Aktuality nejen z Evropského parlamentu 27. týden (5. - 11. 7. 2010)

Poslední plenární zasedání Evorpského parlamentu před letní pauzou ve Štrasburku se konalo ve znamení končícího španělského předsednictví EU, které střídá Belgie. Před poslance tak předstoupili představitelé obou těchto zemí, aby jednak zhodnotili své působení a představy svých dalších priorit. Před poslanci vystoupil například španělský předseda vlády José Luis Zapatero. Španělské předsednictví bylo výjímečné zejména tím, že se muselo vypořádat s fungováním v rámci nových pravidel po schválení Lisabonské smlouvy, s obtížemi v Eurozńě, ale také s úkolem dopracování konkrétní podoby evropské diplomatcké služby. Belgický premiér Yves Leterme seznámil poslance s prioritami své země, které jdou ve směru předchozí politiky. Půjde zejména o hospodářskou oblast a její řízení, obnovu hospodářského růstu, ale také regulace finančních trhů, boj proti nezaměstnanosti a chodobě. imigrační a azylová politika.
V pondělí byla značná část rozpravy věnována dopravní problematice. Za nejvýznamnější z nich můžeme považovat zprávu k nařízení o právech pasažérů v autobusové a autokarové dopravě, která byla projednávána v balíčku s obdobnou zprávou v oblasti námořní a říční dopravy. Olga Sehnalová vystoupila v následné debatě v bodu Budoucnost udržitelné dopravy právě s poukazem na nutnou podporu veřejné hromadné dopravy, která je v posledních letech zejména v nových členských zemích vystavena výraznému tlaku individuální automobilové dopravy. Olga Sehnalová vystoupila také v rozpravě ke Strategii pro region Baltského moře, jednak s ohledem na svou nedávnou návštěvu v rámci delegace dopravního výboru do Pobaltí, jednak, aby podpořila realizaci tzv. Baltsko-Jaderského koridoru, který by znamneal propojení regionu Baltského moře s jihem Evropy, což by mělo pozitivní efekt i pro ČR. Další významné zprávy z hlediska ČR byla směrnice o průmyslových emisích, která zavádí přísnější limity pro znečištění ovzduší, zavádí však i přechodná období na uvedení nových technoligií do praxe, Evropský parlament projednal také opatření týkající se dohledu nad finančními trhy, kde však bude ještě nutná dohoda s Radou, což nebude snadné. Naše zemědělce bude zajímat přístup EP východiskům reformy Společné zemědělské politiky EU. Olga Sehnalová podpořila pozměňující návhry, které se týkají zavedení rovných pravidel pro zemědělce ze všech členských států EU. Značná část debaty se týkala také zahraničních otázek - například evropské diplomatické službě, vstupu Islandu do EU, situací v Albánii a Kosovu. Zasadním bodem bylo schválení nově vyjednané verze tzv. dohody SWIFT o předávájí údajů klientů bank mezi EU a USA za účelem boje proti terorismu. Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách Evropského parlamentu. V pátek se Olga Sehnalová zabývala aktivitami kroměřížské kanceláři, zejména přípravou návštěvy velvyslankyň ve Zlínském kraji, ale také jednáním bytové komise Rady města Kroměříže, v sobotu pak zahájila tenisový turnaj pořádaný o.s. Kroměřížsko - sdružení pro cestovní ruch

Datum: 12.7.2010

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]