Aktuality nejen z Evropského parlamentu, 36. týden - Štrasburk 6.- 9. 9. 2010

První podzimní zasedání pléna Evropského parlamentu ve Štrasburku mělo na programu několik mediálně zajímavých bodů. Byla to především zpráva předsedy Evropské komise Barrosa o stavu Evropské unie, v níž představil priority Komise pro další období. Druhým mediálně hojně prezentovaným tématem byla rozprava k situaci Romů ve Francii. To však nebyla témata zdaleka jediná. Jedním ze zajímavých bodů byla mimo jiné zpráva, která se týkala požadavku na spravedlivější příjmy zemědělců v rámci potravinového řetězce. S ní nelze než souhlasit a Komise by se měla problémem často nekalých obchodních praktik zabývat. Rozprava se vedla například o stavu příprav mnohostranné dohody o padělání, tzv. ACTA, kde poslanci kritizují nedostatek transparentnosti. Deklaraci vyzývající Komisi k vetší transparentnosti podpořila svým podpisem i Olga Sehnalová. Dalším z témat byla pomoc obětem záplav v Pákistánu, fungování Evropského globalizačního fondu, příprava obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou a její možný dopad na automobilový průmysl v Evropě, rozruch vzbudila i rozprava ohledně nové legislativy upravující testování na zvířatech. Velkou část jednání pléna byla věnována otázkám lidských práv. Zejména případ Sakineh Mohammadi-Ashtiari a hrozba jejího trestu smrti ukamenováním byla velmi emotivní. Otázka lidských práv se týkala také Sýrie a Keni, diskutoval se rovněž kontroverzní návrh zákona izraelského Knessetu ohledně průhlednosti financování NGO a neutěšený stav řeky Jordánu, který hrozí ekologickou katastrofou. Jako obvykle se v průběhu jednání pléna odehrávala paralelně řada jiných jednání. Například jednání frakce Socialistů a demokratů, pracovní skupina SaD výboru pro dopravu, CULT i IMCO, schůzka české delegace poslanců za ČSSD. Velmi důležité bylo i ustavující jednání skupiny poslanců EP k dohodovacímu řízení k nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, jejíž je Olga Sehnalová členkou. Dalším neformálním setkáním se také opět navázala tradice společných schůzek českých a slovenských poslanců ČSSD a SMERu. Olga Sehnalová na plénu vystoupila z titulu svého členství v Delegaci pro vztahy s Izraelem k problematice řeky Jordánu.
Po svém návratu se Olga Sehnalová zabývala prací ve své poslanecké kanceláři v Kroměříži, mimo jiné se setkala s ředitelem Městského divadla Zlín a věnovala se přípravám Belgických dnů, které se uskuteční ve druhém říjnovém týdnu v Kroměříži.

Datum: 14.9.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Hanácké bál - Brusel

9.5.2013 | Jaký byl Hanácké bál v Bruselu? Podívejte se na naše video
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]