Aktuality nejen z Evropského parlamentu 41.týden ( 10.-16.10.2011)

V uplynulém týdnu probíhala v Bruselu jak jednání výborů, tak frakce i plenární zasedání. V pondělí se k těmto aktivitám přidalo ještě společné zasedání členů národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu z výboru IMCO na téma problémů vnitřního trhu. Olga Sehnalová vystoupila s příspěvkem zaměřeným na profesní mobilitu v souvislosti s revizí směrnice o vzájemném uznávání odborných
kvalifikací. Zúčastnila se jednání výboru TRAN, setkala se se zástupcem ministerstva dopravy Bezděkovským k aktuálně projednávaným záležitostem v dopravním výboru, po skončení dopravního výboru pak zavítala na slavnostní vernisáž výstavy v prostorách parlamentu za účasti předsedy Evropského parlamentu Buzka a předsedy Knessetu Rivlina u příležitosti jeho návštěvy v EP. Tématem výstavy bylo vzpomínka na zadržovaného izraelského vojáka Gillada Shalita a výtvarné ztvárnění jeho dětského příběhu. Olga Sehnalová se následně zúčastnila oficiálni večeře na počest izraelské návštěvy. V úterý byl program zahájen naopak neformální snídaní s izraelskou delegaci, kde proběhla živá debata o aktuálním vývoji v regionu. Následovalo slyšení předsedy Knessetu Rivlina na výboru pro zahraniční záležitosti AFET společně s delegaci EU-Izrael.. Olga Sehnalová se následně přesunula na jednání dopravního výboru TRAN, kde proběhl blok hlasování o zprávách k revizi železničního balíčku, námořní bezpečnostní agentuře, politice vesmírného výzkumu v oblasti dopravy a také některé letecké dohody. Mezi schválenými zprávami byla i letecká dohoda mezi EU a Jordánskem, kde byla Olga Sehnalová zpravodajkou. V odpoledním pořadu jednání proběhla rozprava k podánym 413 pozměňujícím návrhům k Bílé knize o budoucnosti dopravy, kde je Olga Sehnalova stínovou zpravodajkou. Olga Sehnalová zde prezentovala své stanovisko jménem frakce socialistů a demokratů. Po skončení jednání výboru se přesunula na diskuzní fórum k budoucnosti nákladní silniční dopravy pořádané Mezinárodní společnosti pro silniční dopravu IRU. Olga Sehnalová nad touto akcí převzala oficiální hostitelskou záštitu a vystoupila jako jeden z hlavních řečníků večera. O akci píšeme detailněji na jiném místě. Ve středu se konalo tradiční přípravné zasedání frakce před plénem, Olga Sehnalová se také setkala se zástupkyní Stálého zastoupeni ČR pro oblast vnitřního trhu k aktuálně projednávaným zprávam na výboru IMCO. Plénu a jeho programu se věnujeme na jiném místě. Olga Sehnalová podala písemné vyjádření ve věci přístupu Rumunska a Bulharska do Schengenskeho prostoru. Podala také písemnou interpelaci na Komisi ve věci harmonizace výhod pro osoby se zdravotním postiženim v EU. Pokračuje v iniciativách ve věci dvojí kvality výrobku v EU. Frakce ve výboru IMCO trvá na projednání společně ústni interpelace Olgy Sehnalové a Evelyne Gebhard v této věci na plénu EP. Po návratu do ČR se Olga Sehnalová věnovala schůzkám s občany ve své poslanecké kanceláři, proběhly také přípravné organizační schůzky ke Konferenci o Evropské strategii pro Podunaji a k Polským dnům. V sobotu se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání Ústředního výkonného výboru v Praze a vyhlášeni výsledku 8. ročniku Mezinárodní soutěže zubních techniků Dent Cup. Tři nejlepší čestí studenti pojedou na pozváni Olgy Sehnalové na návštěvu Evropského parlamentu do Štrasburku.

Datum: 17.10.2011

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]