (nájem, plyn, elektřina, telefon), až po nákupy přes internet. V EU nicméně podle aktuálních studií asi 58 milionů spotřebitelů starších 15 let platební účet nemá.

Z výzkumu dále vyplývá, že pro spotřebitele je dosud obtížné porovnávat nabídky od různých poskytovatelů platebních služeb a jimi účtované ceny. I v případě, že je porovnání možné, je postup pro změnu platebního účtu složitý a výsledek nejistý. Kromě toho se stále ještě stává, že si spotřebitelé v EU nemohou otevřít platební účet v členském státě, ve kterém nemají trvalý pobyt.

Zatímco banky mohou díky právním předpisům upravujícím jednotný trh působit v celé Evropské unii a nabízet své služby přes hranice, občané, kteří si často nemohou otevřít účet v jiném členském státě nebo snadno přejít k jiné bance, podobnou mobilitu nemají. Kromě toho spotřebitelé často platí příliš vysoké ceny za služby, jež jim banka poskytuje, a s obtížemi se orientují v různých poplatcích, které jsou jim účtovány.

Evropská komise proto v polovině května představila návrh směrnice o transparentnosti a porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky.

Česká poslankyně Evropského parlamentu, Olga Sehnalová (ČSSD, S&D), členka Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, který bude pověřeným výborem parlamentu při projednávání návrhu směrnice, tento dokument vítá:

„Návrh považuji obecně za velice přínosný. Přístup k základnímu platebnímu účtu je dnes téměř podmínkou sociálního začlenění. Chceme-li v Evropě budovat moderní a rozvinutý prostor finančních služeb pro všechny, pak je návrh na zavedení dostupného a transparentního platebního účtu krokem správným směrem. V EU více než 58 milionů Evropanů vlastní účet nemá, přičemž 25 milionů lidí uvádí, že by si jej rádi zavedli, ale naráží na překážky, jako je odmítnutí kvůli finanční situaci či nesrozumitelnosti informací,“ říká poslankyně Sehnalová.

Přístup k platebnímu účtu však není jediným cílem směrnice. Výhodná má být i pro spotřebitele, kteří svůj účet již dávno mají, ale obtížně se orientují ve složitých bankovních poplatcích nebo chtějí kvůli výhodnějším podmínkám změnit banku.

„Ruku v ruce s tímto návrhem musí jít i apel na podporu finanční gramotnosti občanů a jednoduchost a porovnatelnost informací, které banky lidem poskytují. Už před dvěma roky jsem apelovala na Komisi, aby se zaměřila právě na zlepšení jednotného evropského platebního prostoru a jeho průhlednost. Ostatně i u nás se otázce (ne)přehlednosti bankovních poplatku v poslední době věnuje značná pozornost. Spotřebitelé a klienti bank by se tak snad konečně mohli dočkat zlepšení dosavadního nerovného postavení,“ dodává Sehnalová.

Návrhy Komise se týkají tří oblasti:

Porovnatelnost poplatků za bankovní účty: spotřebitelé budou moci snáze porovnat poplatky za platební účty, které účtují banky a jiní poskytovatelé platebních služeb v EU.

Změna platebního účtu: návrh stanoví jednoduchý a rychlý postup pro spotřebitele, kteří chtějí změnit banku či poskytovatele platebních služeb provozující jejich platební účet.

Přístup k platebním účtům: spotřebitelé v EU si budou moci otevřít platební účet v zemi, ve které sídlí poskytovatel platebních služeb, aniž by v této zemi měli trvalý pobyt. Nová ustanovení navíc všem spotřebitelům z EU umožní – bez ohledu na jejich finanční situaci – založit si platební účet, s jehož pomocí budou moci provádět základní operace, např. nechat si zasílat plat, důchod a sociální dávky či platit účty za domácnost atd.

Díky lepší transparentnosti a porovnatelnosti poplatků, jakož i jednoduššímu postupu při změně poskytovatele by spotřebitelé měli těžit z lepších nabídek a ušetřit na nákladech za své bankovní účty. Větší mobilita klientů, jakož i snazší přístup na nové trhy (i přeshraniční) bude zároveň přínosem pro odvětví finančních služeb.

Návrh bude nyní projednáván Evropským parlamentem a Radou.

Zdroj: Text sestaven s využitím tiskové zprávy Evropské komise

Datum: 20.5.2013

Podobné články:

Poučení z krizového vývoje aneb Je řešením stavět obří nemocnice? 28.4.2020

Zastupitelstvo Zlínského kraje se chystá na svém květnovém zasedání opakovat hlasování o výstavbě nové krajské supernemocnice v Malenovicích. Bude to už potřetí. Poprvé zastupitelé záměr neschválili, nečekané opakované hlasování v prosinci dopadlo nejtěsnějším výsledkem opačně. ...

Krásné Vánoce 18.12.2019

Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a v novém roce pevné zdraví a mnoho radosti, ať už Vám ji udělá cokoliv.

Tradice Evropských dnů v Kroměříži pokračuje. Představujeme Finsko. 18.11.2019

Evropské dny, jejichž tradici začala v Kroměříži bývalá europoslankyně Olga Sehnalová pokračují. Předsednickou zemí EU je Finsko, kterému je věnován týden akcí, které mají Zemi tisíců jezer představit kroměřížskému publiku. O organizaci se tentokrát postarali členové ...

Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením 1.11.2019

Dnes proběhla v Brně konference s názvem Deset let s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, kterou uspořádal Úřad veřejné ochránkyně práv. K Úmluvě OSN se připojila Česká republika i Evropská unie. Jde o důležitý právní dokument, o který se opírají práva osob ...

Anketa Zlatý oříšek 13.10.2019

Anketa Zlatý oříšek, která si všímá nadaných a šikovných děti bez ohledu na oblast, ve které vynikají, existuje řadu let, ale své krajské kolo ve Zlínském kraji, měla dnes poprve. Organizace se ujalo Středisko TyMy v Holešově a přehlídka dvanácti nominovaných do užšího ...

Proč jsme založili spolek Evropa doma? 1.10.2019

Když něco končí, současně něco začíná. V uplynulých deseti letech jsme v trochu jiné pozici dělali nejrůznější osvětové akce pro veřejnost, které si získaly mezi lidmi své dlouholeté příznivce. Ať už to byly spotřebitelské přednášky pro seniory, testování dvojí kvality, ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]