Aktuality nejen z Evropského parlamentu 25.týden (18.6.-24.6.2012)

Uplynulý výborový týden v Bruselu měl náročný program, který pokračoval i následně i v rámci aktivit Olgy Sehnalové v České republice. V pondělí po zpožděném příletu začal její program pracovní skupinou SD v dopravním výboru, kde proběhla příprava na následné hlasování. Olga Sehnalová podala kolegům informace a vysvětlení k hlasování ke svým zprávám: eCall - zpravodajka a kohezní balíček-stínová zpravodajka. Na výboru proběhla závěrečná debata k oběma bodům, kde Olga Sehnalová vystoupila jménem frakce. V úterý začal program společným jednáním výboru TRANa IMCO, který schválil návrh zprávy Olgy Sehnalové a Dietra Lebrechta Kocha podporující povinné zavedení systému eCall do všech vozidel v EU od roku 2015. Zpráva byla přijata velko většinou 58 pro, 4 proti a 8 se zdrželo hlasování. Tomuto tématu se ještě věnujeme na jiném místě. Hlasován byl i tzv. Kohezní balíček upřesňující pravidla čerpání v příštím programovacím období v oblasti dopravy, kde výbor přijal mimo jiné 16 pozměňujících návrhů Olgy Sehnalové. Na zasedání výboru proběhlo i slyšení o právech cestujících ve všech druzíc dopravy, kde je Olga Senalová opět stínovou zpravodajkou frakce. V panelu vystoupili jak zástpuci Komise, dopravců, tak spotřebitelských organizací či osob s handicapem. Olga Sehnalová ve svém vystoupení zejména apelovala na otázku vymahatelnosti deklarovaných práv cestujících a možnosti kolektivního odškodnění. Úterý pokračovalo pravidelným jednáním na Stálém zastoupení ČR s velvyslankyní Vicenovou. Na závěr dne proběhla ještě v prostorách Stálého zastoupení výstava dětských výtvarných prací na památku obce Lidice.
Ve středu se Olga Sehnalová zůčastnila zasedání výboru IMCO, delegace pro vztahy s Izraelem a výroční konference ETSC k problamatice dopravní bezpečnosti, kde vystoupila v panelu na téma úrazů v dopravě s příspěvkem o eCallu. Závěr dne byl ve znamení prezentace festivalu celoživotního vzdělávání AEDUCA ve spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci a zastoupením Olomouckého kraje v Bruselu, jehož pořadatelství se ujala kancelář Olgy Sehnalové, která osobně prezentaci v Evropském parlamentu slavnostně zahájila.
Olga Sehnalová se po přesunu do ČR zůčastnila jednání Rady města Kroměříže, dále slavnostního programu 130. výročí založení gymnázia v Kroměříži, schůze MO ČSSD Kroměříž. O víkendu se současně na pozvání Olgy Sehnalové uskutečnil dvoudenní seminář nejlepších týmů školních spotřebitelských časopisů z ČR, Slovenska a Polska. Olga Sehnalová se ještě stihla zůčastnit slavnostního zakončení Her Evropského paralympijského výboru pro mládež v Brně a přátelského setkání členů ČSSD organízované hulínskou organizací ČSSD.

Datum: 25.6.2012

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Moje videa
Dvojí kvalita výrobků na jednotném trhu

13.9.2018 | Pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, od první interpelace mé a několika dalších kolegů, kterou jsme reagovali na první signály o dvojí kvalitě, uplynulo dlouhých sedm let. Sedm let od odpovědi Evropské komise, že v ...
Stáhněte si

Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2019. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]