Aktuality nejen z Evropského parlamentu 41.týden ( 10.-16.10.2011)

V uplynulém týdnu probíhala v Bruselu jak jednání výborů, tak frakce i plenární zasedání. V pondělí se k těmto aktivitám přidalo ještě společné zasedání členů národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu z výboru IMCO na téma problémů vnitřního trhu. Olga Sehnalová vystoupila s příspěvkem zaměřeným na profesní mobilitu v souvislosti s revizí směrnice o vzájemném uznávání odborných
kvalifikací. Zúčastnila se jednání výboru TRAN, setkala se se zástupcem ministerstva dopravy Bezděkovským k aktuálně projednávaným záležitostem v dopravním výboru, po skončení dopravního výboru pak zavítala na slavnostní vernisáž výstavy v prostorách parlamentu za účasti předsedy Evropského parlamentu Buzka a předsedy Knessetu Rivlina u příležitosti jeho návštěvy v EP. Tématem výstavy bylo vzpomínka na zadržovaného izraelského vojáka Gillada Shalita a výtvarné ztvárnění jeho dětského příběhu. Olga Sehnalová se následně zúčastnila oficiálni večeře na počest izraelské návštěvy. V úterý byl program zahájen naopak neformální snídaní s izraelskou delegaci, kde proběhla živá debata o aktuálním vývoji v regionu. Následovalo slyšení předsedy Knessetu Rivlina na výboru pro zahraniční záležitosti AFET společně s delegaci EU-Izrael.. Olga Sehnalová se následně přesunula na jednání dopravního výboru TRAN, kde proběhl blok hlasování o zprávách k revizi železničního balíčku, námořní bezpečnostní agentuře, politice vesmírného výzkumu v oblasti dopravy a také některé letecké dohody. Mezi schválenými zprávami byla i letecká dohoda mezi EU a Jordánskem, kde byla Olga Sehnalová zpravodajkou. V odpoledním pořadu jednání proběhla rozprava k podánym 413 pozměňujícím návrhům k Bílé knize o budoucnosti dopravy, kde je Olga Sehnalova stínovou zpravodajkou. Olga Sehnalová zde prezentovala své stanovisko jménem frakce socialistů a demokratů. Po skončení jednání výboru se přesunula na diskuzní fórum k budoucnosti nákladní silniční dopravy pořádané Mezinárodní společnosti pro silniční dopravu IRU. Olga Sehnalová nad touto akcí převzala oficiální hostitelskou záštitu a vystoupila jako jeden z hlavních řečníků večera. O akci píšeme detailněji na jiném místě. Ve středu se konalo tradiční přípravné zasedání frakce před plénem, Olga Sehnalová se také setkala se zástupkyní Stálého zastoupeni ČR pro oblast vnitřního trhu k aktuálně projednávaným zprávam na výboru IMCO. Plénu a jeho programu se věnujeme na jiném místě. Olga Sehnalová podala písemné vyjádření ve věci přístupu Rumunska a Bulharska do Schengenskeho prostoru. Podala také písemnou interpelaci na Komisi ve věci harmonizace výhod pro osoby se zdravotním postiženim v EU. Pokračuje v iniciativách ve věci dvojí kvality výrobku v EU. Frakce ve výboru IMCO trvá na projednání společně ústni interpelace Olgy Sehnalové a Evelyne Gebhard v této věci na plénu EP. Po návratu do ČR se Olga Sehnalová věnovala schůzkám s občany ve své poslanecké kanceláři, proběhly také přípravné organizační schůzky ke Konferenci o Evropské strategii pro Podunaji a k Polským dnům. V sobotu se Olga Sehnalová zúčastnila zasedání Ústředního výkonného výboru v Praze a vyhlášeni výsledku 8. ročniku Mezinárodní soutěže zubních techniků Dent Cup. Tři nejlepší čestí studenti pojedou na pozváni Olgy Sehnalové na návštěvu Evropského parlamentu do Štrasburku.

Datum: 17.10.2011

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]