Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 3. do 9. prosince 2012

Na začátku týdne jsme v Bruselu přivítali skupinu vylosovaných výherců z Dánských a Kyperských dnů, kterým se Olga Sehnalová věnovala v Evropském parlamentu. Účastníci zájezdu měli možnost navštívit Parlamentárium, absolvovali výklad o práci EP a krátce navštívili zasedání frakce. Návštěvě se podrobněji věnujeme na jiném místě. Olga Sehnalová se v pondělí setkala se zástupci Evropské komise k návrhu nařízení k Transevropským sítím TEN-T a představení prvního legislativního návrhu eCall. V rozpravě na výboru TRAN se vyjádřila k navrženým kompromisům. Jako zpravodajka ke zprávě o namátkových silničních kontrolách zahájila bilaterálni schůzky ze zástupci zájmových skupin a přípravě veřejného slyšení na téma balíčku tenické způsobilosti vozidel. V úterý se Olga Sehnalová zúčastnila i zasedání pracovní skupiny výboru IMCO a CULT, kde obdržela stínové zpravodajství ke zprávě o regulaci on-line gamblingu. Na pracovní skupině výboru TRAN se Olga Sehnalová vyjádřila k navrženým kompromisům k návrhu nařízení k Nástroji pro propojení Evropy a to konkrétně k národním obálkám tzv. kohezního CEFu. Spolu s kyperskou poslankyní Papadoupoulou se zúčastnila prezentace kyperské kultury a vzpomínkové akce. Oga Sehnalová se také zúčastnila zasedání frakce SD. Ve středu se uskutečnilo kromě zasedání frakce i zasedání Evropského parlamentu osob se zdravotním postižením. Olga Sehnalová se setkala s českou delegací Národní rady osob se zdravotním postižením vedenou předsedou Václavem Krásou.
Po návratu do ČR se Olga Sehnalová zúčastnila jednání Rady města Kroměříže a v pátek zahájila dopravně-psychologický seminář zaměřený na profesionální řidiče na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Datum: 10.12.2012

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]