Aktuality nejen z Evropského parlamentu, 36. týden - Štrasburk 6.- 9. 9. 2010

První podzimní zasedání pléna Evropského parlamentu ve Štrasburku mělo na programu několik mediálně zajímavých bodů. Byla to především zpráva předsedy Evropské komise Barrosa o stavu Evropské unie, v níž představil priority Komise pro další období. Druhým mediálně hojně prezentovaným tématem byla rozprava k situaci Romů ve Francii. To však nebyla témata zdaleka jediná. Jedním ze zajímavých bodů byla mimo jiné zpráva, která se týkala požadavku na spravedlivější příjmy zemědělců v rámci potravinového řetězce. S ní nelze než souhlasit a Komise by se měla problémem často nekalých obchodních praktik zabývat. Rozprava se vedla například o stavu příprav mnohostranné dohody o padělání, tzv. ACTA, kde poslanci kritizují nedostatek transparentnosti. Deklaraci vyzývající Komisi k vetší transparentnosti podpořila svým podpisem i Olga Sehnalová. Dalším z témat byla pomoc obětem záplav v Pákistánu, fungování Evropského globalizačního fondu, příprava obchodní dohody mezi EU a Jižní Koreou a její možný dopad na automobilový průmysl v Evropě, rozruch vzbudila i rozprava ohledně nové legislativy upravující testování na zvířatech. Velkou část jednání pléna byla věnována otázkám lidských práv. Zejména případ Sakineh Mohammadi-Ashtiari a hrozba jejího trestu smrti ukamenováním byla velmi emotivní. Otázka lidských práv se týkala také Sýrie a Keni, diskutoval se rovněž kontroverzní návrh zákona izraelského Knessetu ohledně průhlednosti financování NGO a neutěšený stav řeky Jordánu, který hrozí ekologickou katastrofou. Jako obvykle se v průběhu jednání pléna odehrávala paralelně řada jiných jednání. Například jednání frakce Socialistů a demokratů, pracovní skupina SaD výboru pro dopravu, CULT i IMCO, schůzka české delegace poslanců za ČSSD. Velmi důležité bylo i ustavující jednání skupiny poslanců EP k dohodovacímu řízení k nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, jejíž je Olga Sehnalová členkou. Dalším neformálním setkáním se také opět navázala tradice společných schůzek českých a slovenských poslanců ČSSD a SMERu. Olga Sehnalová na plénu vystoupila z titulu svého členství v Delegaci pro vztahy s Izraelem k problematice řeky Jordánu.
Po svém návratu se Olga Sehnalová zabývala prací ve své poslanecké kanceláři v Kroměříži, mimo jiné se setkala s ředitelem Městského divadla Zlín a věnovala se přípravám Belgických dnů, které se uskuteční ve druhém říjnovém týdnu v Kroměříži.

Datum: 14.9.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Vystoupení v OSN

12.4.2018 | Pane prezidente, Vážení delegáti, svým projevem bych chtěla navázat jménem České republiky na prohlášení, které vydala Evropská unie dnes ráno. Bezpečnost silničního provozu je celosvětově významné společenské téma, které ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]