Aktuality nejen z Evropského parlamentu 25.týden (18.6.-24.6.2012)

Uplynulý výborový týden v Bruselu měl náročný program, který pokračoval i následně i v rámci aktivit Olgy Sehnalové v České republice. V pondělí po zpožděném příletu začal její program pracovní skupinou SD v dopravním výboru, kde proběhla příprava na následné hlasování. Olga Sehnalová podala kolegům informace a vysvětlení k hlasování ke svým zprávám: eCall - zpravodajka a kohezní balíček-stínová zpravodajka. Na výboru proběhla závěrečná debata k oběma bodům, kde Olga Sehnalová vystoupila jménem frakce. V úterý začal program společným jednáním výboru TRANa IMCO, který schválil návrh zprávy Olgy Sehnalové a Dietra Lebrechta Kocha podporující povinné zavedení systému eCall do všech vozidel v EU od roku 2015. Zpráva byla přijata velko většinou 58 pro, 4 proti a 8 se zdrželo hlasování. Tomuto tématu se ještě věnujeme na jiném místě. Hlasován byl i tzv. Kohezní balíček upřesňující pravidla čerpání v příštím programovacím období v oblasti dopravy, kde výbor přijal mimo jiné 16 pozměňujících návrhů Olgy Sehnalové. Na zasedání výboru proběhlo i slyšení o právech cestujících ve všech druzíc dopravy, kde je Olga Senalová opět stínovou zpravodajkou frakce. V panelu vystoupili jak zástpuci Komise, dopravců, tak spotřebitelských organizací či osob s handicapem. Olga Sehnalová ve svém vystoupení zejména apelovala na otázku vymahatelnosti deklarovaných práv cestujících a možnosti kolektivního odškodnění. Úterý pokračovalo pravidelným jednáním na Stálém zastoupení ČR s velvyslankyní Vicenovou. Na závěr dne proběhla ještě v prostorách Stálého zastoupení výstava dětských výtvarných prací na památku obce Lidice.
Ve středu se Olga Sehnalová zůčastnila zasedání výboru IMCO, delegace pro vztahy s Izraelem a výroční konference ETSC k problamatice dopravní bezpečnosti, kde vystoupila v panelu na téma úrazů v dopravě s příspěvkem o eCallu. Závěr dne byl ve znamení prezentace festivalu celoživotního vzdělávání AEDUCA ve spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci a zastoupením Olomouckého kraje v Bruselu, jehož pořadatelství se ujala kancelář Olgy Sehnalové, která osobně prezentaci v Evropském parlamentu slavnostně zahájila.
Olga Sehnalová se po přesunu do ČR zůčastnila jednání Rady města Kroměříže, dále slavnostního programu 130. výročí založení gymnázia v Kroměříži, schůze MO ČSSD Kroměříž. O víkendu se současně na pozvání Olgy Sehnalové uskutečnil dvoudenní seminář nejlepších týmů školních spotřebitelských časopisů z ČR, Slovenska a Polska. Olga Sehnalová se ještě stihla zůčastnit slavnostního zakončení Her Evropského paralympijského výboru pro mládež v Brně a přátelského setkání členů ČSSD organízované hulínskou organizací ČSSD.

Datum: 25.6.2012

Podobné články:

Aktuality nejen z Evropského parlamentu 19.1.2015

Poslanci Evropského parlamentu budou tento týden pracovat převážně v rámci parlamentních výborů, které se specializují na určité politické oblasti. ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 20.-26. ledna 2014 26.1.2014

V Bruselu byl zahájen druhý tzv. Evropský parlamentní týden, tedy setkání poslanců národních parlamentů s poslanci Evropského parlamentu o ekonomické situaci v EU a dalších krocích v souvislosti s evropským semestrem. Olga Sehnalová se zúčastnila jeho zahájení, kdy k poslancům ...

Aktuality nejen z Evopského parlamentu týden od 13. do 19. ledna 2014 20.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 6-13. ledna 2014 14.1.2014

...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 9.do 15.prosince 2013 16.12.2013

Poslední letošní plenární zasedání Evropského parlamentu se konalo ve Štrasburku. Olga Sehnalová zahájila týden závěrečným společným trialogem ke zprávě o technické způsobilosti vozidel, kterému předcházela koordinační schůzka všech zpravodajů i jejich stínových ...

Aktuality nejen z Evropského parlamentu týden od 2.-8. prosince 2013 9.12.2013

Týden zasedání výborů a frakce v Bruselu. Olga Sehnalová zde přivítala také návštěvu skupinu složenou ze členů sociální demokracie, výherců soutěže z Litevských a Irských dnů, členů výboru pro Evropskou integraci Zlínského kraje a členek oblastního spolku Českého červeného ...

Jak to vidím já
Evropa dvojího metru nemá budoucnost

V posledních letech vyplouvají stále zřetelněji v Evropské unii na povrch rozpory, které se obracejí proti ní samotné. Ve Velké Británii protievropské nálady vedly k rozhodnutí jejich občanů z EU vystoupit. Tento krok výrazně zasáhne i Českou republiku a její občany. ...
pokračování

Naše ožehavé téma
Vybíráme z článků
Evropská karta lidí s postižením je realitou již v osmi státech, její přínosy zhodnotila konference v Evropském parlamentu

28.11.2018 |

Pokud máte nějakou formu postižení, Vaše průkazka osoby se zdravotním postižením Vám umožní využít například slevu na jízdné nebo levnější vstupenku na zámek. Co se ale stane, pokud chcete cestovat do jiného státu Evropské ... pokračování

Naše videa
Irské dny Olgy Sehnalové

13.5.2013 | Připomeňme si Irské dny v Kroměříži z května 2013
Stáhněte si

Rychlé odkazy
O mně
Aktivity
Tiskové zprávy
Newsletter EP
Aktuality nejen z EP
Názory a komentáře
Veřejné konzultace
Fotogalerie
Vystoupení v EP
Kontakty
Přístupná verze webu

vote vatch.eu
Copyright © MUDr. Olga Sehnalová, MBA 2009-2018. [ www.sehnalova.cz ] Webmaster [ www.zarsky.net ]